Företagssamarbeten för en levande planet

Att företag ska vara en positiv och drivande kraft i kampen för hållbar utveckling är självklart för WWF. Det är också självklart för oss att det bästa sättet att förändra marknader är att arbeta tillsammans med företag som förstår vikten och värdet att driva sin verksamhet på ett hållbart sätt och använda naturens resurser klokare. WWF arbetar i samarbete med företag primärt inom tre huvudområden: Market transformation, vatten och klimat.

 

 

Market transformation

Företagen använder en stor del av våra befintliga naturresurser för att producera det vi konsumenter efterfrågar. Men naturresurserna börjar bli en bristvara. WWF arbetar därför med stora företag och deras leverantörskedjor för att förändra hur viktiga globala råvaror produceras, bearbetas, konsumeras och finansieras.

 

Att förändra marknader 

Att föda nio miljarder människor på en planet

Hållbar produktion

Kritiska områden

Ekologiska fotavtryck

Det här gör WWF

Vatten

Tillgången på rent vatten på vår planet är begränsad och företagens vattenfotavtryck ökar ständigt. WWF arbetar med företag för att förbättra vattenanvändningen och säkerställa att mängden och kvaliteten är tillräcklig för lokalbefolkning, företag och ekosystem.

 

Hot mot haven och kusterna

Det marina programmet

Hot mot färskvattnet

Verktyg: Vattenriskanalys

 

 


 

Klimat

WWF arbetar hårt både med projekt och påverkansarbete för att bromsa den globala uppvärmningen. Att samarbeta med företag är en stor del av den totala lösningen på klimatfrågan. Läs mer i länkarna nedan.

 

Climate savers

Climate Solver  

 

 


Samarbetspartners som WWF arbetar med idag
(Klicka på respektive logo för mer information)

Senast uppdaterad 2014-04-22

  

One Planet Business

Prenumerera på WWFs nyhetsbrev för företag

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan. Då får du ta del av våra spännande nyheter om hur vi samarbetar med företag, våra partnerskap, om våra aktuella evenemang och nyheter.


* Namn:
* Företag/organisation:
* E-post:
Titel:
* Fyll i säkerhetskoden nedan:

 

Kontakta oss

Är ni ett medvetet företag som vill samarbeta, kontakta oss.

 

foretag@wwf.se

08-624 74 00