Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 5 - december 2014


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 


Svenska notiser

Innovativ naturvård: WWF ger stöd till åtta naturvårdsprojekt i landet

För att utveckla nya grepp som kan sätta fart på en hållbar förvaltning av naturresurser och våra ekosystem får nu åtta nytänkande naturvårdsprojekt i landet dela på 1,75 miljoner kronor från Världsnaturfonden WWF. Ett av projekten ska ta fram ett verktyg för mer anpassade naturvårdsåtgärder utifrån en regionindelning av Sverige. Idag är naturvårdsåtgärderna i skogsbruket ofta likartade i hela landet och man tar inte alltid hänsyn till naturens olikheter. Det finns därför ett behov av att anpassa åtgärderna lokalt. Verktyget kommer därmed kunna bidra till att bevara den biologiska mångfalden i skogen på ett effektivare sätt.

Läs pressmeddelandeInternationella notiser

Möte om världens skyddade naturområden: World Parks Congress

I slutet av november hölls World Parks Congress, ett möte om världens skyddade naturområden som anordnas var tionde år av IUCN. Över 6 000 deltagare från runt 170 länder samlades i Sydney och enades om att förnya insatser, inspirera aktörer och investera mera för att skydda sårbara levnadsmiljöer och ekosystem.

Läs visionen som togs fram under kongressen

Läs WWFs pressmeddelande


Palmoljecertifiering skärper sina krav

Idag är 18 procent av den globala produktionen av palmolja certifierad enligt RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Men fler behöver agera. WWF välkomnar därför RSPOs beslut under det 12:e årsmötet i Malaysia i november - att skärpa kraven och utesluta medlemmar som inte årligen rapporterar sitt arbete för att uppnå målet om en hållbar leverantörskedja. Vid mötet diskuterades även hur RSPO kan utvecklas genom att mer innovativa medlemmar är beredda att gå före.

Läs presentationerna från mötet


FSC vägen framåt för företag i Indonesien

FSC höll i november ett näringslivsforum i Indonesien där företag, organisationer och regering diskuterade hur man på allvar ska ta itu med den illegala skogsavverkningen i landet. FSC-certifiering växer stadigt i Indonesien vilket ses som ett tecken på att en förändring håller på att ske. På mötet konstaterades att certifieringen inte bara drivs av att få tillgång till exportmarknader utan att det också handlar om att långsiktigt säkra tillgången på träråvaror och bevara värdefull naturskog.

Läs mer


Tjuvjakt på elefanter en katastrof även för skogarna

Det är inte bara elefanterna som drabbas av tjuvjakt - förlusten av elefanter leder också till allvarliga effekter på skogarna där djuren lever, enligt en ny studie från University of Florida. Studien visar att den dramatiska förlusten av elefanter som sprider frön med sin spillning, har lett till att vissa trädarter utrotats lokalt.

Läs merNamn och Tips

Julklappstips: Skänk en gåva till trädplantering

WWFs trädplanteringsprojekt i Indonesien syftar till att återskapa regnskog så att ursprungliga arter som t ex orangutanger ska kunna fortsätta leva sina liv där. I Sebangau på Borneo planterar WWF tillsammans med lokalbefolkningen naturliga trädarter som tidigare funnits på platsen och ser till att dessa etablerar sig. Ett träd kostar 50 kr att plantera och driva upp.

Plantera ett träd! 

God jul och gott nytt år önskar Världsnaturfonden!


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2014 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll