© WWF / Cat Holloway

 

 

Sverige och Fiji tar på sig ledartröjan för haven

2017-02-15

Världshaven är i kris. Överfiske, utsläpp och klimatförändringar är problem som ofta döljs under den glittrande ytan. Nu efterlyser allt fler ett Parisavtal för haven för att få bättre skydd och förvaltning både nationellt och internationellt. Sverige och Fiji har tagit på sig ledartröjan.
 
– Ett starkare skydd av havsmiljön, hållbar fiskeförvaltning och sjöfart är avgörande för både stabilitet och välstånd. Utan det fångar vi för mycket fisk, överexploaterar och smutsar ner. Västra Indiska Oceanen är ett bra exempel på att haven både är paradis och sårbara för hot, bland annat genom den planerade utvinning av olja och gas, säger Inger Näslund, expert på havs- och fiskefrågor på WWF.
 
Just nu pågår förberedelser i New York inför sommarens stora FN-möte 5-9 juni. Det handlar om hur en hållbar utveckling för världshaven och de marina resurserna  (hållbarhetsmål 14) ska uppnås. På förmötet i veckan arrangerar WWF och svenska regeringen ett sidoevent med bland annat Mozambique, Madagaskar och Seychellerna. Målet är att länderna ska öka sitt regionala samarbete i Norra Mozambique-kanalen (NMC) i västra Indiska Oceanen, så att naturresurserna förvaltas bättre.
 
Det är kanske omöjligt att sätta en prislapp på haven. Men en global rapport från WWF (2015) visar att den årliga omsättningen för varor och tjänster från haven uppgår till det ofattbara beloppet 21 000 miljarder kronor.  Det motsvarar världens sjunde största ekonomi.
 
Att haven mår bra är avgörande för vartannat andetag vi tar, vår hälsa, matförsörjning och miljontals jobb. Det gäller både Östersjön, Arktis och tropiska vatten. Om resurserna förstörs och länderna sågar av grenen de sitter på blir det svårare att skapa jobb och hållbar utveckling.
 
– Brist på planering och kortsiktiga affärer skapar ett vilda-västern mellan olika intressen. Därför är det viktigt att få till en hållbar havsförvaltning där olika intressen vägs mot varandra. Genom att bevara friska ekosystem kan fiske och turism utvecklas hållbart, säger Tom Arnbom, marinbiolog på WWF som deltar på mötet i New York.
 
En färsk WWF-rapport (Reviving the Western Ocean Economy) gjord av Boston Consulting Group, visar att Västra Indiska Oceanen står för den fjärde största ekonomin i regionen efter Sydafrika, Kenya, och Tanzania. Omsättningen härifrån uppgår till 2 000 miljarder kronor. Det handlar om inkomster från kust- och havsturism, fiske, mangroveskogar, sjögräsängar och korallrev.
 
Kust- och havsturismen står för cirka 70 procent av inkomsterna (1 400 miljarder kronor) och en halv miljon arbetstillfällen. Bristande planering och misskötsel av resurser hindrar turismen från att växa hållbart. Klimatpåverkan gör det svårt för fiskare att få bra fångster och kusterna blir mer sårbara för stormar och stigande havsnivåer.  Fisket försörjer i dagsläget mer än en halv miljon fiskare i regionen. Trycket ökar och det går inte längre att ta för givet att haven är en gränslös plats med fri tillgång för alla, menar rapporten.
 
– Länderna i regionen måste minst skydda 10 procent av haven fram till 2020 och 30 procent till 2030. De har sagt ja till att arbeta för att klara målet om hållbara hav och marina resurser i FNs Agenda 2030, men utmaningen är att klara det på en kort tid, säger Inger Näslund.

 

Fakta:

Sverige och Fiji har gemensamt tagit initiativet till FN-konferensen "The Ocean Conference" i New York den 5-9 juni 2017. Det är Sveriges största enskilda FN-engagemang sedan Stockholmskonferensen 1972. Målet är att få en mellanstatlig politisk deklaration som kan driva på arbetet mot hållbara hav. Medlemsstaterna ska dessutom bidra med frivilliga åtaganden.

 

För frågor, ring:

Inger Näslund, havs- och fiskeexpert WWF, 070-105 30 57
Tom Arnbom (på mötet i New York), 070-544 40 66
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

Senast uppdaterad 2017-02-15

 

Pressbilder havsrapport

Fångst av bläckfisk. Foto: Garth Cripps / WWF

Fångst av bläckfisk.
Foto: Garth Cripps / WWF

Ladda ner högupplöst

 

Kvinnorna har en central roll. Foto: Garth Cripps / WWF

Foto: Garth Cripps / WWF

Ladda ner högupplöst

 

Kvinna letar efter bläckfisk. Foto: Garth Cripps / WWF

Kvinna letar efter bläckfisk.
Foto: Garth Cripps / WWF

Ladda ner högupplöst