Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 3 - september 2015


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 


Svenska notiser

Glädjande att Ojnareskogen skyddas för framtiden

Världsnaturfonden WWF välkomnar regeringens beslut att skydda Ojnareskogen och Bästeträsk på Gotland. I flera år har landets största miljöorganisationer tillsammans med lokala aktörer och engagerade gotlänningar aktivt drivit på för att Ojnareskogen ska bevaras och inte exploateras för kalkbrytning.
– Det är otroligt glädjande att vi nu kan ana slutet på den segslitna striden om Ojnareskogen. För WWF är det självklart att detta unika område ska skyddas både för sin speciella natur och dess betydelse för vattenförsörjning för både människor, djur och natur. Vi hoppas nu att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen går vidare och gör nationalpark av området som planerat, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF. 

Läs mer


WWF kritisk till förslag på lägre avverkningsåldrar

Världsnaturfonden WWF kritiserar Skogsstyrelsen förslag på att sänka lägsta ålder för slutavverkning i de nordliga länen. Förslaget riskerar att ha negativa effekter på bland annat rennäringen, rekreation och upplevelsevärden samt biologisk mångfald.  WWF anser att konsekvensanalysen för förslaget har stora brister. Bland annat brister det i analys över den framtida virkesförsörjningen samt konsekvenser för naturvård och rennäringens villkor.

Läs mer


WWF: Svanen fortfarande svag miljömärkning gällande skogsbrukskrav

Världsnaturfonden WWF välkomnar i ett remissvar miljömärkningen Svanens översyn av skogsbrukskrav och ambition om att skärpa kraven gällande skogsbruk. Dock finns fortfarande tydliga brister. WWF är skeptisk till om förslaget blir en reell drivkraft för mer ansvarsfullt skogsburk i Norden och globalt. Bland annat kommenterar WWF att Svanen måste skärpa kraven för vilka kontroversiella träråvaror som inte får ingå i Svanensmärkta produkter. Det bör dessutom ställas krav på att den träråvara som används är certifierad. Vidare framhäver WWF att Svanen tydligt bör gynna skogscertifieringssystem med de högsta miljö- och sociala kraven.

Läs mer

 


Internationella notiser

Ny studie visar på lönsamhet för skogscertifiering

Det har funnits ett behov av att undersöka om det finns något ekonomiskt mervärde att vara FSC-certifierad. En ny studie, beställd av WWF, visar att producenter i tropiska länder, men även små och medelstora producenter i andra regioner, tjänar på att vara FSC certifierade. I snitt tjänade företagen 1,8 US dollar mer per kubikmeter om de var certifierade efter att alla omkostnader kring certifieringsprocessen hade beräknats.

Läs mer


Nya tag för att stoppa illegal virkeshandel Afrika

Skogssmyndigheterna i Kenya, Tanzania, Uganda, Madagaskar och Moçambique har nyligen undertecknat en historisk överenskommelse för att gemensamt bekämpa olaglig virkeshandel. I och med detta tas nu ett viktigt steg för att motarbeta den okontrollerade skogsavverkningen och illegala handeln.
 - Olaglig handel med timmer expanderar i en alarmerande takt, och detta nya åtagande från regeringarna kommer att kraftigt förstärka insatserna för att minska handeln på regional nivå, säger Geofrey Mwanjela, chef för WWF Coastal East Africa Initiative.

Läs mer


Första FSC certifierade mangroveskogen i Borneo

Mangroveskogarna längs Kalimantans västkust har en unik och ovärderlig natur. Här finns bland annat de sällsynta näsaporna och de små sötvattensdelfinerna kallade irrawaddydelfiner. I dag är stora delar av skogen oskyddad och skogsbruket bedrivs mestadels på ett destruktivt sätt. WWF  Indonesien har länge jobbat aktivt för att få till ett ansvarsfullt skogsbruk i de oskyddade delarna. Nu äntligen har två företag med skogskoncessioner i Kalimantan blivit certifierade enlig FSC. Den certifierade skogen omfattar ungefär 30000 hektar mangroveskog. Skogsbruket kommer nu att anpassas till att ta hänsyn till områdets unika natur och djur samt till lokalbefolkningens nyttjande av skogen.

Läs merEtt stort steg i bevarandet av Sumatraskogarna

En av de sista platserna där Sumatraelefanten, tigern och orangutangen samexisterar i det vilda har nu fått långsiktigt skydd. Nyligen beslutades att 40 000 hektar regnskog på ön Sumatra ska skyddas. Sedan 80-talet har nära nog 80 procent av Sumatras skogar försvunnit, till förmån för olika typer av industriella plantager. Genom ett nyskapande och ambitiöst projekt som kombinerar strategier för finansiering med traditionell naturvård har WWF, Frankfurt Zoological Society och The Orangutan Project gått samman med lokala grupper och samhällen för att aktivt förvalta och skydda regnsskogsområdet som kallas Bukit Tigaphulu eller de Trettio kullarna. Det här är ett lysande exempel på vad man kan uppnå med ett effektivt samarbete mellan organisationer, myndigheter och lokalbefolkning.

Läs mer


Amurleoparderna fler än man tidigare trott

Åtminstone 80 Amur-leoparder har identifierats i ett unikt inventeringsprojekt. Det är första gången ryska och kinesiska forskare samarbetar med inventering via kamerafällor och resultatet överträffar alla förväntningar.                                                                                                                                         - Resultatet är oerhört glädjande, det är ett kvitto på att långsiktigt naturvårdsarbetet i Kina och Ryssland nu resulterar i en rejäl ökning av antalet leoparder, säger Ola Jennersten, biolog på WWF.

Läs mer


Naturvårdsområde ger nya inkomster till massajbyar

I sydvästra Kenya konkurrerar boskapsskötande massajer, migrerande gnuer och industrijordbruk om utrymmet. Nu har 3500 familjer tillsammans skapat ett naturvårdsområde som ger dem försörjning samtidigt som de vilda djuren skyddas.
-Naturvårdsområdet har skapat en bra relation mellan människor och djur och vi kan dra fördel av detta. Ekoturismen växer snabbt och ökar chanserna att få jobb. I framtiden kan våra barn försörja sig genom naturvård och samtidigt skapa en bättre miljö och ett rikare djurliv, säger Moses Sikona som är boskapsskötare.

Läs mer


Allians för att hållbar papperssektor lanserad i Kina

WWF lanserade nyligen China Sustainable Paper Alliance i samarbete med 10 viktiga aktörer i papperssektorn i Kina. Bakgrunden till initiativet är att Kina numera är världens största producent och även konsument av pappersprodukter och därmed har en stor påverkans på världens skogsresurser och andra miljövärden. Alliansen kommer att stimulera konkreta åtgärder och åtaganden från deltagande företag samt stimulera en större efterfrågan för ansvarfullt producerade pappersprodukter.
Medlemmar omfattar såväl kinesiska papperstillverkare, viktiga internationella papperstillverkare som exempelvis International Paper, Kimberly -Clark, Stora Enso och UPM men även viktiga pappersköpare som IKEA och HP.

Läs mer


Globalt nätverk för stora parker i städer

Samtidigt som många städer runt om i världen satsar på att skapa stora parker ökar trycket på exploatering av skog och mark i takt med den starka urbaniseringen. I början av september  hölls en internationell konferens på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm med deltagare från 27 länder. Konferensen arrangerades av WWF och förbundet för Ekoparken med syfte att diskutera stadsnära parkers betydelse.  Ett konkret resultat från konferensen är att ett globalt nätverk nu har bildats för att driva frågorna om grönområden och parkernas betydelse i världens storstäder.

Läs mer

 


Namn och Tips

Tänker du nytt?

Nu kan man söka stöd hos WWF för projekt med innovativa lösningar för att minska det ekologiska fotavtrycket och gynna den biologiska mångfalden. Det finns även möjlighet att söka stöd för skogsprojekt med vetenskaplig forskning inom det svenska skogslandskapet. Sista ansökningsdag måndag 14 september.

Läs mer 


Årets 21 svenska naturpärlor utsedda av WWF

Under våren och sommaren har allmänheten röstat fram 21 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige, ett för varje län, i Världsnaturfonden WWFs sommarkampanj Svenska Pärlor. Detta är platser med en fantastisk natur och som har stor betydelse för naturupplevelser, men som också har många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd. Bland annat har Ore Skogsrike i Dalarna utnämnts.  Det är ett av de sista och största landskapsområdena i Sverige där det fortfarande finns stora andelar gammal naturskog kvar.


Läs mer

 


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2015 Världsnaturfonden WWF


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll