Om mailet inte visas korrekt Öppna brevet i din webbläsare

 

Företag allt viktigare för hållbar utveckling

 

Välkommen till årets första nummer av OPB! Jag heter Daniel Robertsson och ansvarar för företagssamarbeten hos Världsnaturfonden WWF, en uppgift jag känner blir allt mer angelägen. Företag har alltid spelat en viktig roll för att ställa om till hållbar utveckling, men nu kanske mer än någonsin. Håller du med?

Jag är glad över att kunna presentera en rad framsteg i det här numret, till exempel att Tetra Pak nu fått sina utsläppsmål godkända av Science Based Targets, SBT. Totalt har nu tio svenska företag anslutit sig till det globala initiativet. Läs om hur Tetra Pak menar att forskningsbaserade utsläppsmål kan förbättra affärerna.

En annan god nyhet är att SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls initiativ för en koldioxidfri stålindustri får ytterligare stöd av Energimyndigheten. Initiativet kan minska Sveriges koldioxidutsläpp med hela 10 procent. Fantastiskt spännande att följa!

Den 25 mars är det dags för Earth Hour - världens största miljö- och klimatmanifestation. I år har vi extra fokus på hur våra aktiviteter här i Sverige kan påverka utsatta människor i helt andra delar av världen. Läs mer om hur ert företag kan engagera sig. 

Vad vill du läsa om i OPB? Hör gärna av dig!

 

Vänliga hälsningar,


Daniel Robertsson
Head of Corporate Partnerships

daniel.robertsson@wwf.se
Twitter: drobertsson_wwf

 

 

 

 


 

Tetra Paks utsläppsmål godkända av Science Based Targets - intervju med miljöchef Mario Abreu

 

Tetra Pak har fått sina utsläppsmål godkända av Science Based Targets - initiativet som inspirerar och hjälper företag att sätta ambitiösa forskningsbaserade utsläppsmål. Över 200 företag är redan anslutna till Science Based Targets (SBT), bland andra 10 svenska företag. 33 företag har hittills fått sina mål godkända men Tetra Pak blir först inom matförpackningsindustrin. 
 
Mario Abreu, global miljöchef för Tetra Pak, ser stora fördelar med anslutningen till Science Based Targets, trots att Tetra Pak redan hade ett gediget miljöarbete.

- Vi hade redan ambitiösa utsläppsmål. Men genom SBT kunde vi jämföra våra befintliga mål med vad vetenskapen säger krävs för att begränsa den globala uppvärmningen och sedan formulera framåtblickande mål med stark förankring i vetenskapen. Genom SBT kan vi också visa upp för kunder och intressenter hur vi arbetar med våra koldioxidutsläpp på ett öppet och transparent sätt.

Hur ser era mål inom SBT ut?
- För våra egna verksamheter förbinder vi oss att reducera våra utsläpp med 42 % till 2030 och med 58 % senast 2040. För att uppnå målen ska vi bland annat fortsätta jobba med energieffektiviseringar, köpa förnybar el och installera egna förnybara energisystem, exempelvis solpaneler.  

 Hur jobbar ni med utsläppen genom hela värdekedjan?
 - Vårt hållbarhetsansvar som företag sträcker sig utanför den egna verksamheten och omfattar även leverantörer och kunder. Vi vill minimera miljöpåverkan genom hela värdekedjan, från råvara och produktion till användning och avfallshantering och ett ambitiöst mål att år 2020 ha begränsat utsläppen över hela värdekedjan till 2010 års nivåer.

På vilket sätt är SBT bra för Tetra Paks affärer?
- Med vetenskaplig förankring blir vår verksamhet moståndskraftig när klimatförändringarna bidrar till ökade kostnader i form av koldioxidskatter, ökade energipriser och elpristoppar. De flesta av våra kunder har redan eller kommer snart att ha egna utsläppsmål, då är det viktigt att vi som leverantör ligger i framkant i klimatfrågan både vad gäller verksamhet och våra produkter.


Bakom initiativet Science Based Targets står WWF, FN:s Global Compact, CDP och World Resources Institute (WRI). 

>> Läs mer på sciencebasedtargets.org


 

 

Klimatfokus på Nordens största IT-mässa

På Earth Hour-dagen 25 mars medverkar WWF på Nordens största IT-mässa Dustin Expo i Globen. Dustin och WWFs partnerskap syftar till att minska Dustins och IT-sektorns klimatpåverkan. Prioriterade områden för Dustin och WWF är reducerade utsläpp av växthusgaser, effektiv resurshushållning under hela produktens livscykel och en ansvarsfull återvinning. WWF kommer att demonstrera sin nylanserade klimatkalkylator, framtagen i samarbete med Stockholm Environment Institute (SEI).

>> Undersök hur stort ditt klimatfotavtryck är på klimatkalkylatorn.se


 

 

WWF och H&M startar klimatprojekt i Bangladesh

 

WWF och H&M vill öka användningen av förnybara energikällor i Bangladesh som redan är hårt drabbat av klimatförändringarna. Parterna ska stödja omställningen av H&M:s leverantörskedja och uppmuntra modeindustrin att övergå till förnybar energi. - Vi hoppas att vi med vårt partnerskap och detta projekt kan driva på en förändring mot förnybar energi, säger Nusrat Jahan Chowdhury, miljöspecialist på H&M. Projektet beräknas vara klart senast december 2017 och lägger grunden till det fortsatta arbetet.

 

10-årigt partnerskap mellan WWF och Tetra Pak

WWF och Tetra Pak har i tio års tid framgångsrikt arbetat tillsammans för att öka FSC-certifieringen av skogsråvara och för att Tetra Paks kartonger till 100 % ska vara FSC-märkta, bl.a. genom projekt som "The Fair Wood Program" och utvecklande av verktyget "The Forest Integrity Assessment tool".

>> Läs mer på tetrapak.com

 

 

 

Näringslivsseminarium - Hållbarhet är den nya affären

 
Den 1 februari arrangerade WWF och Stockholm Environment Institute (SEI) hos Skandia näringslivsseminariet "Mot 2030 - är hållbarhet den nya affären?". Seminariet var uppskattat visar utvärderingen och kommer att arrangeras nästa år igen.

Med utgångspunkt i FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, diskuterades hur hållbarhet kan bli en del av affären och hur företag och finanssektor kan bidra till att nå målet om max 1,5 graders temperaturhöjning.

Medverkade gjorde bland andra Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute, Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister och Michael Treschow, fd styrelseordförande för Unilever, Ericsson, Electrolux och Svenskt Näringsliv.

Stort tack till alla medverkande!

 

Hållbarhetsstandarder ger företags- och miljövinster visar ny rapport

 

En ny rapport från WWF och ISEAL visar att företag starkt kan bidra till att de globala målen och Agenda 2030 uppnås och samtidigt skapa affärsmöjligheter och fördelar för det egna företaget och leverantörskedjan genom att använda hållbarhetsstandarder.

 

>> Läs mer på wwf.panda.org

 

  

Engagera ert företag i Earth Hour 25 mars

 

Engagerade företag är en viktig del av Earth Hour – världens största miljömanifestation. Visa företagets engagemang för klimatet och ta chansen att påverka och inspirera medarbetare, kunder och leverantörer. 

 

>> Anmäl er på wwf.se och få tips på hur ni kan delta.

 

 

 

 

Storsatsning på initiativet för en koldioxidfri stålindustri

SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls initiativ för en koldioxidfri stålindustri, som kan minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med hela tio procent, får nu ytterligare stöd av Energimyndigheten.

>> Läs rapporten på energimyndigheten.se

 

EU-länderna överens om framtiden för EU:s utsläppshandelssystem


Sveriges linje för att höja priset på utsläpp vann gehör efter hårda förhandlingarna på ministermötet.

>> Läs mer på regeringen.se

 

Regeringen föreslår klimatlag och nya ambitiösa klimatmål

Regeringen har beslutat om en proposition om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige med en klimatlag, nya ambitiösa klimatmål och långsiktig, stabil klimatpolitik.

>> Läs mer på regeringen.se

  

 

Det här är One Planet Business
I dag agerar mänskligheten globalt som om vi hade en och en halv planet att leva på. Vi utarmar snabbt jordens resurser och viktiga områden som är nödvändiga för vår fortsatta existens. One Planet Business handlar om att få företag att agera inom vår enda planets begränsningar. Det är viktigt att alla företag arbetar för att vi ska få
en hållbar framtid där människan lever i harmoni med naturen.
Vill du veta mer om hur ditt företag kan göra detta?

 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer: OnePlanetBusiness@wwf.se

Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här.
OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten.