Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 3 - juni 2014


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 


Svenska notiser

WWF: Skogen i behov av mer skydd

En ny undersökning från Världsnaturfonden WWF visar att skogen är viktig för svenskarna och att man spenderar mycket tid där. Skogen är dock omgående i behov av mer skydd. Vi måste öka arealen och kvalitén på skyddade naturområden i Sverige. Naturskogen med gamla träd, lövträd och död ved minskar. Trots att det finns så lite sådana skogar kvar, tillåts de fortfarande att avverkas. WWFs undersökning visar att politikerna har väljarnas starka stöd för att agera mer aktivt för att skydda skogen. Även om situationen är allvarlig finns det stora möjligheter till att göra en förändring här och nu. För att ta sina väljare på allvar bör nästa regering bland annat prioritera ett ökat skydd av skog med höga naturvärden genom att tillsätta mer ekonomiska och personella resurser. Dessutom bör lagen skärpas och införa nolltolerans mot avverkning av skogar med höga naturvärden.

Läs debattartikel


Pensionspengar bidrar till förlust av biologisk mångfald

AP-fonderna investerar miljontals kronor i företag som bidrar till förstörelse av unika naturområden, avskogning och klimatförändringar. Fonderna förvaltar över 1200 miljarder av vårt gemensamma pensionskapital men har otillräckliga strategier för att minska miljöeffekterna. Det visar en rapport från Fair Trade Center som tagits fram med stöd av WWF.


Läs pressmeddelande

Läs rapporten


WWF: Fortsatt kalkbrytning i Ojnareskogen stort nederlag för naturvården

Mark- och miljödomstolen har gett klartecken för kalkbrytning i Bungetäkten på Gotland. Årligen ska hela 2,5 miljoner ton kalksten brytas under cirka 25 år. Världsnaturfonden WWF är mycket kritisk till beslutet som visar att det lagliga skyddet av Europas finaste Natura 2000-områden inte fungerar.

Läs mer


 


Internationella notiser

 

Stor seger: Världsarvet Virunga räddat från oljeborrning

Tack alla som skrivit under vårt upprop för världsarvet Virunga – bergsgorillornas hem. Protesterna har gett resultat. Efter en medlingsprocess mellan WWF och multinationella oljebolaget Soco International står det klart att bolaget drar sig tillbaka från Virunga i Demokratiska Republiken Kongo. Soco kommer inte att borra efter olja i parken, och lovar dessutom att lämna alla områden på UNESCOs världsarvslista ifred!

Läs mer


 


Spännande arter upptäckta i Mekong

Mekongområdet är ett av världens absolut rikaste på biologisk mångfald, och det är därför kritiskt att länderna i området satsar på bevarandeåtgärder. WWF har nyligen gett ut en rapport som tar upp nyupptäckta arter i regionen som inkluderar Kambodja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam och delar av sydvästra Kina. I Vietnam har en genomskinlig fisk, med sina könsorgan bredvid munnen upptäckts och i Laos har en blind jättekrabbspindel upptäckts.  Många av de nyupptäckta arterna har sin hemvist i skogslandskapet som till exempel en stor grön flyggroda som smidigt glider mellan trädtopparna. Grodan upptäcktes i låglandsskog som är det mest utsatta habitaten i världen. Att nya arter upptäcks i regionen visar hur viktiga WWFs och andra intressenters bevarandeåtgärder är i området.

Läs merVision för framtidens papper

Mer än hundra miljöorganisationer presenterar nu sin gemensamma vision för framtidens pappersproduktion och användning. Dokumentet beskriver en minskande och mer rättvis papperskonsumtion samt målsättningar för viktiga hållbarhetsfrågor som fiberanvändning, utsläpp till vatten och luft samt växthusgasutsläpp. WWF, Greenpeace och Svenska Naturskyddsföreningen tillhör några av de organisationer som stödjer visionen.

Läs merNamn och Tips

Politik för en levande planet i Almedalen

Miljöfrågorna gick starkt framåt under EU-valet men nu är det dags för del två av supervalåret. Det svenska riksdagsvalet kommer ta ordentlig fart i Almedalen om några veckor. WWF kommer vara på plats för att se till att inte miljöfrågorna tappas bort i bruset. WWF har en rad aktiviteter. Bland annat så har vi en heldag på teaterskeppet torsdag den 3 juli, med tre olika seminarier. Här kommer vi utmana partiernas miljöambitioner inför valet. Vi vill se en ambitiös politik för en levande planet i Almedalen. Vill ni hjälpa till så går det bra att följa oss på twitter under veckan och sprida våra budskap.

Läs mer
 


Rösta på din pärla

Sveriges natur är fantastisk, men mår tyvärr inte så bra. Tvärtemot vad många tror är Sverige sämre än många andra länder på att skydda värdefull natur. Rösta på ett område som är din favorit och hjälp till att skydda unik natur.


Läs mer


Glad, härlig och miljövänlig sommar önskar  WWF till alla skogsnotisläsare!


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2014 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll