Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 2 - maj 2014


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 


Svenska notiser

 

Det brinner i skogen!

Nu ska goliatmusseron, brandnäva, sotsvart praktbagge och andra arter som är beroende av att skogar brinner med jämna mellanrum få hjälp. Länsstyrelsen i Västmanland har nyligen blivit beviljade stöd från EU till ett stort projekt där 90 kontrollerade bränder ska ske i skyddade skogar. Syftet är att öka och bevara den biologisk mångfalden i barrskogen. WWF gratulerar Länsstyrelsen till detta spännande och viktiga naturvårdsarbete!

Läs mer


Fortsatt dålig vattenhänsyn

Skogsstyrelsen har publicerat ny statistik kring naturhänsyn i skogsbruket inklusive hänsyn till vatten. Siffrorna visar bland annat att andelen transporter över vattendrag som har medfört stor negativ miljöpåverkan har ökat. Från att ha utgjort mindre än 5 procent för tio år sen har nu transporterna över vattendrag ökat till 17 procent.

Läs mer


Naturskyddsföreningen lanserar förslag på ny skogspolitik

Naturskyddsföreningen har nyligen presenterat ett förslag på en ny reformerad skogspolitik. Den nya skogspolitiken ska bygga på naturvårdsbiologisk kunskap och på människors önskemål om hur skogen ska användas och brukas. I förslaget föreslås bland annat en förstärkt lagstiftning där skogsvårdslagen förs in i miljöbalken, en ny reglering kring hur stor andel av en fastighet som ska bestå av äldre skog, ökat skydd av tätortsnära skog och flytta över skogstyrelsens regionala verksamhet till länsstyrelserna.

Läs mer


Reglera turismen i känslig natur

Det krävs tydliga spelregler för turismen i Sveriges nationalparker, skriver företrädare för Ekoturismföreningen, LRF, Naturskyddsföreningen och WWF i en debattartikel på SvD Brännpunkt. Flera av Naturvårdsverkets föreslagna föreskrifter, som presenterades vid årsskiftet, är alltför otydliga och riskerar att skapa gråzoner för ”mindre seriösa aktörer”, menar organisationerna. Turismen i våra nationalparker kräver ett långsiktigt ramverk med tydliga spelregler.

Läs mer

 


Internationella notiser

 

Regnskogsskövlare lovar återskapa en miljon hektar skog

Efter intensiva påtryckningar från WWF och flera andra miljöorganisationer har pappersföretaget Asia Pulp and Paper (APP) i Indonesien, åtagit sig att restaurera och återställa en miljon hektar förstörd regnskog på Borneo och Sumatra. WWF rekommenderar dock fortfarande pappersköpare att avstå från köp av APP-produkter tills tydliga och oberoende bevis finns för att företaget verkligen genomför sina åtaganden.

Läs mer


 

Brett upprop för ansvarsfull sojaodling!

Efterfrågan på soja för djurfoder har ökat dramatiskt. Det är en följd av den globalt ökande köttkonsumtionen. Trenden pekar på att produktionen kan komma att fördubblas till 2050. Den storskaliga odlingen expanderar på bekostnad av unika naturområden. I ett upprop utlovar nu 27 svenska matföretag och organisationer att 100 procent, 2015, av den soja som används för produktion av livsmedel som konsumeras i Sverige ska vara ansvarsfullt producerad – miljömässigt och socialt.
När WWF granskade 88 europeiska företag som direkt eller indirekt använder soja hamnade de svenska företagen i topp. Men granskningen visar också att många företag måste ställa hårdare krav på odlingen och säkerställa att den uppfyller krav enligt certifieringssystemet RTRS.

 Läs merStora sociala framsteg när skogar FSC-certifieras

Forskningsinstitutet CIFOR har nyligen publicerat en studie om vilka sociala effekter FSC certifiering har i Kongobäckenet. Resultatet visar att FSC-certifierad skog bidrar till betydande fördelar för byar och samhällen jämfört med koncessioner som ej är certifierade. Studien har bland annat tittat på anställningsförhållanden, social infrastruktur som skolor och sedvanerätt för jakt och jordbruk.

Läs mer


WWF kräver svar om hot mot bergsgorillornas Virunga

Världsarvet Virunga nationalpark, i östra delen av Kongo-Kinshasa är hem för extremt sällsynta djur och växter, bland annat 200 av de 880 bergsgorillor som finns kvar i det vilda. Virunga nationalpark, bergsgorillornas hem, hotas nu av det brittiska företaget Soco’s oljeexploatering. 650 000 personer över hela världen har skrivit på WWFs upprop mot oljeexploatering i Virunga. Dessutom har Soco mötts av hård kritik av Storbritanniens regering, UNESCO, EU-parlamentet och civilsamhället. WWF uppmanar oljebolaget Soco att svara på kritiken – och att lämna världsarvet ifred.

Läs mer


WWF identifierar viktiga korridorer för brunbjörn i Karpaterna

WWF och partnerorganisationer har nu identifierat ett nätverk av gröna korridorer mellan Rumänien och Ukraina. Korridorer utgör nödvändiga flyttvägar för brunbjörn och annat vilt och är högst kritiska för bevarandet av stora rovdjur som brunbjörn. I Maramures, ett område i rumänska Karpaterna som gränsar till Ukraina finns idag ca 250 brunbjörnar och på den ukrainska sidan ytterligare ca 200. För att bevara dessa viktiga områden behövs skötselplaner och skydd. Idag finns inget formellt skydd, men WWF arbetar med myndigheter och skogsägare för att få till ett skydd och tydliga skötselråd. Dessutom kartlägger WWF urskogsområden. De områden som identifieras som urskog på den rumänska sidan kommer enligt löfte från staten att få en formell skyddsstatus.

Läs mer


Naturvårdsframsteg i Kaukasus – fler leoparder på bild!

Under de senaste åtta månaderna har bilder på persisk leopard tagits med hjälp av kamerafällor i Södra Armenien och i regionen Nakcyvan i Azerbajdzjan. Persisk leopard är utrotningshotad på grund av jakt och förstörelse av naturområden. Bilderna är tagna i Södra Armenien och i regionen Nakcyvan i Azerbajdzjan. Bilderna indikerar på att den finns flera leoparder, både honor och hanar i området. Förhoppningarna är stora på att det snart även blir ungar. Detta är bevis på att naturvårdsarbetet, i form av ökat antal skyddade områden och bekämpning av illegal jakt, har gett effekt.

Läs mer

 


Namn och Tips

 

Nyskapande projekt kan sätta fart på naturvården

Nu finns chansen för lovande projekt och idéer att testas och vidareutvecklas med hjälp av medel från Världsnaturfonden WWF – bidrag som förhoppningsvis ska sätta extra fart på naturvården.

Läs mer


Presentation: Lärdomar från Niassa –  Rapporten om Västerås Stifts Skogsinvestering i Mocambique

Representanter från Svenska Kyrkan, WWF samt WeEffect besökte den kritiserade skogsplantageinvesteringen Chikweti i Niassa, norra Mocambique. De gemensamma intrycken samt rekommendationer till företaget, regering och organisationer har samlats i en rapport som kommer presenteras kl 09:00 den 3 juni på Myntkabinettet i Stockholm.

Läs mer


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2014 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll