Dyster framtid för torsken 


2007-12-19

EUs fiske- och jordbruksministrar kom tidigt på onsdagsmorgonen överens om kvoterna för 2008. Kvoten för torskfisket i Nordsjön ökar med 11 procent - i Kattegatt sänks den med 8 procent jämfört med kommissionens förslag på en minskning med 25 procent.

- Med dagens beslut fortsätter det slösaktiga fisket. Det är fullständigt ofattbart att historien går igen och att vi fortfarande inte har lärt av våra misstag, säger Inger Näslund, fiskeansvarig på WWF.

Genom att ignorera den biologiska rådgivningen underminerar fiskeministrarna, nu liksom tidigare, torskbeståndens återhämtning.
 
Tidigare i år har Internationella havsforskningsrådet ICES meddelat att Nordsjötorsken börjat återhämta sig men inte tillräckligt för att tillåta höjda kvoter.
 
Trots att fiskeministrarna tagit viss hänsyn till bifångsterna i kvotbesluten, är åtgärderna helt otillräckliga.
 
- Om det inte finns tydliga krav på selektiva redskap för att undvika att ung eller lekande torsk tas upp som bifångst, kommer mängden torsk som  kastas överbord även i fortsättningen att vara hög och torskens förutsättningar för återhämtning försämras, säger Inger Näslund.

Enligt havsfiskelaboratoriet i Lysekil är situationen för torsken i Kattegatt värre än någonsin och forskarna  har sedan 2002 förordat fiskeförbud. Men istället för att stoppa torskfisket i Kattegatt tycks EUs fiskeministrar endast vilja satsa på kortsiktiga kommersiella och politiska vinster. Risken är stor att torskbestånden kollapsar och försvinner för alltid som de gjorde utanför Kanadas kust under 1990-talet. Där tog det för lång tid innan åtgärder sattes in, torsken försvann och har sedan dess inte kommit tillbaka.

Med tanke på EUs tidigare rapport om medlemsstaternas svartfiske och bristfälliga kontroll borde fiskeministrarna satsa mer på en effektivare övervakning av fisket. Tills dess att kontrollen är tillförlitlig anser WWF att fiske på svaga bestånd inte ska tillåtas.
  

För frågor, kontakta:

Inger Näslund, fiskeansvarig WWF
Tfn: 08-624 74 09, 070-105 30 57
 
Marie von Zeipel, pressekreterare WWF
Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77
 
  

Besök WWFs internationella pressrum på www.panda.org
Senast uppdaterad 2008-09-29
Bilder för nedladdning
Torsk. © Mike R. JACKSON/WWF-Canon
Torsk (Gadus morhua). 
© Mike R. JACKSON/WWF-Canon
 
Trålfångst. 
© Quentin Bates / WWF-Canon
Ladda ner bilden

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se