Anonyma gåvor till välgörenhet

EU har infört en förordning som innebär att den som sätter in pengar på ett konto ska gå att identifiera. Banken ska se till att "fullständig information om betalaren" följer med varje betalning. Det betyder att betalaren måste uppge namn och adress, eller personnummer. Vid större inbetalningar är banken skyldig att kontrollera att uppgifterna stämmer.

Syftet med förordningen är att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kontroll av att de lämnade uppgifterna om identiteten är korrekta ska göras vid kontanta insättningar/gåvor på 10 000 kronor eller däröver, eller om flera mindre summor uppgår till detta belopp och de förefaller ha ett samband.

Denna kontroll skall göras med hjälp av handlingar, uppgifter eller information som införskaffats från en tillförlitlig och oberoende källa. Detta innebär att även uppgifter som banken redan har om betalaren kan vara tillräckliga. 

Däremot finns det sätt för dig som givare att vara anonym gentemot insamlingsorganisation, om du önskar.

 

GÅVOR TILL 90-KONTON

Sveriges banker har åtagit sig att göra det möjligt för kunder som så önskar att vara anonyma i förhållande till insamlingsorganisationer när betalningar görs till 90-konton över disk i en bank. Vid förfrågan från en insamlingsorganisation har bankerna åtagit sig att då inte lämna ut information om kundens/givarens identitet. Ett sådant agerande kan stödjas på banksekretessen.
Den kund som vill vara anonym ska särskilt ange detta. Uppgifter om identiteten sparas hos den avsändande banken. Kontroll av att de lämnade uppgifterna om identiteten är korrekta ska göras vid kontanta gåvor på 10 000 kronor och däröver.

I de fall då givaren inte begärt att få vara anonym behandlas transaktionen enligt respektive banks vanliga rutiner och information om kundens/givarens identitet följer då normalt med transaktionen.Fråga oss! 

Du är varmt välkommen att ringa till vår givarservice på telefon: 08-624 74 14,
vardagar mellan kl 08.00-18.00.

Vi finns här för att besvara dina frågor om exempelvis fadderskap, medlemskap eller gåvor. Du kan också skicka e-mail till:

givarservice@wwf.se eller medlemsservice@wwf.se   

Insamlingskonton

Bankgiro: 90 1-9746

Plusgiro: 90 1974-6

Viktig information

Riktlinjer för insamlingsverksamheten

Integritetspolicy - riktlinjer för hantering av den personliga integriteten enligt GDPR

 

 

 

WWF redovisar varje år sin totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. www.insamlingskontroll.se