Om mailet inte visas korrekt Öppna brevet i din webbläsare


 

Innovation och ledarskap för en hållbar framtid

För en månad sedan var jag på H&M´s #ChangeMakersLab. Det var ett innovativt event där H&M lanserade nya strategier och partnerskap och samtidig fick hjälp och förslag från specialister om hur de ska lyckas genomföra alla högt uppsatta mål. En bra idé som jag tycker att andra företag borde kopiera.

Under eventet presenterades både H&Ms inträde i WWFs klimatinitiativ Climate Savers och deras nya banbrytande klimatmål. För målen är verkligen banbrytande och de tål att upprepas! Det finns mig veterligen få andra stora svenska företag som har satt målet att bli klimatpositiva i hela sin värdekedja, hela vägen från utvinning av råvaror genom produkternas livscykel. H&M ska alltså senast 2040 minska utsläppen av växthusgaser med mer än vad deras värdekedja avger.

Nu mer än någonsin behöver vi breda, långsiktiga och ambitiösa klimatmål i kombination med direkta handlingar här och nu för att snabbt energieffektivisera och gå mot 100 procent förnybar energi. Det krävs att fler svenska och internationella företag vågar ta på ledartröjan i sin sektor - nu.

I detta nummer av One Planet Business kan du även läsa om det nystartade utvecklingsprojektet med bland annat Volvo inom Science Based Targets.

 
Trevlig läsning,

Daniel Robertsson
Head of Corporate Partnerships
daniel.robertsson@wwf.se
Twitter: drobertsson_wwf

 

 

 

 

H&M släpper ny klimatstrategi och blir medlem i WWFs globala klimatprogram

 

I april gick H&M med i Climate Savers, WWFs globala klimatprogram som engagerar företag att

minska sin klimatpåverkan. Samtidigt släppte H&M en ny klimatstrategi, där WWF stöttat företaget att sätta ambitiösa mål för att ta itu med sin klimatpåverkan längs hela värdekedjan - från leverantörer, till transporter, till butiker och kunder. 

Ett kortsiktigt mål för H&M är att minska utsläppen i den operativa verksamheten till 2020 och ett långsiktigt mål är att bli klimatpositiva i hela värdekedjan senast 2040. Det långsiktiga målet innebär att företaget kommer att minska mer utsläpp av växthusgaser än vad deras värdekedja avger.

- Företag blir alltmer medvetna om sin miljöpåverkan men också om vilka risker och konsekvenser ett svagt miljöarbete kan ha för affärerna. Det är därför bolag vågar ta kliv framåt och sätta djärva mål för sitt klimatarbete. H&Ms nya klimatmål sätter en helt ny standard för textilbranschen och förhoppningsvis får det fler företag att följa efter, säger Daniel Robertsson, ansvarig för Världsnaturfonden WWFs företagssamarbeten.

>>Läs mer på wwf.se

 

_________________________________________________________________________________________
 

 

Volvo stöttar utveckling av Science Based Targets för transporter

 

Inom ramen för initiativet Science Based Targets har WWF i samarbete med vetenskapliga partners och relevanta företag nyligen startat ett fördjupningsprojekt för att ta fram förfinade modeller för vetenskapligt baserade klimatmål (Science Based Targets) för tunga transporter. Det är ett område där den modell som hittills funnits hanterat godstransporter på ett enda sätt oavsett transportslag (flyg,sjö, tåg, väg). Arbetet syftar till att ta fram verktyg för att kunna sätta relevanta vetenskapligt baserade klimatmål för de enskilda transportslagen. Projektet förväntas leverera uppdaterade modeller för tunga transporter under året. Från svensk sida deltar Volvo Group aktivt i arbetet.

För mera information om Science Based Targets och detta projekt kontakta Mats Landén på Världsnaturfonden WWF.
______________________________________________________________________________ 

 

 

 

H&M och WWF startar projekt för bättre vatten i Turkiet

 

H&M och WWF börjar samarbeta i Turkiet för att förbättra vattenförvaltning och skärpa policyer kring vatten. Projektet är till en början på ett år och innebär samarbeten med politiker, leverantörer och andra företag, och bygger på H&M och WWFs tidigare framgångsrika arbete med vattenförvaltning i Kina och Bangladesh. 

 

- Att vi går in i ett nytt land tillsammans med H&M innebär att vi kan applicera de resultat och lärdomar vi fått i vårt tidigare vattenarbete på Turkiet. Vi hoppas också det sänder signaler till andra företag att se över sina vattenrisker, de finns överallt, säger Daniel Robertsson, ansvarig för Världsnaturfonden WWFs företagssamarbeten.

Turkiet är ett land med en stark textilindustri, men som samtidigt utmanas av svåra vattenföroreningar och utmaningar i hur politiska regelverk sätts och implementeras.
 

- Som Turkiets näst största textilköpare har vi både incitament och förmåga att påverka utvecklingen för en mer hållbar vattenanvändning i textilindustrin i landet. Utöver att engagera de leverantörer vi samarbetar med vill vi bidra till en förbättrad holistisk förvaltning i avrinningsområdet, säger Pierre Börjesson, Global Sustainability Business Expert på H&M. 

 

Partnerskapets vattenarbete kommer att fokusera på Büyük Menderes avrinningsområde i Turkiet och främst fokusera på:

  • En ekonomisk studie för hur vattenrisker kan slå mot olika vattenanvändare i avrinningsområdet. Studien är tänkt att skicka en signal för hur Turkiets bredare ekonomi generellt, och textilsektorn specifikt, kan påverkas av vattenrisker.
  • Lyfta fram ren produktionsteknik och utveckla bättre metoder för vattenhantering inom textilsektorn.
  • Demonstrera värdet i att arbeta med vattenförvaltning för att locka till ekonomiskt stöd och uppmuntra teknisk utveckling.
  • H&M kommer också att uppmuntra sina leverantörer att investera i ren produktion och bättre vattenhantering.

För mer information, vänligen kontakta mediarelations@hm.com eller foretag@wwf.se.

 

>>Läs mer om WWF och H&M:s tidigare resultat och arbete med vattenförvaltning på wwf.se

 _______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Fazer och Unilever går med i

”Hållbar Livsmedelskedja”

 

2015 startade ett antal företag i livsmedelsbranschen tillsammans med WWF initiativet Hållbar Livsmedelskedja för att diskutera de stora hållbarhetsutmaningarna och inspirera till hållbara lösningar och ambitiösa mål. Målet är att till år 2030 bidra till en avsevärt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i den svenska livsmedelskedjan.


Nu går  Fazer och Unilever med i initiativet. Arla, Axfood, Coop, ICA Sverige, Lantmännen, Löfbergs, Orkla Foods Sverige, Polarbröd, HK Scan och Tetra Pak är med sedan tidigare. Under 2017 har initiativet kommit överens om hur arbetet för hållbara produkter i en hållbar livsmedelskedja ska drivas framåt. Dessutom genomförs en kartläggning av matsvinn (bröd och kylda produkter).

 

>>Läs mer på hallbarlivsmedelskedja.se

 

 

 

 

 

Flera naturvårdsprojekt i Stockholms skärgård i sommar

 

Östersjön är ett hav i kris som är utsatt för en ständigt ökad belastning. WWF, Upplandsstiftelsen och Skärgårdsstiftelsen, med stöttning av Stromma, startar i sommar flera skärgårdsprojekt. På utflyktsön Grinda inleds ett arbete med restaurering av ursprungliga betesmarker som håller på att växa igen vilket stärker den biologiska mångfalden, minskar gödselavrinningen till Östersjön och bevarar kulturvärden på ön. På Finnhamn kommer vattenvägar för fisk att öppnas upp för att skapa lekvatten och livsmiljöer för fisk, grodor och fågel.

 

>>Läs mer på skargardsstiftelsen.se

 

>>Läs mer om WWF och Strommas samarbete för ett renare Östersjön på wwf.se

 

 

Pandasäljare samlade in 4,3 miljoner till orangutangen

De tusentals barn och ungdomar som är pandasäljare genom Pandaförsäljningen AB samlade förra året ihop fantastiska 4,3 miljoner kronor till WWFs arbete med att rädda orangutangen. Nära 60 procent av orangutangerna har försvunnit de senaste 60 åren till följd av tjuvjakt och att deras livsmiljö försvinner i snabb takt.

 

>>Läs mer om Pandaförsäljningen och WWFs samarbete på WWF.se

 

 

 

 

 

 

IKEA och WWFs samarbete driver på skydd av urskog

 

Rumäniens urskog är en av Europas största och sista, med en rik biologisk mångfald. Den är ett paradis för till exempel björn, lodjur och varg.
IKEA som är en av världens största uppköpare av träråvara i detaljhandeln driver nu på FSC-certifiering och skydd av Rumäniens urskog genom sitt samarbete med WWF.

>>Läs den inspirerande artikeln på panda.org

 

 

 

 

 

Globalt miljöinnovationsindex utökas

 
The Global Cleantech Innovation Index rankar, utifrån 15 indikatorer i relation till BNP, de länder som har de bästa och sämsta förutsättningarna att främja miljöinnovationer. Sverige brukar hamna i toppskiktet. Nu utökar WWF och Cleantech Group indexet.


Nytt för i år är att ett tiotal utvecklingsländer tillkommer. Förutom en rapport kommer även en mikrosajt lanseras. För Sveriges del blir det en särskild djupdykningsrapport kring den svenska miljöinnovationsförmågan ur ett globalt perspektiv som presenteras efter sommaren.

 

>>Läs mer på cleantech.com

          _______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Rädda Selous - Afrikas sista vildmark

Naturreservatet Selous i Tanzania är en enastående vildmark där djur levt ostörda i århundraden. Men nu är allt på väg att förändras. Med automatvapen, spikplattor, bränder och gift dödar tjuvjägare utrotningshotade djur. Marken styckas upp av gruvor och oljeindustri. Djuren och den orörda naturen trängs undan. De få parkvakter som finns har inte en chans att försvara Selous.

WWF gör nu en global satsning på Selous med tydliga mål som snabbt ska uppfyllas. Till exempel ska tjuvjakten ner till noll redan 2018. Bli fadder och hjälp till du också. Ju fler vi blir, desto bättre.

>>Läs mer om hur vi tillsammans kan rädda Selous på WWF.se.

 

 

 


 

Större krav på hållbarhet för AP-fonderna  

Regeringen kommer att se över lagstiftningen för de statliga AP-fonderna och höja kraven på att de investerar hållbart, enligt finansmarknadsminister Per Bolund.

 

>>Läs mer på dagensindustri.se

 

 

Incitamentsystem i regeringens vårbudget

Den 18 april presenterade regeringen vårbudgeten. För 2018 finns en rad förslag som knyter an till att ställa om den svenska fordonsflottan, bland annat ett förslag på ett incitamentsystem för personbilar.


>> Läs WWFs kommentarer om vårbudgeten på wwf.se

  

 

Det här är One Planet Business
I dag agerar mänskligheten globalt som om vi hade en och en halv planet att leva på. Vi utarmar snabbt jordens resurser och viktiga områden som är nödvändiga för vår fortsatta existens. One Planet Business handlar om att få företag att agera inom vår enda planets begränsningar. Det är viktigt att alla företag arbetar för att vi ska få
en hållbar framtid där människan lever i harmoni med naturen.
Vill du veta mer om hur ditt företag kan göra detta?

 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer: OnePlanetBusiness@wwf.se

Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här.
OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten.