Om mailet inte visas korrekt KLICKA HÄR för att läsa brevet i din webbläsare.


Tipsa en vän

|   Förra brevet  |  Stöd WWF  |   Kontakt

WWF UTBILDNING


Jan  2011

Senaste nytt från WWF Utbildning

Världsnaturfonden WWF vill, med sina satsningar på skola och utbildning, inspirera och föra in tankar, om viktiga miljöfrågor och en hållbar utveckling, i vardagen och skolan. Med detta brev vill vi ge dig de senaste nyheterna från WWFs utbildningsenhet.

Välkommen till ett nytt nummer av WWF Utbildning!

 

EARTH  HOUR - släck för klimatet

Var med och släck ljuset en timme för klimatet kl. 20.30 lördagen den 26 mars 2011.

Ja, nu är det dags igen för världens största miljömanifestation. Förra året var hälften av alla i Sverige med och i år vill vi bli ännu fler. Cirka 800 förskolor/skolor deltog då.

Du som pedagog kan ladda ner WWFs utbildningsmaterial och anordna en Earth Week på skolan. Anmäl din förskola, skola eller klass på www.wwf.se/earthhour

Anmäl din förskola/skola

Man kan arbeta med Earth Hour på olika sätt. Det enklaste är helt enkelt att anmäla sig till kampanjen. Gå till www.wwf.se/earthhour

Vid anmälan talar man om att man är med i Earth Hour. Det kostar ingenting och man förbinder sig inte för någonting.

Man kan också anmäla sig som privatperson.

Varför inte utmana grannskolan; "Vi har 17 klasser anmälda d v s 249 stycken, försök att slå det!"

Satsa på ambassadörer

Fånga upp intresset för Earth Hour på skolan genom att utse några ambassadörer. Det kan vara 3-4 elever som är extra engagerade och gärna vill sprida budskapet om att släcka. De kan informera sin klass, andra klasser, hela skolan i aulan och andra skolor.

Vi tillhandahåller T-shirts, tillfälliga tatueringar, power point om Earth Hour, film, banners, informationsmaterial m m.

Läs mer


 

Arbeta med utbildningsmaterial

Efter anmälan är det dags att ta del av utbildningsmaterialet. Det finns i tre nivåer:

  • förskolan
  • grundskolans 1-6
  • grundskolan 7-9 + gymnasieskolan

Här finns aktiviteter som fördjupar kunskaperna om klimat och energi. Läs mer på www.wwf.se/ehutbildning

 

Använd våra resurser

För att underlätta för dig på förskolan/skolan har vi tagit fram material som kan användas på personalmöten, föräldramöten, information med barnen/ungdomarna och andra tillfällen:


Nyheter

Skola på hållbar väg

I tre år har WWF tillsammans med 10 stycken utvalda skolor arbetat med skolutveckling med namnet Skola på hållbar väg. Under hösten har vi samlat erfarenheter i en rapport. I december genomförde vi en nationell konferens.

Vi har samlat våra resultat i en rapport, i diverse informationsblad och filmer.

Läs mer

 Tack för ditt engagemang!

Hållbar utveckling är en av vår tids största utmaningar. Denna strävan kräver ett ständigt lärande. Där har du som blivande eller verksam pedagog en avgörande roll. Vi hoppas att du kan finna stöd bland de utbildningar, verktyg och metoder WWF kan erbjuda för att öka lärandet för hållbar utveckling.

Med vänliga hälsningar

Gunilla Elsässer
WWF