Hjälp oss öka antalet pandor

Idag finns det knappt 1900 pandor kvar i det vilda. Det behövs fler och bättre sammanlänkade naturreservat för att skydda pandorna. WWF arbetar för att 90 procent av pandans bambuskogar ska skyddas och med din hjälp kan vi förverkliga detta mål. Hjälp oss säkra pandans framtid!  

Bli fadder

Bli Pandafadder

© Allan Carlson / WWF

Ditt stöd gör skillnad!

Som Pandafadder stödjer du månadsvis vår kamp för att rädda de ömtåliga jättepandorna och deras livsmiljö. Du blir inte bara symbolisk förälder till en panda, dessutom bidrar du till WWFs arbete för att bevara andra hotade arter och till fler naturvårdsprojekt. Behoven är oändligt stora. Just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft. Bli symbolisk förälder till en panda - skänk 100 kronor i månaden.

 

Bli Pandafadder och få ett fint fadderpaket

  • En fin pandamjukis i plysch
  • Pandarapporten (e-nyhetsbrev) fyra gånger per år med rapportering från fält om konkreta naturvårdsresultat.
  • Tillgång till WWFs Instagramkonto för faddrar där vi delar härliga bilder, filmer och du får möjlighet att följa oss i vårt viktiga arbete.

 

 

 

Hoten


© naturepl.com / Andy-Rouse / WWF

Pandans skogar hotas av skövling

I förhistorisk tid levde jättepandan över stora delar av Kina. Enligt den senaste och största pandaräkningen någonsin, som publicerades den 28 februari 2015, finns det idag knappt 1900 vilda pandor kvar. De lever i sydvästra Kinas urskogar där bambu, som är deras favoritföda, växer som undervegetation. Den huvudsakliga orsaken till att pandans överlevnad hotas är att dess livsmiljö förstörs av människan.

Över hela södra och östra Kina har skogarna huggits ner för att bereda plats åt odlingar, hus och byar. Pandan har därför tvingats flytta till de mest otillgängliga platserna av sitt ursprungliga utbredningsområde.

Det behövs fler naturreservat för att skydda de vilda pandorna. WWF arbetar för att 90 procent av pandas livsmiljöer ska skyddas och med din hjälp kan vi förverkliga detta mål.

 

Inget att äta när bambun blommar

Ett annat allvarligt hot mot pandan uppstår då bambun blommar. Bambun dör nämligen när den blommat och spridit sina frön. Detta händer i regelbundna intervaller från vart tionde till vart hundrade år, beroende på bambuarten. Därefter tar det ungefär ett år för bambun att växa upp på nytt men det kan ta upp till 10 år innan just det området kan ge tillräckligt med mat åt en pandapopulation.

Under den tiden måste pandorna flytta till ett annat område där bambun inte blommat nyligen. Förr var det inget problem, men på grund av befolkningsökningen har nu stora skogsområden avverkats och pandans rörelsefrihet har blivit begränsad.


 

Det här gör WWF

Foto: (c) George_B._Schaller_WWF
© George_B._Schaller_WWF

Skyddade urskogar binds samman av korridorer

WWF och Folkrepubliken Kina startade 1980 ett gemensamt projekt för att lära sig mer om pandan och hur man skall säkra dess fortlevnad. Detta var ett historiskt steg - för första gången skrevs ett avtal mellan Kina och en oberoende miljöorganisation.

 

Med en växande befolkning i Kina och ett växande behov av energi, pågår en utbyggnad av vattenkraft utan motstycke som ytterligare fragmenterar de sista skogsresterna. WWF har ett omfattande arbete med att skydda pandans livsmiljöer och skapa skogskorridorer mellan skyddade pandareservat.

 

WWFs arbete för jättepandan började med att först grundligt studera pandans liv och vanor. Expertlag från WWF och Kina arbetade bland annat med omfattande studier av pandornas rörelsemönster för att kartlägga och skydda de områden där pandan trivs bäst.

 

En annan del i vårt arbete, är att hjälpa lokalbefolkningen med nya inkomstkällor och renare energikällor. Genom ett program för biogas och energisnåla spisar minskar beroendet av ved, som tidigare höggs inne i pandareservaten. WWF har bidragit med flera miljoner kronor för att bygga upp ett forskningscenter i Kina där man bland annat gör uppfödningsförsök. I dag drivs hela forskningscentret av kinesiska vetenskapsmän.

 

Under senare år har WWF hjälpt den kinesiska regeringen att genomföra flera projekt som ska hjälpa pandorna att överleva. Detta samarbete har haft stora framgångar, idag finns det 67 pandareservat till skillnad mot 13 stycken för 20 år sedan. Detta innebär att ca 70 procent av pandans livsmiljö är skyddad. Målet är att 90 procent ska vara skyddad.

 

När vi tittar tillbaka på arbetet med att skydda jättepandan och dess livsmiljöer så är det något av en framgångssaga. Nya skyddade områden har skapats, pandorna har blivit fler till antalet och det finns en stolthet i Kina över den svartvita björnen som är endemisk. Men hoten är många. Bland annat så är urskogarna med bambu hotade av klimatförändringar, och stora skogsområden har avverkats för uppodling av grödor och byggen av vägar och kraftverk. Ett viktigt arbete idag är att knyta ihop de olika pandareservaten med korridorer. En sådan satsning är att skapa en nationalpark för pandan - ett gigantiskt naturvårdslandskap som förhoppningsvis blir räddningen för pandan.

 

Filmen nedan visar en vild pandahona med sin unge. Den är från en filmkamerafälla i naturreservatet Anzihe i Sichuan . WWF har filmkameror och kameror i 9 pandareservat för att övervaka och kartlägga både jättepandor och andra vilda djur. 

 

Om pandan


© Allan Carlson / WWF

Snart utan hem?

Samtliga av de knappt 1900 pandor som finns kvar i det vilda idag, lever i de sydvästra delarna av Kinas bambuskogar. Den huvudsakliga orsaken till pandans försvinnande är att skogar har huggits ner för att ge plats åt odlingar, hus och byar. Trots att det finns få pandor kvar, så har de glädjande nog ökat från 1600 till 1864 individer under det senaste årtiondet. Läs gärna mer om den senaste pandaräkningen här.

 

Äter i stort sett bara bambu

Pandan har sedan länge anpassat sig till vegetarisk diet, trots att den har samma matsmältningssystem som en köttätare. Visserligen händer det att den äter kött om den råkar komma över det, men den jagar inte själv aktivt.

Istället lever den till största delen av stjälkar och blad från den näringsfattiga bambun. Under våren äter pandorna som mest, då äter de varje dag 30-60 kg bambuskott (40 kg i medel). En vild panda kan då ägna 10-14 timmar med att äta bambu varje dag, resten av tiden sover den.

 

Ett skyggt djur som sällan förökar sig 

Pandan är ett mycket skyggt djur som lever ensam. Om de hör okända ljud i sin omgivning drar de sig snabbt tillbaka. Andra pandor brukar den nästan bara träffa under den korta parningtiden som sker från mitten av mars till början av maj. Då samlas hannarna för att tävla om honornas gunst.
Parningstiden är omkring sex veckor men varje hona är bara mottaglig för befruktning under 2-3 dagar. Pandorna är dessutom ganska motvilliga att para sig och relativt få av de ungar som föds lever till vuxen ålder.

Föds nästan utan päls och växer långsamt

Eftersom det är oerhört svårt att få pandan att föröka sig i fångenskap är det desto viktigare att försöka skydda den ute i naturen. Pandaungar föds nästan helt utan päls och väger inte mer än 100-160 gram vid födelsen. Den vuxna pandan väger däremot uppåt 100 kg.

Pandaungen växer långsamt och diar mamman i 6 månader. När de är ca 1½ år gamla får de klara sig på egen hand. Dess medellivslängd är mellan 10 och 15 år men den kan leva upp till 20 år i fångenskap.

Läs gärna mer om pandan och vad vi gör för att skydda deras skogar här

 

Ge bort fadderskap

© naturepl.com_Eric-Baccega_WWF

Ge bort ett fadderskap - en gåva som består!

Som givare av ett fadderskap bidrar du varje månad till Världsnaturfondens viktiga arbete. För mottagaren av gåvan blir det en uppskattad present som räcker länge!

Förutom ett mjukdjur och ett gåvobevis (som du själv får överlämna) så får man som fadder regelbunden information om WWFs arbete samt rapportering från WWFs fältarbete inom det område du har valt att stödja.

Som fadder stödjer du månadsvis vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front. Behoven är oändligt stora. Just regelbundenheten i din gåva gör att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft.

Klicka här för att ge bort ett fadderskap!


 

Öka din gåva

© naturepl.com / Andy-Rouse / WWF

Är du redan fadder och vill ändra din gåva?

Som fadder ger du ett ovärderligt stöd till vårt arbete för att rädda hotade arter och bevara jordens skogar och marina miljöer. Du bidrar till ett starkare WWF som kan fortsätta arbeta på bred front.

 

Ändra din månadsgåva

Varmt tack för ditt stöd!

 

Bli Pandafadder!

Hur vill du signera? *:
Månadsbelopp *:
Förnamn * Förnamn *
Efternamn * Efternamn *
c/o c/o
Adress * Adress *
Land * Land *
Postnummer * Postnummer *
Postort * Postort *
E-post * E-post *
Mobiltelefon Mobiltelefon
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
Personnummer *
(ååmmdd-nnnn)
(*) Obligatoriska uppgifter
 Jag vill att WWF behåller mjukdjuret

Genom att signera med mobilt BankID, BankID eller e-legitimation aktiveras ditt fadderskap direkt. Du kan också välja att få en blankett hemskickad för signering. Då aktiveras fadderskapet när vi får medgivandet i retur.

Genom att ge en gåva godkänner du att bli kontaktad av Världsnaturfonden WWF.

Så här hanterar vi dina uppgifter

 

Allan Carlson, WWFs artspecialist i Kina

 

Vilket är pandans största hot?
lan Carlson, artspecialist på WWF under ett besök i Kina.– Att de lever i skogar som saknar skydd. Utmaningen för oss inom WWF är att skydda dagens pandaskogar. För att lyckas med det behöver vi aktivt stöd från våra naturvänner.

Vilka är de största utmaningarna?
– Att hjälpa befolkningen att tillgodose sitt behov av ny mark och mat utan att pandan trängs undan.

 

WWF försöker även förhindra att pandorna isoleras från varandra. Det gör vi genom att hjälpa till att skapa så kallade "gröna korridorer" mellan reservaten, med syftet att behålla den höga genetiska variationen.