Skänk aktieutdelningen till WWF 

Låt din aktieutdelning bli en gåva för en levande planet! Genom att skänka din aktieutdelning till Världsnaturfonden WWF behöver du ej betala kapitalskatt. Din gåva ökar då i värde med 40 procent för oss.

Det är nämligen möjligt för privatpersoner och fåmansbolag att skattefritt skänka sina aktieutdelningar till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål.

 

Så här gör du för att ge din utdelning: 

Om du har dina aktier hos en bank eller annan kapitalförvaltare så skall du göra Världsnaturfonden WWF till mottagare (”rättighetshavare”) till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman. Skriv ut gåvoblanketten och kontakta därefter din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig.

 

Om du är kund hos Avanza eller Nordnet så har du möjlighet att direkt på din sida hos nätmäklaren, välja att ge din utdelning som gåva till oss. Följ instruktionen hos din nätmäklare.

Du kan kontakta din bank, kapitalförvaltare eller besöka bolagens hemsidor för att se när bolagsstämman äger rum om du inte fått inbjudan som aktieägare till bolagsstämman.


© Thomas Perkins / WWF-Canon

Om du är kund hos Avanza eller Nordnet så har du möjlighet att direkt på din sida hos nätmäklaren, välja att ge din utdelning som gåva till oss. Följ instruktionen hos din nätmäklare.

Du kan kontakta din bank, kapitalförvaltare eller besöka bolagens hemsidor för att se när bolagsstämman äger rum om du inte fått inbjudan som aktieägare till bolagsstämman.

Nyhet för dig som äger ett fåmansbolag

De allra flesta aktiebolag och handelsbolag är fåmansbolag. Ett fåmansbolag är ett bolag där fyra personer eller färre äger mer än 50% av bolaget.

Som privatperson bosatt i Sverige och ägare av fåmansbolag har du rätt att skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolaget till välgörenhet – skattefritt!

Genom att ge till ideella organisationer som är skattebefriade och har 90-konto, går hela Aktiegåvan till organisationen. Dessutom ökar du värdet på Aktiegåvan rejält!

Kontakta din bank, fondkommissionär eller rådgivare för att som privatperson ge en Aktiegåva från fåmansbolag.

Läs mer om fåmansbolag

Dessa villkor gäller för att du ej skall behöva betala kapitalskatt:

- att det avser utdelning från ett börsnoterat bolag
- att aktierna är registrerade på dig som privatperson, alt att du är ägare av ett fåmansbolag

Mer information finns på: www.aktiegavan.se