Här hittar du vanliga frågor om gåvor och stöd

 

Hur finansieras WWFs verksamhet?

Verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten genom bl a medlemsavgifter och insamlingskampanjer. En mindre del finansieras genom partnersamarbeten, stipendier och projektmedel.

Hur stor del av gåvan går till naturvård?

Minst 80 procent av din gåva går till det önskade ändamålet. Ditt bidrag används för att skydda hotade djur, växter och naturområden i Sverige och runt om i världen. WWF har 90-konto, vilket är en garanti för att varje gåva används på rätt sätt. Världsnaturfonden WWF redovisar varje år sin totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. Bakom Svensk Insamlingskontroll står arbetsmarknadens parter.
 
 WWF tillhör även Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – FRII som är insamlingsorganisationernas eget samarbetsorgan. FRII verkar för etisk och professionell insamling.
 
 En av svensk insamlingskontrolls föreskrifter är att administrativa och övriga kostnader inte får överstiga 25 procent av de totala intäkterna.
  
Under de senaste åren har Världsnaturfonden WWF använt 11-13 procent av de totala intäkterna till administration och direkta insamlingskostnader. År 2014 låg kostnaderna på 12 procent.
 

Hur kan jag som privatperson stödja WWF?

Den finns flera sätt att stödja vår verksamhet på. Man kan bland annat välja att skänka månadsvisa belopp i egenskap av fadder, ge engångsgåvor eller välja att bli stödjande medlem. Du kan också läsa mer om de olika stödformerna i toppmenyn på denna sida.

Hur kan vi som företag stödja WWF?

Läs mer om företagssamarbeten här.
För att skänka en företagsgåva läs mer här eller bli Vänföretag läs mer här.

Vilka olika fadderskap finns?

Du kan bli Tiger-, Panda-, Djungel-, Marin-, Isbjörn- Orangutang- WWF-, Natur, eller Östersjöfadder.


Läs mer här!

Vad innebär det att bli fadder hos WWF?

Regelbundenheten i din gåva som fadder har stor betydelse. Den bidrar till att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra hjälpinsatser med större kraft. Som fadder blir du en symbolisk förälder för exempelvis tigern. Du får i det fallet en unik möjlighet att under lång tid följa WWFs arbete för att rädda tigern och andra utrotningshotade arter. Ditt stöd används till bevarande av den biologiska mångfalden, rädda hotade arter, stoppa tjuvjakt, påverka beslutsfattare, sprida information och utbilda lokalbefolkningen m.m.


Läs mer om våra olika fadderskap.

Hur gör jag om jag vill öka min månadsgåva?

Som fadder gör du en ovärderlig insats och bidrar till vårt arbete för bl.a. ett ansvarsfullt och hållbart fiske, skogsbruk och jordbruk för att ta hand om de ekosystem där både växter, djur och människor ingår. Behoven är stora och du kan hjälpa oss ytterligare genom att uppgradera din månadsgåva.

 

Klicka här för att öka din månadsgåva

Hur gör jag om jag vill ge en gåva?

Du kan skänka en gåva direkt via vår hemsida.

Som privatperson läs mer här
Som företag läs mer här

 

Eller så kan du sätta in valfritt belopp på plusgiro 90 1974-6 alt bankgiro 901-9746. Tack för ditt stöd!

Går det att lämna anonyma gåvor?

EU har infört en förordning som innebär att den som sätter in pengar på ett konto ska gå att identifiera. Däremot finns det sätt för dig som givare att vara anonym gentemot insamlingsorganisation, om du önskar.

Så här lämnar du en anonym gåva!

Har ni sparbössor som jag kan låna?

Tyvärr har vi ingen möjlighet att låna ut sparbössor då hanteringen och administrationen kring detta är för kostsam. Vill ni göra egna sparbössor och samla in pengar till WWF så kan vi skicka er klistermärken och inbetalningskort. Mejla till info@wwf.se.

Hur många supportrar har WWF?

Världsnaturfonden WWF är med sina fler än fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella och oberoende naturvårdsorganisationer. I Sverige har WWF ca 195 000 supportrar.

Så hanteras dina personuppgifter

Dina personuppgifter skyddas av PuL (Personuppgiftslagen). Personuppgifter du lämnat till WWF uppdateras via SPAR. Detta kan medföra att en tillfällig adress du lämnat till WWF kan komma att skrivas över. Dina personuppgifter används endast för WWFs egen verksamhet och insamling. Du kan när som helst tacka nej till vår information och du kan en gång om året kostnadsfritt ta del av dina personuppgifter genom att kontakta WWFs kansli, medlemsservice@wwf.se


Läs gärna mer i dokumentet Riktlinjer för hantering av givares personuppgifter.

Därför vill vi ha din e-postadress

När du lämnar din e-postadress till WWF sparar vi tillsammans både resurser och miljö. Din e-postadress används endast för att skicka ut återrapportering om de naturvårdsprojekt du stöder och annan angelägen information från WWF.

Cookies

WWFs webbplatser använder cookies. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator. Cookien används bland annat för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare. Informationen som samlas in innehåller inga uppgifter som kan kopplas till en särskild person. Cookien innehåller inte virus och kan inte förstöra information på din dator. Du kan stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att funktionalitet på delar av WWFs sajter begränsas.

Du är varmt välkommen att ringa till Therese, Tove och Ulrika på telefon: 08-6247414, vardagar mellan kl 09.00-12.00.

Vi finns här för att besvara dina frågor om exempelvis fadderskap, medlemskap eller gåvor. Du kan också skicka e-mail till medlemsservice@wwf.se   

Insamlingskonton

Bankgiro: 90 1-9746

Plusgiro: 90 1974-6

FAQ

Vanliga frågor om gåvor och stöd

Riktlinjer för insamlingsverksamheten

Riktlinjer för personuppgifter

 

 

 

WWF redovisar varje år sin totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. www.insamlingskontroll.se