Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 2 - juni 2016


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 


Svenska notiser

Hjälp oss höja rösten för Europas natur!

Just nu diskuterar Europas miljöministrar och EU-kommissionen ändringar i EUs naturvårdslagar som i mer än 25 år har hjälpt till att skydda vårt naturarv. Skyddet av vilda djur och värdefulla naturområden är ryggraden för naturskyddet i Europa. De har bidragit till ett nätverk av skyddade områden, Natura 2000, som täcker 18% av Europas landareal och 6% av haven. Tyvärr överväger EU-kommissionen just nu att urholka naturvårdslagarna. Ifall EU försvagar dessa lagar ökar risken för expansion av jord- och skogsbruk samt energi-och transportinfrastruktur i värdefulla naturområden. WWF uppmanar alla EU-länders miljöministrar och EU-kommissionen att bevara lagstiftningen och säkerställa att Europas fantastiska natur skyddas. Du kan hjälpa till genom att delta i WWFs kampanj och spela in ditt eget personliga naturljudmeddelande som WWF sen skickar till vår nya miljöminister.


Ökad tillsyn kring skogsvatten

Uppföljningar av miljöhänsyn i skogsbruket visar att det ofta uppstår skador på mark och vattendrag i samband med avverkning. Under maj månad drev Skogsstyrelsen en tillsynskampanj i Uppsala och Västmanlands län. Det innebär att områden anmälda för avverkning kontrollerades. Syftet är att se hur skogsbruket förebygger markskador och hur hänsyn tas till vattendrag vid avverkningar. WWF välkomnar denna satsning och ser fram emot en redovisning av resultatet.

Läs mer


Nytt liv i brandskogen

För nästan två år sedan inträffade en av de värsta skogsbränderna i modern tid.  Omkring 14000 hektar gick upp i rök i ett område i Västmanland.  Värden för hundratals miljoner kronor förstördes. Men det som var en katastrof för människorna blev en nytändning för naturen. Den 19:e maj guidades WWFs förtroenderåd i delar av brandområdet.

Läs mer

 


Internationella notiser

 

De mest artrika skogsområdena är hotade

Hälften av världens tropiska skogar har förstörts det senaste århundradet. Varje år avskogas områden sammanlagt stora som hela Greklands yta. WWF har identifietat elva områden där majoriteten av den framtida avskogningen kommer att finnas om inget görs. De så kallade avskogsningsfronterna råkar även vara platser som har en otroligt rik biologisk mångfald samt många utrotningshotade djur och växter. Framtiden för dessa arter beror därför direkt på hur skogen kommer att skötas framöver. Läs mer om orsakerna till avskogning och vilka lösningar som finns.

Läs mer


Polen vill avverka en av Europas främsta naturskogar

Bialowiezaskogen är världsarv och Natura 2000-område. Den svarta storken häckar här och 800 visenter strövar runt i skogen. Där lever också vitryggig hackspett, tretåig hackspett och rovfåglar som mindre skrikörn och dvärgörn. Trots detta vill Polens miljöminister tredubbla avverkningen i Polens unika urskog. WWF är en av sju organisationer som har klagat över den illegala avverkningen hos EU. Efter protester mot den olagliga avverkningen hos EU, riskerar nu Polen att dras inför EU-domstolen.

Läs mer


Vilket ansvar tar företagen för sojans miljöproblem?

De senast decennierna har sojaodlingen ökat explosionsartat, främst på grund av den ökande globala köttkonsumtionen. Miljontals hektar skog och gräsmarker omvandlas till storskaliga sojaodlingar och unika naturvärden förstörs. Nu lanserar WWF ”Soy Scorecard” för att fästa uppmärksamheten på de negativa konsekvenserna av konventionell sojaodling och samtidigt visa att företagen kan ta initiativ till en hållbar produktion av soja. WWF har undersökt 133 ledande företag i livsmedelsbranschen och analyserat hur ansvarsfulla de är när det gäller användningen av den soja som används som djurfoder. Företagen är livsmedelskedjor, måltidsleverantörer och företag som producerar ägg, mjölk och köttprodukter samt producenter av djurfoder. Företagen kommer från 9 europeiska länder. 16 företag har rankats som föregångare. Av dessa är 9 svenska. Svenska företag utmärker sig positivt tillsammans med de nederländska. Men tyvärr har fler än hälften av de tillfrågade företagen valt att inte delta i WWFs undersökning. 

Läs mer


Tetra Pak har levererar 200 miljarder FSC-märkta förpackningar

Tetra Pak har med stadig ökning fram till slutet av april levererat 200 miljarder FSC-märkta förpackningar världen över. Ökningen är i linje med det mål som Tetra Pak har satt upp som medlem i WWFs företagsnätverk GFTN (Global Forest & Trade Network). FSC-märkningen möter konsumenternas ökade intresse för miljöfrågor och ger kunden möjlighet att bidra till ansvarsfullt skogsbruk.

Läs mer


Nya risker för Indonesiens skogar

Det Indonesiska skogsföretaget Asia Pulp and Paper (APP) bygger ytterligare ett mega-massabruk i ett känsligt torvmarksområde på Sumatra. Virkesförsörjningen är tänkt att komma från företagets omkringliggande plantager. Kritikerna, därbland WWF, menar  att att dessa plantager inte på långa vägar kan försörja den nya massafabriken. Risken är stor att det kommer att leda till ytterligare avskogning samt fler bränder runt om i detta känsliga torvmarksområdet. Detta rimmar illa med tanke på att APP gått ut med att man ska vara ett ”Zero deforestation-fritt" företag.

Läs mer


Nytt hopp för nationalpark Salonga

Nationalparken Salonga i innersta Kongo (DRC) har sedan den etablerades på 70-talet härjats av tjuvskyttar. Detta har förstört parken och försvagat många viktiga djurpopulationer så kraftigt att parken, som även är ett världsarv, riskerar att bli av med nationalparksstatusen. Här finns den utrotningshotade bonobon, en av människans närmsta släktning. Med hjälp av de byar och människor som bor i området görs nu ett försök att rädda denna unika natur och dess djurliv. Den kongolesiska naturvårdsmyndigheten (ICCN) tillsammans med WWF skapar nu ett nytt övergripande förvaltningsprogram. Programmet inkluderar, på ett mycket deltagande sätt, omkringliggande byar i själva förvaltningen.

Läs mer


WWF-stött byskogsbruk i Tanzania får prestigefyllt naturvårdspris

Makala Jasper från organisationen Mpingo Conservation Development Initiative fick nyligen ta emot det prestigefyllda Whitley priset. Priset tilldelas för att under lång tid framgångsrikt ha arbetat för att byar i Tanzania ska förvalta sina skogar ansvarsfullt. Dessutom ska de kunna få sin utkomst från det värdefulla FSC-certifierade virket. Arbetet ger nu resultat och fler hundratusen hektar av skog kommer därigenom att förhindras att avskogas.

Klicka här och hör bland annat Sir David Attenborough och Makala Jasper berätta om arbetet. 

 


Namn och Tips

Dags att söka medel för spännande skogsprojekt

Varje år delar WWF ut medel till några innovativa miljö- eller naturvårdsprojekt. Har du spännande kloka idéer är du välkommen att söka! Syftet med detta stöd från WWF är att stödja innovativa projekt och idéer som ligger i framkant och bidrar till värdefullt nytänkande inom naturvården. WWF har fyra olika fonder att söka stöd från. Dels en fond för naturvårdsinnovationer, en skogsfond, en florafond och en fond som heter Väktarfonden och riktar sig främst till projekt inom det svenska kulturlandskapet. Sista ansökningsdag 14 september.

Läs mer här


Ny hemsida med lösningar för världens skogar

Vi behöver innovativa lösningar och snabba åtgärder för att skydda världens skogar och säkerställa att de  fortsätter att bidra med sina viktiga ekosystemtjänster. Lösningarna är bland oss. Nu har WWF skapat en global plattform utformad för att skapa utrymme för dialog och lärande. Besök hemsidan och var med och dela dina tankar om vilka åtgärder och lösningar som behövs för att skydda skogarna för framtiden. 

Läs mer


Besök en svensk pärla i sommar

Mellan 2013 och 2015 röstade allmänheten fram 63 vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige. Detta är platser som har stor betydelse för naturupplevelser, men som också har många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd. Flera av de framröstade svenska pärlorna har blivit naturreservat eller skyddats på annat sätt. Varför inte besöka någon eller några av de svenska pärlorna i sommar? Ta en titt på hemsidan och leta dig fram på kartan för att läsa mer om de skyddsvärda naturområdena.


 


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2016 Världsnaturfonden WWF.


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll