Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 5 - december 2011


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 


Svenska notiser

Duell om behovet av skyddad skog

WWFs naturvårdschef Peter Westman debattera med LRFs skogsdirektör Sten Frohm  i senaste numret av Naturvetaren.  WWF menar att Sverige inte lever upp till sitt internationella åtagande, medan LRF Skogsägarna tycker att kraven uppfylls.

Sverige avsätter inte tillräckligt med skog för naturvård tycker Peter Westman, WWF. Regering och riksdag har satt upp mål om att ytterligare 400 000 hektar skog ska vara formellt skyddat till år 2010. Hittills har man uppnått cirka 330 000 hektar. Utöver det har Sverige inom konventionen om biologisk mångfald i Nagoya förbundit sig att 17 procent av landmiljön skall skyddas. Det innebär att mer skog kommer att behöva skyddas långsiktigt.
-Den senaste tidens skogspolitik har lett till en ökad intensifiering, vilket utgör ett hot mot skogens miljövärden. Regeringen bör utarbeta en helt ny skogspolitik som tar sin utgångspunkt i naturens begränsningar och ekosystemens naturgivna förutsättningar, säger Peter Westman.

Läs debatten 


Ökat intresse för vattenhänsyn i skogen

Intresset för att lära sig mer om hänsyn och åtgärder för att värna vattenmiljöerna i skogslandskapet ökar stadigt. Skogsägarföreningarna kommer nu satsa på en treårig studiekampanj. Kursen kommer att baseras på boken Skogens Vatten och Världsnaturfonden WWFs material om skog och vatten. Målet är ökad kunskap om att prioritera hänsyn vid värdefulla vattenmiljöer. Genom praktiska verktyg som Blå målklassning och möjlighet till erfarenhetsutbyte kan skogsägarna få råd och tips. Inom skogsägarföreningen Södra pågår även ett arbete för att implementera Blå målklasser i den skogliga planeringen. Ambitionen är att Blå målklasser finns tillgängliga i planerna 2013.

Läs mer om Blå målklasser och WWFs projekt Levande skogsvatten

Läs Södras pressmeddelande


Internationella notiser

 

Certifierad palmolja finns – men köpare saknas!

Palmolja, världens viktigaste vegetabiliska olja, finns i en rad konsumtionsvaror som margarin, glass, kosmetika och tvättmedel. Den snabba expansionen av palmoljeplantager är en av de främsta orsakerna bakom förstörelsen av regnskog i bland annat Sydostasien.
WWF har granskat drygt 130 företag och deras användning av ansvarsfullt producerad palmolja. Nästan hälften av livsmedelskedjor blir underkända. Bottenbetyg får bland annat Lidl och Coop Sverige.
- Nu finns inga ursäkter. Idag är 10 % av den globala produktionen certifierad enligt RSPO men efterfrågan släpar efter.  EU är världens fjärde viktigaste marknad och måste agera föregångare och ställa krav på en mer ansvarsfull produktion.  Först då kan vi undvika att regnskog förstörs och att lokalbefolkningar drabbas av effekterna av en ohållbar expansion av oljepalmsplantager, säger Lena Tham, ansvarig för frågor om palmolja på WWF.

Läs mer 

Ny WWF rapport: Stoppad avskogning till 2020 möjligt!

Det är fullt möjligt att mycket kraftigt minska den globala avskogningen till ”nästan noll” år 2020. Men världens länder måste agera nu och bidra till finansieringen av det internationella skogsprogrammet REDD. Om inget görs riskerar vi att dubbelt så mycket skog försvinner till 2030, varnar WWF i en ny rapport som släpps under klimatförhandlingarna i Durban.
Världens skogar spelar stor roll för klimatet, den biologiska mångfalden och för miljarder fattiga människor. Stoppad avskogning är fullt möjlig, men kräver snabba åtgärder nu, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Läs rapport

Läs merWWF till Brasiliens president:  Stoppa ny skogslag som hotar Amazonas !

Amazonas är hem för den största bevarade regnskogen i världen. Men nu, efter stort påtryck av jordbruksnäringen, har brasilianska regeringen planer på att ändra skogslagen så att det nu blir tillåtet att omvandla stora skogsområden till jordbruksmark. Viktiga livsmiljöer för djur och växter kan gå förlorade. En stor risk för kraftiga översvämningar kan bli en effekt av att marken naturliga förutsättningar försvinner. I samband med detta kommer även utsläpp av växthusgaser öka drastiskt.
Det finns fortfarande en väg att stoppa denna risk till förödelse. Presidenten kan lägger in sitt veto om att ändra lagen. WWF Brasilien driver nu en kampanj för att höja kunskapen om vad en ny skogslag kan innebära. Via WWFs hemsida kan du nu skicka ett meddelande till Brasiliens president att hon ska sätta stopp för att förändra befintlig skogslag.

Läs mer

Stoppa ny lag 


Ny rapport avslöjar falsk marknadsföring medan tigrarnas skog blir till papper

Det hårt kritiserade pappersföretaget APP (Asian Pulp & Paper) har på sistone försökt framstå som ett företag som tar stort ansvar för skog och natur. En ny studie ”The thruth behind APP´s greenwash” gjord av bland annat  WWF i Indonesien  visar dock att företagets kampanjer är helt vilseledande. Om och om igen visar det sig att företaget bidrar till förstörelse av naturlig tropisk naturskog och värdefulla våtmarker. Bland annat kalhugger en av företagets leverantörer regnskogen i ett tigerreservat.
Under den tid företaget har varit aktivt på Sumatra, Indonesien, har öns naturskogar  minskat drastiskt i området och öns tigrar, elefanter och orangutanger är nu ännu ett steg närmare utrotning. Medan skogsarealen minskar på Sumatra börjar företaget snegla på nya områden som Borneo och Papua.

Läs mer


Regnskogsskövlande företag får EU´s miljömärke

En rad europeiska miljöorganisationer, inklusive WWF, kritiserar i ett öppet brev EU kommissionens hantering av den europeiska miljömärkningen, EU- blomman, när det gäller kopieringspapper. Bakgrunden är ett uppmärksammat fall där dotterbolat till APP, Pindo Deli, använder sig av miljömärkning trots APPs omfattande inblandning i regnskogsskövling speciellt på Sumatra i Indonesien.
EU kommissionen har efter ett klagomål genomfört en granskning av fallet. Granskningen kommer dock till slutsatsen att EU-blomman fortsatt kan ges till företaget. Det öppna brevet kritiserar granskningen för brist på transparens och flera sakfel och oklarheter. Brevet konstaterar att utan skräpningar kring miljömärkningen kommer organisationerna inte kunna rekommendera pappersprodukter märkta med EU Blomman. EU Blomman finns idag på en lång rad pappersprodukter speciellt kopieringspapper i Europa inklusive Sverige.

Läs det öppna brevet

Läs WWF analys och rekommendationer


 

Årets julklapp är orange och hemlös!

Nära 90 % av antalet orangutanger har försvunnit de senaste femtio åren. På ön Borneo finns det bara omkring 55 000 orangutanger kvar. Det beror till stor del på att två miljoner hektar regnskog har försvunnit årligen de senaste tio åren. Det motsvarar nära 4 hektar i minuten eller ungefär 5,5 fotbollsplaner!
Som Orangutangfadder stödjer du månadsvis vårt arbete för att rädda orangutangen och bevara jordens mest artrika skogar.

Läs mer


Namn och Tips

Skog- och klimatrapport nu även på engelska

Rapporten ”Hugga eller Skydda ?” om skog och klimat i boreala skogar utgiven av bland annat WWF – finns nu även i en engelsk version. Den engelska rapporten ”To Manage or Protect?” är publicerad av Internationella Luft- och Klimatsekrariatet ( AirClim).

Rapporten på engelska

Rapporten på svenska


Kortfilm om skog

Ta dig 7 minuters paus och titta på kortfilmen som tagits fram i samband med det internationella skogsåret 2011. Se film


Skogsnotiser önskar alla läsare en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2011 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll