Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 4 - oktober 2014


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 


Svenska notiser

Flera miljösatsningar i regeringens budgetförslag

Regeringen föreslår i sin nya budget en ökning med cirka en miljard kronor till satsningar inom naturvårdsområdet. WWF välkomnar regeringens förslag på rejält ökade anslag för skydd och skötsel av biologisk mångfald i skog, sötvatten och hav, samt ett utökat svenskt klimatansvar.

Läs WWFs kommentar


Årets svenska pärlor utsedda

Under våren och sommaren har allmänheten röstat fram 21 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige - ett i varje län - under WWF:s sommarkampanj Svenska Pärlor. Platserna saknar eller behöver bättre skydd. Se listan över vinnare län för län.

Läs mer


Naturen tillgång för turistlandet Sverige

Det är lönsamt att skydda naturen ur ett rent socioekonomiskt perspektiv, eftersom naturen ger både jobb och ekosystemtjänster. När WWF frågar turister vad som symboliserar Sverige så kommer "vacker orörd natur" högt upp på listan. WWF rekommenderar därför att Sverige ska satsa på bättre naturskydd.

Läs WWFs debattartikel publicerad i SvD


Kvicksilver från skogen - större hot än tidigare känt

Forskare från SLU och Umeå universitet visar att det metylkvicksilver som bildas i marken och transporteras ut till kustområdena med avrinning är en större källa till metylkvicksilver i fisk än vad man tidigare trott. Markanvändningens effekter, till exempel skogsbruk, måste tas på största allvar om vi ska kunna få bukt på problemen med höga halter av metylkvicksilver i fisk.

Läs mer


WWF kommenterar regeringsförklaringen

När Stefan Löfven presenterade regeringsförklaring blev det tydligt att regeringen ser allvaret i vår tids ödesfrågor på miljö- och klimatområdet. Beträffande skogen vill regeringen bland annat skydda fler naturskogar och öka naturvårdshänsynen i den brukade skogen. För att lyckas med det ser WWF att en ny skogspolitik som utgår från naturens gräns behöver tas fram.

Läs pressmeddelande


WWFs pandarankning av partiernas miljöpolitik

Inför riksdagsvalet 2014 frågade WWF partierna i riksdagen och EU-parlamentet hur de ställer sig i tio miljöfrågor. Partiernas svar jämfördes med hur WWF ställer sig i de olika frågorna och betygsattes med noll till tre pandor. WWFs förslag om en ny skogspolitik som utgår från ekosystemets gränser fick stöd från sju av nio partier.

Läs mer om partiernas ställning i de olika frågornaInternationella notiser

 


Fortsatt allvarligt läge för planeten

WWFs Living Planet Report visar trenderna för den biologiska mångfalden och våra ekologiska fotavtryck. Nu framgår att populationerna av fiskar, fåglar, däggdjur, groddjur och reptiler har gått ned med 52 procent sedan 1970. Skogen, där majoriteten av de landlevande arterna lever, har både utarmats och minskat i utbredning globalt sett. Nu krävs handlingskraft - viktiga verktyg är en ny global klimatöverenskommelse, nya mål för global hållbar utveckling och att till 2020 hejda förlusten av biologisk mångfald enligt överenskommelsen i Nagoya.

Läs WWF i DN Debatt

Läs pressmeddelande

Läs rapportenWWF betygsätter EU-länders åtgärder mot svartvirket

Det är nu mer än ett år sen EUs timmerförordning trädde i kraft. WWFs betygsättning - EU Government Barometer 2014, visar att många EU-länder fortfarande gör för lite för att bekämpa handel med olagligt virke. Bara 11 länder anses ha antagit tillräckliga åtgärder i form av nationell lagstiftning, kontroll och sanktioner kopplade till timmerförordningen. Sverige hör inte hit och har brister enligt WWF. WWF uppmanar nu EU-kommissionen att sätta mer press på nationella regeringar att genomföra timmerförodningens bestämmelser.

Läs pressmeddelande

Läs om resultaten av EU-barometern

Läs om Sveriges resultat i barometern


Viktiga beslut för FSCs framtid

Fler än 600 FSC-medlemmar deltog under generalförsamlingen, det högsta beslutsfattande organet i organisationen, den 7-14 september. Beslut som kommer ha avgörande betydelse för FSC framöver gäller bl a en global strategiprocess, en effektivisering av organisationens styrningssätt, ett starkare skydd av intakta skogslandskap, samt en översyn för att underlätta för småbrukare och byskogsbruk att certifieras.

WWFs kommentarer

Information från FSC om generalförsamlingen 2014


Ökad satsning på byskogsbruk i Tanzania

Genom samarbete mellan WWF och lokala organisationer överförs nu lärdomar från utvecklingen av ett hållbart byskogsbruk i Kilwa-distriktet till Tunduru-distriktet, södra Tanzania. Arealen FSC-certifierat byskogsbruk beräknas därmed öka från dagens omkring hundratusen hektar. WWF använder nu erfarenheten för att se över hur byskogsbruk och värdekedjan systematiskt kan stödjas i större skala.

Läs mer

WWFs lokala samarbetspartner: Mpingo Conservation & Development Initiative

Om FSC-certifieringen i Kilwa


Världens största FSC-certifierade trycksak

2015 års IKEA-katalog, som når över 200 miljoner människor världen över, har nu blivit den största publikationen någonsin som är helt FSC-certifierad. Utgivningen krävde mer än 100 000 ton papper.

Läs merNamn och Tips

Årets Pandabok 2015: I skuggan av träden – livet i våra vilda skogar

Årets Pandabok 2015 är en storslagen skildring av livet i våra vilda skogar. De båda författarna Felix Heintzenberg och Tom Schandy har rest i Norden, från söder till norr, utforskat och fotograferat växt- och djurlivet i de sista orörda skogarna som är hem för många av Nordens mest fascinerande livsformer.

Läs merHälften av britterna känner igen FSC-märket

En ny undersökning, som genomförts på uppdrag av FSC i Storbritannien, visar att 50 procent av britterna känner igen FSCs varumärke - det lilla trädet som bockats av. Det innebär en stor ökning från förra årets 38 procent.

Läs mer
Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2014 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll