Översikt över materialet i "Konsumtion på hållbar väg"
Till dig som är lärare

Lärarhandledning
Ordlista
Källor

Startsida

Möt karaktärerna

Dyra Dojor

Inledning för läraren
Om filmen
Briefingmöte
Fakta
SPN-uppdrag
Avrapportering

Döden i Datorn

Inledning för läraren
Om filmen
Briefingmöte
Fakta
SPN-uppdrag
Avrapportering

Tokiga Transporter

Inledning för läraren
Om filmen
Briefingmöte
Fakta
SPN-uppdrag
Avrapportering

Kaffekuppen

Inledning för läraren
Om filmen
Briefingmöte
Fakta
SPN-uppdrag
Avrapportering

Filmer

Dyra Dojor
Kaffekuppen
Döden i Datorn
Tokiga Transporter

<< tillbaka till lärarhandledning