Om mailet inte visas korrekt klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.


Nummer 3 - dec 2016


Här kan du läsa korta notiser om skogen och skogsbruket, WWFs arbete och aktuella händelser. Varje notis har en länk till mer information.

 


Svenska notiser

Förslag till nya FSC-regler välkomnas av WWF

I höstas presenterades ett förslag till ny och reviderad svensk skogsbruksstandard av Svenska FSC. Förslaget har sedan varit ute på konsultation där alla intresserade har kunnat ge synpunkter.
- WWF välkomnar förslaget till ny svensk FSC-standard. Detta har stor betydelse för utvecklingen av såväl svenskt skogsbruk som naturvårdsarbetet i skogen. Det finns ett stort behov att höja naturvårdsambitionen i skogen och förslaget innehåller flera viktiga delar som bidrar till det, säger Världsnaturfonden WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén. Allt fler vill köpa produkter från ett ansvarfullt skogsbruk och FSC måste utvecklas för att göra skillnad i skogen och möta konsumenters önskemål, menar Håkan Wirtén.


Läs mer


Vattenhänsyn i skogsbruksplanerna

WWF har länge arbetat för att höja naturvårdshänsynen kring vattendrag i skogsbruket. Bland annat har olika praktiska verktyg tagits fram för att underlätta planeringen och kunskapsinhämtningen kring vattendrag och behov av hänsyn. Nu välkomnar WWF Södras initiativ att som första aktör inkludera vattenmiljön i de gröna skogsbruksplanerna. Det kallas ”blå målklassning” och innebär att man beskriver de värden som finns i vattendraget och anger vilken hänsyn eller åtgärder som behöver göras i och bredvid vattendragen för att bevara eller förstärka värdena.

Läs mer om Blå Målklasser

Läs Södras pressmeddelande


WWF tycker till om skogsprogram

Världsnaturfonden WWF ser potentialen med ett nationellt skogsprogram. I det förslag som presenteras saknas dock en viktig grundförutsättning. Det är uppenbart i rapporterna att det råder delade meningar om nyttjandet av den svenska skogen är hållbart eller inte. WWF anser att det nationella skogsprogrammet ska ha tydliga kriterier på vad ett hållbart nyttjande är. Dessa kriterier bör tas fram baserat på en vetenskapligt grund och välbalanserad dialog mellan olika aktörer.


Läs mer

 


Internationella notiser

Finanssektorn kan ta ansvar för att minska avskogningen

Globala storbanker har stor betydelse och påverkan när det gäller avskogning i tropikerna. En ny rapport från WWF visar på lösningar. Genom att inrätta starka sociala och miljömässiga standarder kan bankerna se till att de undviker att ge lån till företag vars metoder driver på avskogningen. På så sätt kan istället hållbara affärsmetoder främjas och utvecklas.

Läs merWWF välkomnar första virkesimporten med FLEGT-licens

WWF välkomnar att virke och träprodukter för första gången nu importeras till EU med så kallad FELGT-licens som ett bevis för laglighet. Det gäller till början produkter från Indonesien då EU kommissionen har aktiverat avtalet med Indonesien som första land. Produkter med FLEGT-licens anses automatiskt uppfylla EUs timmerförordning och är därmed till stor praktisk hjälp för både exportörer och importörer. EU genomför nu förhandlingar med många andra virkesexporterande länder för att utveckla motsvarande system. WWF uppmanar EU kommissionen och EU länder att stärka dessa processer för att kunna sjösätta motsvarande system även för dessa.


Läs WWFs pressmeddelande
Läs om WWFs arbete mot olaglig avverkning inklsuive FLEGTSeger för Europas natur 

Under flera års tid har EUs naturvårdsdirektiv debatterats och krav har rests från en del medlemsländer på att de ska rivas upp. Men protesterna växte från forskare, ideella organisationer, allmänheten, näringsliv, europaparlamentet och nationella regeringar. Fler än en halv miljon EU-medborgare skrev i kommissionens öppna konsultation att de inte vill att direktiven rivs upp. Glädjen var stor när EU-kommissionen nyligen meddelade att EUs flaggskeppför naturvården – Art-och habitatdirektivet och Fågeldirektivet – kommer att finnas kvar och inte rivas upp. Lagarna ger ett grundläggande skydd för mer än 1400 hotade arter och en miljon kvadratkilometer värdefull natur.
 – Det här är en viktig seger för miljön och naturen i hela Europa. Det har varit ett enormt engagemang bland allmänheten och det är nu väldigt glädjande att EU-kommissionen inte längre vill försvaga naturvårdsdirektiven. Nu hoppas vi att EU samlar sig och genomför lagarna på ett effektivt sätt, säger Lovisa Hagberg, miljöpolicyansvarig på WWF.

Läs mer


WWF uppmärksammar pappersprodukter med hög miljöprofil

WWF uppmärksammade nyligen flera papperstillverkare och pappersprodukter via det globala priset Environmental Paper Award 2016. Papperstillverkare som visar en hög ambitionsnivå och öppenhet kring miljöprestanda prisas i tre olika kategorier. Bland svenska pappers- och massatillverkare som uppmärksammas återfinns SCA, Billerud Korsnäs och Södra Cell.


Läs pressmeddelande


Vem håller löftena om certifierad palmolja?

WWF har nu betygsatt företag som använder Palmolja. I 2016-års upplaga har vi rankat 137 större företag från 15 länder – från dagligvaruhandeln och måltidsleverantörer till producenter av livsmedel och kemisktekniska produkter som värmeljus och tvättmedel. Rapporten utvärderar företagen enligt vilka åtaganden de gjort för att köpa certifierad palmolja för sina egna varumärken, men också efter vilken grad av spårbarhet de har i sin leverantörskedja. Resultatet visar att en stor andel av de som åtagit sig att använda 100% certifierad palmolja senast 2015 nådde eller var nära att nå målet.  Ett antal globala kända företag nådde endast till hälften av sina uppsatta mål. De svenska företagen uppvisar ett bra resultat som placerar de i topp av de rankande. Dessa kan bidra till att visa vägen för andra företag som vill satsa på bättre palmolja.

Läs mer
 


Fascinerande upptäckter av arter i Mekong

Nu släpps en ny WWF-rapport som visar att forskarna upptäckt 163 nya arter i Mekong i Sydostasien. Det handlar bland annat om en drakliknande ödla som lever i skogsområden på den thailändska ön Phuket, en sällsynt bananart och en krokodilsalamander som påminner om en utomjording från filmen Star Trek. Otroligt glädjande i en tid då många djur och växter är starkt hotade, menar WWF.

Läs mer


Bulgarien skyddar gammelskogen från avverkning

I Bulgarien har ett stort steg tagits för att bevara naturvärdena i landets gammelskogar. Efter kartläggning har jordbruks- och livsmedelsdepartementet beslutat att skydda 109 000 ha gamla skogar. Detta är ett resultat av långa och konsekventa fältinventeringar och insatser från WWF och andra miljöorganisationer.

Läs mer

 


Namn och Tips

WWFs Living Planet Report 

WWFs Living Planet Report visar trenderna för den biologiska mångfalden och våra ekologiska fotavtryck. Mänskligheten kräver nu 60 procent mer resurser än vad naturen kan producera. I dag lever vi globalt alltså som om vi hade 1,6 jordklot istället för det enda vi har.


Läs rapporten


WWFs  Living Forests Report

WWFs Living Forests Report är en del av ett pågående naturvårdsarbete med många olika partners, beslutsfattare och företag. Fokuset ligger på hur skogen i världen ska skyddas, vårdas och användas ansvarsfullt under detta århundrade. 

Läs mer 


 

Rädda världsarv i Bulgarien

Pirin är ett unikt skogsområde i Balkanbergen i Bulgarien. Det är klassat som världsarv och här finns enorma naturvärden.  Nu hotas skogen att huggas ner och omvandlas till slalombackar. Tillsammans kan vi rädda Pirin. Klicka på länken och uppmana Bulgariens stadsminister att rädda dessa skogar.

Läs mer


GOD JUL & GOTT NYTT ÅR FRÅN WWF!

Vilken gran är egentligen bäst?

Läs WWFs tips för en grön jul.


 


Stöd Världsnaturfonden WWF

WWF är i ständigt behov av stöd från våra givare för vårt fortsatta naturvårdsarbete. Om du inte redan är fadder eller WWF Vän kan du läsa om våra olika stödformer här.

Glöm inte bort att tipsa vänner och bekanta om att även de kan göra
en insats för framtiden och världens hotade arter genom stödja WWF.


 

Detta nyhetsbrev kommer från Världsnaturfonden WWF. Du kan läsa mer och tipsa en vän om nyhetsbrevet på vår hemsida. Citera oss gärna, men ange källan! Copyright © 2016 Världsnaturfonden WWF.


Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här. OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten. Svensk insamlingskontroll