Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 2 - Juni 2012


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.


Svenska notiser

 

Ny skogspolitik inom naturens gränser efterlyses

Läget för den svenska skogen har diskuterats intensivt de senaste veckorna, inte minst i samband med DN-journalisten Maciej Zarembas artikelserie. Kritiken handlar bland annat om att skogen är ett allmänintresse och berör många fler än de som äger den. Samtidigt är skogsvårdslagen svag och avreglerad. Den säkerställer inte heller att Sveriges internationella åtaganden, bland annat art- och habitatdirektivet, uppfylls. Sanktioner saknas mot de markägare som bryter mot lagen, kraven är låga och tillsynen ytterst begränsad.
Det är dags att ta ett helhetsgrepp på skogen och arbeta för att de långsiktiga målen ska rymmas inom naturens gränser – på samma sätt som med havspolitiken. För att klara detta krävs att den svenska skogspolitiken får en omstart, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Läs mer


Världsnaturfonden WWF på plats i Almedalen

Flera näringar använder skogen, samtidigt som klimatet förändras och behovet av bioenergi ökar. Livskraftiga ekosystem är grunden för att vi ska kunna fortsätta leva i och av skogen. Finns det verktyg som kan hantera denna förändring eller räcker det att lappa och laga nuvarande politik? Frågan kring hur vi kan gå vidare i skogsfrågorna kommer debatteras under Almedalen den 3 juli kl 13 på Briggen tre Kronor, Visby Hamn. Välkommen!

Läs mer

Inbjudan


Konferens: Levande Skogsvatten – vision eller verklighet?

Det finns över 30 000 mil rinnande vatten och över 50 000 sjöar i det svenska skogslandskapet. Skogsbruket är på många håll den huvudsakliga markanvändningen i vattenlandskapet och kan påverka vattnen. Världsnaturfonden WWF bjuder in till en skogsvattenkonferens den 14 november i Hindås, utanför Göteborg. Det kommer bland annat att diskuteras vad skogliga aktörer kan göra för att skydda eller förbättra skogsvatten och vad som redan görs idag från skogsbrukets sida. Kvicksilverproblematiken, körskador, myndigheternas roll och forskarnas budskap till skogsbruket är andra ämnen som kommer tas upp. Anmäl dig redan idag!

Läs mer


Internationella notiser

Risk för ökad avverkning och exploatering i unika Bulgariska skogar

Bulgariens parlament har nu godkänt en förändring i gällande skogslagsstiftning som gör det lättare att exploatera skyddat mark, tex bygga ut skidanläggningar i nationalparker. Ytterligare följder är bland annat att det blir tillåtet att hugga ner kantzoner längs vattendrag, statlig skog skall öka sitt virkesuttag till två gånger högre än återväxten, skogsägare med mindre än 5 hektar får avverka utan konsultation med myndighet och det blir lättare att få bygglov på allmänningar.
Lagändringen strider mot allmänhetens intresse och massiva demonstrationer och protester sker nu runt om i landet. WWF har kämpat hårt för att premiärministern skall lägga in sitt veto mot denna lagändring, men nu kan bara presidenten stoppa förslaget. WWF och ett flertal andra organisationer försöker nu få presidenten att sätta stopp för denna destruktiva lagändring. Miljövårdsorganisationerna skickar nu också tydliga signaler till Europakommissionen.

Läs mer


Brasiliens skogsskydd försvagas

Brasiliens förslag på ny skogslag riskerar att skära ner på skogsskyddet. Den reviderade lagstiftningen stöds av den mäktiga jordbruksindustrin, men är kraftigt kritiserad av det brasilianska samhället, miljöorganisationer och sociala rörelser i Brasilien och världen över.
Över 2 miljoner människor skrev på en protestlista för att få den brasilianska presidenten att lägga in sitt veto mot nya skogslag. Tyvärr hjälpte det inte. Beslutet kring nya lagen gör framtiden osäker för Brasiliens skogar och de skyddade områdena kommer att minska. Det finns risk att sammanlagda arealer i storlek som Chile kan bli avskogade. Förutom att värdfulla ekosystem försvinner kommer detta dessutom bidra till en ökning av koldioxiden i atmosfären.

Läs mer

Läs på WWFs internationella sida


Rio +20: Mest tomma löften och nya förhandlingsprocesser

FN-konferensen om hållbar utveckling som just avslutats i Rio de Janeiro i Brasilien gav tyvärr inte det resultat som världen behöver. Haven, ekosystemen och klimatet fick inte det stöd som de är i desperat behov av, säger WWF. Det mesta resulterade i rekommendationer och dokument som inte förbinder sig till någonting förutom nya förhandlingsprocesser i FN.


Läs mer


Rio+20: Stoppa avskogning tills 2020 diskuterades

Ledare från näringslivet världen över, oberoende organisationer och forskare deltog i ett dialogmöte om hållbar utveckling och skog under Rio-konferensen.
Under dialogen kom man överens om tre huvudsakliga rekommendationer till beslutsfattarna som deltog i Rio+20 konferensen.
-restaurera 150 millioner hektar avskogad och skadad mark till 2020
- verka för forskning, teknologi, innovationer och traditionell kunskap i syfte att möte de största utmaningarna för skogen: Hur får vi skogen att vara produktiv utan att förstöra den?
- Zero Net Deforestation till 2020, som samtidigt inkluderar respekt och rättigheter för människor som lever i och av skogarna och tillgodoser deras behov.

Läs mer  Namn och Tips

Sök medel till nyskapande naturvårdprojekt !

För att hejda förlusten av biologisk mångfald och minska de ekologiska fotavtrycken krävs ännu mer insatser och nya metoder. Världsnaturfonden WWF delar ut bidrag till innovativa naturvårdsprojekt med potential att utvecklas vidare. Välkommen med din ansökan senast 15 september.

Läs mer


Rapport: Sverige och Nagoyamålen

Tidigare i våras lanserade WWF och Naturskyddsföreningen en ny rapport som kräver gröna nationalräkenskaper, avveckling av miljöskadliga subventioner, en bättre jordbrukspolitik i EU och mer naturvårdshänsyn i skogsbruket.

Läs mer

Läs rapporten


Trevlig sommar!

Världsnaturfonden WWF önskar alla skogsnotisläsare en trevlig sommar med tid för härliga skogspromenader!


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2012 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll