Omfattande svart virkesimport till Europa

2008-07-22

Så mycket som en femtedel av importen av virke och skogsprodukter till EU under 2006 kan ha varit olaglig. Det visar en ny europeisk undersökning från Världsnaturfonden WWF som presenteras idag. WWF kritiserar EU för ineffektiva åtgärder samt avsaknad av lagstiftning som förbjuder handel med olagligt virke.

Under 2006 importerade EU uppskattningsvis mellan 26,5 och 31 miljoner kubikmeter misstänkt illegalt virke, vilket motsvarar Polens hela årliga avverkning av virke. Enligt den nya rapporten – "Illegal Wood for the European Market" – uppskattas ungefär 40 procent av allt importerat virke från Sydostasien, Latinamerika och Afrika vara illegalt. Motsvarande siffra från Östeuropa är 23 procent.

Finland, Storbritannien, Tyskland och Italien är några av de stora importörer som omnämns i rapporten. Även Sveriges import av virke från Ryssland samt skogsprodukter från Kina berörs.

– Den olagliga handeln med virke är ett av de största globala hoten mot världens skogar. Utrotning av arter och förlust av viktiga ekologiska tjänster som skogen producerar är allvarliga följder av illegal avverkning. Förlusten av skog späder också på klimatförändringarna eftersom en stor del av världens koldioxidutsläpp orsakas av avskogning. Fattiga länder drabbas av förlorade intäkter och människorna förlorar möjligheten till försörjning, säger Per Larsson, skogshandläggare på Världsnaturfonden WWF.

WWF kräver nu effektivare åtgärder mot importen av olagligt virke. EU-kommissionen förväntas komma med förslag på ytterligare åtgärder inom några månader.

– Eftersom EU är en av de största importörerna av virke har vi också ett stort globalt ansvar för att handeln sker på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Den nya rapporten visar med all tydlighet att de åtgärder EU hittills vidtagit endast kommer att påverka en mindre del av den nuvarande importen av olagliga skogsprodukter. Vi måste snabbt få en tydlig lagstiftning som förbjuder handel med olagligt virke inom EU, säger Per Larsson.

Många europeiska företag inklusive svenska företag som ICA, IKEA, Skanska och Coop har redan efterlyst EU-lagstiftning eftersom olaglig avverkning skapar en osund konkurrens.

– Vi hoppas att även den svenska regeringen nu börjar stödja sådana förslag, avslutar Per Larsson.
 


Rapporten "Illegal Wood for the European Market"

Syftet med rapporten var bland annat att försöka spåra tio av de största handelsvägarna för olagligt virke till EU. Den största volymen olagligt virke, uppskattningsvis 10,4 miljoner kubikmeter, visade sig komma från Ryssland. Nära hälften av detta virke gick genom Finland där det processades till massaved och papper för att sedan exporteras vidare till andra delar av Europa. På andra plats kom Indonesien.
 
En annan starkt växande aktör är Kina som under 2003-2006 tredubblade sin export av virke och skogsprodukter till EU. Av Kinas sammanlagda export till EU misstänks 32 procent komma från olagliga källor. Kina importerar den största delen av sitt virke, ofta från högriskområden som Ryssland, Sydostasien och Afrika, där det finns en stor risk att virket härstammar från en olaglig källa.
 
Rapporten är baserad på 2006 års statistik som är den mest dagsaktuella.

 

För frågor, kontakta:

Per Larsson, skogshandläggare WWF
Mobil: 070-961 17 52
 
John Swensson, pressassistent WWF
Mobil: 0733-93 06 87
 
 
 
 

Besök WWFs internationella pressrum på www.panda.org
 
 
Senast uppdaterad 2008-07-26
  
Bilder för nedladdning
Foto: Alain Compost/WWF-Canon 
Olagligt avverkad skog på Sumatra, Indonesien.
Foto: Alain Compost/WWF-Canon
 
Foto: Martin Harvey/WWF-Canon 
WWF-arbetare undersöker virke. Foto: Martin Harvey/WWF-Canon
Ladda ner bilden
 
Foto: Hartmut Jungius/WWF-Canon
Orörd skog med höga biologiska värden, Ryssland.
Foto: Hartmut Jungius/WWF-Canon

Ladda ner bilden
Rapport för nedladdning
Fakta: Olagligt skogsbruk
WWFs definition av olagligt skogsbruk är när timmer avverkas, transporteras, vidareförädlas, köps eller säljs i strid mot eller i kringgående av nationella lagar eller regionala och lokala bestämmelser. Det handlar inte bara om olagliga avverkningar och rena timmerstölder, utan också olika former av ekonomisk brottslighet i syfte att smita från avgifter, skatter och tullar på virke. Det är den organiserade brottsligheten med ligor av säljare, mellanhänder och köpare som utgör det stora problemet.