Lynn M Stone WWF Canon

 

 

Unik film avslöjar amurleopardernas liv

En ny, unik film avslöjar nya rön om hur amurleoparder lever i det vilda i östra Ryssland. De nya uppgifterna kan användas för att öka antalet vilda leoparder.

På den 78 timmar långa filmen, tagen med en kamerafälla, ses hur leopardhonan, Kedrovka, ger mat åt sina tre ungar, uppfostrar dem och hjälper dem lösa sina konflikter. Vi får se ungarna leka och slåss om mat, upptäcka världen genom att studera fåglar och möss. Vi ser dem också bli rädda och uppleva smärta för första gången.

- I filmen ser vi hur mamman försöker få den svagaste ungen att äta efter att de andra två har övergivit bytet. Men hon är inte lika orolig som de flesta mänskliga mammor, när den svagaste börjar halta på en tass och gnäller över det, ignoreras det av mamman, säger Vasily Solkin, WWF i Ryssland.

 Tidigare trodde forskare att leoparder från en ”familj” åt sitt byte samtidigt, som lejon gör. Den nya filmen visar dock hur ungarna närmar sig en dödad hjort i turordning. Den starkaste äter först och den svagaste sist.

Det betyder att en leopardmåltid tar lång tid, och den sista ungen har alltid minst chans att få mat eftersom ljud eller andra hot kan få leoparderna att överge bytet.

Detta förklarar också varför leopardhonor ibland väljer att ge uppmärksamhet åt bara två ungar, även om de föder tre. Ofta överlever inte den tredje eller ens den andra ungen i det långa loppet.

Den nya informationen från filmen är avgörande för WWFs bevarandearbete. Den senaste räkningen 2013 visade att det fanns 48-50 leoparder kvar i det vilda. Antalet har stigit från bara 30 de senaste åren, och WWF planerar att få trenden att fortsätta med kraftfulla bevarandeåtgärder.

Att antalet är så litet betyder att leoparderna kan vara för nära släkt med varandra. Forskarvärlden har därför planer på att introducera nya leoparder i det vilda som är födda i djurparker. För att det ska lyckas är det viktigt att först veta hur leoparder uppfostras och lär sig jaga i det vilda.

Se filmen här, 23 minuter:
 

Senast uppdaterad 2014-02-06