Foto: Wild wonders of Europe

 

 

WWF kritiska till Skogsstyrelsens reträtt kring nyckelbiotoper

2017-03-10
Fredagen den 10 mars gick Skogsstyrelsen ut på DN debatt för att meddela att de pausar inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Världsnaturfonden WWF är kritiska och ser allvarligt på att Skogsstyrelsen går ut med detta definitiva besked.

- Skogsstyrelsens besked om att pausa arbetet med nyckelbiotoper i nordväst är mycket överraskande och vi ser att Skogsstyrelsen med detta beslut bidrar till att försena och försvåra att kunna leva upp till de av riksdagen beslutade miljömål som är styrande för Skogsstyrelsens verksamhet
 
- Sveriges mest opåverkade skogar finns i denna del av landet och tyvärr har vi inte tillräckligt bra kunskap om vilka naturvärden som finns och var. Då en stor del av de värdefulla skogar som finns i regionen inte är kända, innebär detta att det redan sker och riskerar att fortsätta ske avverkningar av värdefulla skogar i strid med miljömålen för skogen.
 
- WWF har deltagit i samverkansgruppen kring nyckelbiotoper och vill bidra konstruktivt, men är mycket förvånade över att Skogsstyrelsen ger detta besked som vi anser föregår processen och riskerar att allvarligt skada den. WWF ser att den samverkansprocess som Skogsstyrelsen hänvisar till i dagsläget inte utgör ett alternativ till faktabaserad identifiering av nyckelbiotoper.
 
- WWF ser det som ytterst centralt att Skogsstyrelsen adresserad problemet med bristande förutsägbarhet i tillämpning av nyckelbiotopbegreppet som kan drabbar markägarna. WWF ser att det är problematiskt att det saknas tillräckligt med kompetens och resurser för att identifiera nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.

Senast uppdaterad 2017-03-10