Om mailet inte visas korrekt Öppna brevet i din webbläsare


 

Det lönar sig att ge till planeten

Har du hört talesättet ”att ge är att få”? Eftersom det känns så bra att ge, får man samtidigt något tillbaka av själva givandet. Men ibland kan det gälla i rent ekonomiska termer, som till exempel när företag investerar i miljöåtgärder och det ganska snabbt betalas tillbaka.

I det här nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om vårt arbete med H&M och textilbranschen, och hur åtgärder för vattnet, klimatet och energianvändningen i ett industriområde i Kina resulterade i 25 procent minskade kostnader för företaget Weile dyeing Mill. Tack vare arbetet förbättrades dessutom vattenstandarden i staden intill, och nedströms den intilliggande floden.


Efter det lyckade försöket startar nu ett liknande projekt i en annan kinesisk provins, med företagen Tommy Hilfiger och Target. Vi hoppas att det här sättet att jobba blir standard framöver i textilbranschen!

Att det är lönsamt att satsa på hållbarhet visar också en studie som publicerades i Business Harvard förra året. Hållbarhet ger konkurrensfördelar på flera sätt. Ändå sackar många företag efter enligt studien och fortsätter sitt kortsiktiga tänk.


Men intresset bland privatpersoner ökar nu för att investera i hållbara fonder och aktier. Ett tecken i tiden är det nya kunskapscentrat för hållbara investeringar, Stockholm Sustainable Finance Centre, som slog upp portarna i slutet av november.

God läsning och en riktigt God Jul!

Daniel Robertsson, Chef Samhälls- & Näringslivsutveckling
daniel.robertsson@wwf.se
Twitter: drobertsson_wwf

 

 

 

 

WWF och H&M i projekt för att förbättra vattenförvaltning i kinesisk industripark

 

I det högt industrialiserade området Taihu i nedre Yangtze, arbetar WWF Kina med Water stewardship sedan 2015. I en pilot för textilindustrin testade företaget Weile dyeing Mill, i industriområdet Xixiaxu IP, att investera både i vatten-, klimat- och energiförbättrande åtgärder och fick minskade kostnader på 25% efter två år. Piloten har bidragit till förbättrad standard för vatten, både i närbelägna staden Changzhou, och nedströms i Jiangsu-provinsen i nedre Yangtze. Genom att skala upp försöket kan både industrin och miljön vinna på engagemanget. Nu startar Water stewardship engagemang i en ny provins, Sichuan, väster om Taihu-sjön. Med stöd av H&M, beslutsfattare, NGOs och experter, tar nyanslutna Tommy Hilfiger och Target nu chansen att utveckla åtgärder mot vattenrisker för både industrin och det bredare avrinningsområdet av Yangtze.

 

>> Läs mer på WWFs hemsida

 

Den globala vattenkrisen är nutidens största utmaning och hotar världens ekonomiska tillväxt. I Water stewardship ingår WWF partnerskap med storföretag för att förbättra förvaltningen av denna gemensamma resurs. I områden med hög vattenrisk, t ex tillgång till vatten eller föroreningsproblem, stärker vi gemensamt vattenförvaltningen i samverkan med lokala intressenter och får i utbyte bättre resurshantering men även bättre affärer genom effektivisering och nya affärsnischer.

 

_________________________________________________________________________________________
 

 

 

 

Funderar ditt företag på julklapp till anställda, kunder och leverantörer? Låt årets julgåva göra märkbar nytta!

 
En julgåva till WWFs arbete hjälper till att till exempel rädda världens hav, bevara unika arter och skydda livsviktiga regnskogar. Som tack för er gåva får ni elektroniska julkort att skicka till anställda, kunder och samarbetspartners. Ni får även ett fint gåvobevis och en webbanner som kan läggas upp på er hemsida.

>> Skänk företagets julgåva här

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Fortsatt samarbete med Stromma för att Rädda Östersjön


WWF har samarbetat med Stromma Group sedan 2015 och samarbetet fokuserar på att minska deras egen miljöpåverkan, att informera deras kunder om problemet i Östersjön, på politisk påverkan samtidigt som de lokalt i Sverige stödjer vårt naturvårsdprojekt Rikare Skärgårdslandskap. Stromma som även finns i Finland och Danmark stödjer även vårt internationella Östersjöinitiativ BEP – Baltic Ecoregion Programme som arbetar för att samordna de organisationer och initiativ som finns runt Österjön. Samarbetet har nu förlängts med tre år och kommer sträcka sig fram till 2020. 

>> Läs mer om WWFs och Strommas samarbete på wwf.se

 

 _______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Hållbarhetsfonden Skandia Världsnaturfonden har Svanenmärkts 

 

En Svanenmärkt fond syftar till att fondförvaltaren ska använda kapitalet och ägandet till att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i mer hållbar riktning. Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav, bland annat inom transparens och påverkan. Skandia kommer årligen att presentera en rapport över hur Skandia Världsnaturfonden bidrar till de globala klimatmålen med hjälp av modellen ”Sustainable Energy Investment Metrics”.


De som sparar i Skandia Världsnaturfonden skänker i slutet av varje år två procent av sitt fondkapital som ett bidrag till WWF:s arbete för att bland annat bevara hotade djur och naturområden.

 

>> Läs mer om WWFs och Skandias samarbete på wwf.se
 

 

 

 

Årets pant till WWF via Returpack

 

Under 2017 skänktes 290 000 kr i pantpengar till WWF via Returpack/Pantamera. Det är campinggäster och skidortsbesökare som pantat till förmån för WWF. Pant har också skänkts via pantautomaterna ”Pantamera Express” som finns på vissa återvinningscentraler och av företag och organisationer.

 

>> Läs mer om WWFs och Returpacks samarbete på wwf.se.

 

 

 

Svenska företaget TRINE får nytt pris av WWF

 

WWF-USA har korat det svenska företaget TRINE till vinnare i sin "Forest Finance Challenge" som pågått under hösten. TRINE har tidigare fått WWFs Climate Solver-utmärkelse.  

 

TRINE investerar i solenergiprojekt i utvecklingsländer. Detta sker genom så kallad crowdinvesting – mikroinvesteringar från många investerare som samtidigt tjänar på avkastningen.

 

 

 


 

Miljonsatsning på nytt center för hållbara investeringar

Nu har Stockholm Sustainable Finance Centre öppnat som är ett kunskapscenter för hållbara investeringar. Med det nya centret vill Sverige bidra till att öka möjligheterna för privata investerare att placera sina pengar i projekt som främjar klimatet.

 

>> Läs mer på dn.se

 

 

 

KTH-forskare lanserar målgruppsverktyg för hållbarhet

Det är lätt hänt att företag gör generaliseringar eller bara vänder sig till redan är frälsta när de tar fram hållbara produkter och tjänster. Men nu finns det nyutvecklade verktyget ”Målgruppsarenan”, finansierat av Energimyndigheten och framtaget av KTH-forskare, som hjälper företag att förstå sina målgruppers skillnader och likheter.

 

>> Läs mer på greenleap.kth.se 

  

 

Det här är One Planet Business
I dag agerar mänskligheten globalt som om vi hade en och en halv planet att leva på. Vi utarmar snabbt jordens resurser och viktiga områden som är nödvändiga för vår fortsatta existens. One Planet Business handlar om att få företag att agera inom vår enda planets begränsningar. Det är viktigt att alla företag arbetar för att vi ska få
en hållbar framtid där människan lever i harmoni med naturen.
Vill du veta mer om hur ditt företag kan göra detta?

 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer: OnePlanetBusiness@wwf.se

Om du vill avsluta din prenumeration kan du klicka här.
OBS! Detta innebär att du avslutar alla dina epost-prenumerationer från Världsnaturfonden WWF, inklusive fadderrapporten.