Din djungelkusin behöver hjälp

Afrikas bergsgorillor är akut utrotningshotade. Det finns idag endast 880 individer kvar i regnskogarna i gränsområdet mellan Rwanda, Kongo och Uganda. Som fadder hjälper du oss i vårt arbete med tjuvjaktsbekämpning, skogsplantering och att utbilda och utrusta fler parkvakter.

 

Varför fadder?

Bli symbolisk förälder till en gorilla - skänk 100 kr i månaden!

Som Djungelfadder stödjer du vårt arbete månadsvis för att rädda bergsgorillorna. Då blir du inte bara symbolisk förälder till en gorilla, du bidrar även till att skydda andra hotade arter och till att WWF kan genomföra fler naturvårdsprojekt. Dessutom får du en unik möjlighet att följa bergsgorillornas liv i Virungas dimhöjda berg.

Som Djungelfadder får du:

  • En fin gorillamjukis i plysch
  • Djungelrapporten (e-nyhetsbrev) fyra gånger per år där du får följa gorillafamiljerna på nära håll genom WWFs projektledare i fält.
  • Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete.

Personlig rapportering från fält

Flera gorillafamiljer lever och bor i Virunga National Park som ligger i bergsområdet mellan Rwanda, Kongo och Uganda. Som Djungelfadder får du Djungelrapporten, fyra gånger per år, där du får följa familjen Susa som bland annat består av ledarhannen Kurira, honorna Rwandarushya, Ururabo och Sugira, samt deras ungar. IGCP’s projektledare i Virunga noterar dagligen hur gorillorna mår och utvecklas.

  

Hoten

© Kate Holt / WWF-UK

Oroligheter, skövling och kolning

Virunga nationalpark är Afrikas äldsta nationalpark och är klassad av FN som världsarvsområde. Livet i de tropiska skogarna har utvecklats under miljoner år och Virunga betraktas som en riktig naturskatt - här finns fler än 700 fågelarter och 200 däggdjursarter. Det här är den enda plats på jorden där tre närbesläktade arter av människoapor, bergsgorilla, Grauers gorilla och schimpans, samsas om livsutrymmet. Samtidigt är det ett mycket tätbefolkat landskap med upp mot 1 000 personer per kvadratkilometer.

Virungaregionen har under en lång tid varit drabbad av krig och oroligheter. Det största hotet mot bergsgorillorna just nu är det krig som pågår i området där hundratusentals flyktingar och olika rebellgrupper rör sig in och ut ur gorillornas livsmiljö. Med alla dessa människor som illegalt är inne i nationalparkerna följer tjuvjakt, illegal skogsavverkning för träkolstillverkning och smittspridning av sjukdomar från människor.

© naturepl.com / Eric Baccega / WWF-Canon Goma, som är den största staden i regionen, har vuxit från en liten idyllisk stad vid sjön Kivus strand till en stor mullrande stad på nära 700 000 människor. Detta har skapat stora problem, inte minst när det gäller bränsle för matlagning.  Här lagas nästan all mat med små träkolskök och mycket av den träkol som används kommer från den illegala träkolsindustri där man hugger ned regnskogen. 

Träkolstillverkningen som sköts av rebellerna värderas till 175 miljoner kronor per år och är det enskilt största hotet mot regionens unika djurliv och de hotade människoaporna.

Parkförvaltningen arbetar med att få bukt med denna illegala verksamhet och det har ett pris. Under de senaste tio åren har rebeller dödat 131 parkvakter, skrämmande statistik för ett av världens farligaste jobb där en parkvakt i tjänst skjutits per månad.

 

Virunga - Afrikas äldsta nationalpark hotas av oljebolag

Virungas dramatiska landskap som är hem för en rik biologisk mångfald hotas nu dessutom av planer på oljeexploatering. En storskalig oljeutvinning skulle riskera att orsaka miljöfarliga utsläpp, förstöra viktiga livsmiljöer för djur och växter och medföra att området öppnas upp för mer tjuvjakt. Exploateringen kan dessutom skada lokalbefolkningens hälsa och de naturresurser som berör runt 50 000 människor.

Det brittiska oljebolaget Soco Oil planerar för oljeexploatering i detta känsliga område. WWF har tidigare anmält Soco Oil för att bryta mot OECDs (Organisation for Economic Co-operation and Development) regler. Bolagets handlande strider mot de riktlinjer som rör naturvård och mänskliga rättigheter som OECD satt upp.

Men, det finns hopp. Nu har OECD beslutat att granska fallet efter vår anmälan om att oljebolaget brutit mot miljökrav och mänskliga rättigheter. WWFs formella klagomål har tagits upp av den europeiska samarbetsorganisationen OECD som kommer att granska om överträdelser skett när det gäller organisationens uppförandekod för multinationella företag.

Drygt 600 000 människor har hittills skrivit under vårt upprop mot oljebolaget Socos prospektering i Virunga. Tack för ert stöd för Virunga!

 

Hjälp oss att stoppa oljeutvinning i Virunga – skriv under vårt upprop!

Vad gör WWF

 
© Martin Harvey / WWF-Canon

Intensivt arbete för människoaporna

WWF bedriver sedan drygt 20 år ett intensivt och framgångsrikt arbete för att rädda de akut hotade bergsgorillorna och skydda deras livsmiljö. År 1991 startades det internationella gorillaprogrammet (IGCP) som är ett samarbete mellan African Wildlife Foundation, Fauna Flora International och WWF.

Tillsammans med myndigheterna i Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Uganda arbetar vi nu för att skapa ett gränsöverskridande samarbete för att rädda detta världsarvsområde som utöver bergsgorillor har flera unika växter och djur. Projektet omfattar forskning för att trygga artens överlevnad, turistplanering och samarbete med den kringboende lokalbefolkningen för att trygga gorillornas livsmiljö.

 

Många bidrag gör stor nytta

En viktig del av WWFs arbete är stöd till nationalparksmyndigheterna i de tre utbredningsländerna. Stora delar av stödet går till nationalparksvakter som skyddar bergsgorillorna och den fantastiska natur de lever i. Alla bidrag från WWFs givare kommer till nytta, stora som små. Här är några exempel på vad bidragen kan räcka till:

  • Mat och förnödenheter, per person, för fem dagars patrullering: 100 kr
  • En solcellsladdad campinglykta 320 kr
  • Ett ”paket” med tält, sovsäck och ryggsäck: 650 kr
  • Uniform och stövlar till parkvakt: 900 kr
  • En månadslön för en parkvakt: 1000 kr

Just nu arbetar 250 parkvakter i Kongo, 125 i Rwanda och 150 i Uganda. Fältarbetet kräver långa vandringar med övernattningar i skogen. Parkvakter och spårare deltar i ett tränings- och utbildningsprogram med bl a parkförvaltning, patrullering, naturvård, övervakning och rapportering. En fyradagars kurs i respektive land kostar 50 000 kr.

 

Ni hjälper oss att uppnå goda resultat

Tack vare våra Djungelfaddrar har vi under 2013 kunnat genomföra en mängd olika aktiviteter för att skydda bergsgorillan och skogarna som är deras hem.

 

Här är några exempel:

- Det genomfördes ett stort antal patrulleringar i nationalparken för att övervaka parken och bergsgorillorna, och viktig information om gorillorna samlades in. Över 550 snaror som annars hade kunnat skada gorillorna förstördes.

- Utbildningar i spårningsteknik, gorillaidentifiering, studier i beteendemönster, första hjälpen och utvärdering av gorillornas hälsotillstånd hölls för personalen i Uganda och Kongo.

- IGCP har kunnat förbättra parkvakternas utrustning och bland annat delat ut 108 par gummistövlar och regnkappor, 108 ryggsäckar, 8 presenningar och 15 fältficklampor till parkvakterna i nationalparken i Bwindi.

- Genom att bygga speciella vattentankar för regnuppsamling i byarna minskas intrången i regnskogen och samtidigt skyddas kvinnor från våld när de hämtar vatten långt ifrån byn. Över 50 nya vattentankar för hushållsbruk har byggts i regionen och utbildning i hållbar vattenanvändning och underhåll av tankarna har hållits för 120 personer. 10 personer utbildades i hur man tillverkar vattentankar och är nu redo att bygga fler.

- En omfattande städning i nationalparken har genomförts och mängder av plast, metall, kläder och även snaror rensades bort från gorillornas skogar.

- Arbetet för att utveckla hållbar gorillavänlig turism där alla parter är vinnare har fortgått.

Varmt tack alla faddrar- tillsammans har vi gjort skillnad!

 

Gorilla Water - ett vattenprojekt för gorillor och människor

Hur kan det råda brist på vatten i regnskogen? Varför påverkar vattenbristen bergsgorillorna, även om de inte dricker vattnet? Och hur kan avståndet till närmaste vattenkälla påverka barnens prestation i skolan?

Det här är en film som visar hur WWF och IGCP arbetar för att bevara bergsgorillorna, genom att utbilda bybor i att bygga speciella vattentankar för regnuppsamling intill bergsregnskogen - ett sätt att minska illegalt intrång i regnskogen och samtidigt skydda kvinnor från våld när de hämtar vatten långt ifrån byn.

 

Om bergsgorillan


© Martin Harvey / WWF-Canon

En av våra närmaste släktingar

Visste du att bergsgorillan är en av människans närmaste släktingar? Den är dessutom den största levande människoapan. I dag finns runt 880 individer kvar i hela världen och den räknas som en av världens mest utrotningshotade djurarter. Bergsgorillorna lever i familjegrupper som håller ihop under många år och varje grupp har ett område som är mellan 5-30 kvm² stort. Den lever ett fredligt familjeliv i skogen och undviker helst varje konflikt med människor och andra familjegrupper.

 

Två öar av bergsregnskog

© OdeliusBergsgorillorna lever idag i två lummiga skogsområden, dels i bergsregnskogarna på Virungavulkanerna på gränsen mellan Kongo DRC, Rwanda och Uganda, och dels i Bwindi som ligger 40 km norr om Virunga inne i Uganda. Dessa båda skogsområden lär en gång i tiden ha varit ett och samma skogsblock, men är idag skilda från varandra med ca 4 mil uppodlad mark. Det här har lett till att bergsgorillorna idag finns i två öar av bergsregnskog som omges av en av världens mest tätbefolkade platser, med runt 1000 människor per kvadratkilometer.

 

Lever i familjegrupper

Gorillorna lever i familjegrupper som håller ihop under många år. En familjegrupp består oftast av cirka 10 individer, en vuxen hane och ett antal honor och deras ungar. Hanen har en silverfärgad rygg, därav smeknamnet silverrygg. En silverrygg kan väga 180 kilo och bli 180 cm lång. Honorna är mindre, de blir bara omkring 150 cm långa och kan väga upp till 90 kilo.

Honorna får sina första ungar i tioårsåldern och hon föder dem under alla årstider. Hanarna blir könsmogna lite senare. En nyfödd gorilla väger omkring två kilo, den kryper när den är nio veckor och går på två ben först när den är mellan tio och tolv månader. Ungen lämnar sin mamma när den är bortåt tre år gammal.

Läs mer om bergsgorillorna här!

 

Ge bort fadderskap

Ge bort ett fadderskap - en gåva som består!

Som givare av ett fadderskap bidrar du varje månad till Världsnaturfondens viktiga arbete. För mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge!

Förutom ett mjukdjur och ett gåvobevis (som du själv får överlämna) så får man som fadder regelbunden information om WWFs arbete samt rapportering från WWFs fältarbete inom det område du har valt att stödja.

Som fadder stödjer du månadsvis vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Behoven är oändligt stora. Just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft.

 

Ge bort ett fadderskap

 

 

Öka din gåva

Är du redan fadder och vill öka din gåva?

Som fadder ger du ett ovärderligt stöd till vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front.

Du kan även hjälpa oss ytterligare genom att öka din månadsgåva. Välj bland olika belopp från 25 kr.

Öka din månadsgåva

 

Varmt tack för ditt stöd!

 

 
© naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon

Bli Djungelfadder nu!

(*) Obligatoriska uppgifter
Månadsbelopp *:
Förnamn * Förnamn *
Efternamn * Efternamn *
c/o c/o
Adress * Adress *
Land * Land *
Postnummer * Postnummer *
Postort * Postort *
E-post * E-post *
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
Telefon Hemtelefon
Mobiltelefon Mobiltelefon
 Jag vill att WWF behåller mjukdjuret

Betalsätt

Autogiro med blankett (WWF skickar dig en autogiromedgivan via post)
Så här hanterar vi dina uppgifter

Glädjande ökning av bergsgorillor!

Bergsgorillorna i Bwindiparken i Uganda i Östafrika har ökat från 302 till 400 djur sedan 2006. Den senaste gorillaräkningen som genomförtdes under 2011 med stöd från svenska WWF visar att det totala antalet bergsgorillor har ökat från 786 till totalt 880 individer sedan 2010.

Läs mer om den glädjande nyheten här!© Martin Harvey / WWF-Canon