© Florian Schulz/visionsofthewild.com

 

 

Starkt politiskt stöd för skatterabatterad grön el

2017-03-21

Tre av fyra lokalpolitiker anser att de som äger andelar i förnybar elproduktion också ska få rätt till skattereduktion, precis som de hushåll som producerar förnybar el på sitt eget tak. Hela 36 procent av politikerna kan tänka sig att själva äga andelar i förnybar el. Det framgår av enkätsvar från drygt 4 000 kommun- och landstingspolitiker.


Solceller. Foto: Global Warming Images- Det skulle sända en viktig signal från politikerna att alla hushåll i Sverige ges skatterabatt för att producera förnybar el, oavsett om det är på den egna tomten eller som andelsägare i större anläggningar. Det skulle också skynda på Sveriges väg mot 100 procent förnybar elproduktion vilket vi har politiska mål om, säger Stefan Henningsson, Senior rådgivare klimat, energi och innovation på Världsnaturfonden WWF.
 
Alliansregeringen föreslog och den nuvarande regeringen införde en skattereduktion för hushåll som för egen förbrukning producerar förnybar el på sitt tak eller sin tomt. Skattereduktionen undantar dock hushåll som bor i lägenhet och inte har ett eget tak eller en bostad som inte lämpar sig för egen produktion av förnybar el.
 
Inför klimatmanifestationen Earth Hour som äger rum den 25 mars uppmanar WWF både privatpersoner och beslutsfattare att växla upp omställning mot ett hållbart samhälle. Som ett led i detta har WWF tillsammans med förnybarhetsbolaget OX2 och solenergibolaget Solkompaniet genomfört undersökningen om förnybar el för alla i februari 2017. I en enkätundersökning som skickades ut till Sveriges folkvalda kommun- och landstingspolitiker svarade totalt 4 384 politiker, 19 procent av de tillfrågade.
 
Vindkraft. Foto: Michel Gunther / WWFAv politikerna anser 75 procent av de svarande att det vore bra eller mycket bra att andelsägd förnybar elproduktion också ska ge rätt till skattereduktion, precis som de hushåll som producerar förnybar el på sitt tak eller sin tomt. Under tio procent av de svarande tycker att förslaget är dåligt eller mycket dåligt.
 
Det finns en samsyn mellan blocken. Av de rödgröna politikerna anser 77 procent att förslaget är bra eller mycket bra och inom Alliansen är andelen 75 procent. Mest positiva är politikerna i MP (91 procent) och C (84 procent), medan politikerna i SD är minst positiva (51 procent).
 
- Det är viktigt att så många som möjligt ges möjlighet att delta i energiomställningen, både ur ett rättvise- och ur ett acceptansperspektiv. Nu hoppas vi att regeringen snabbt utreder och inför detta skatteavdrag, säger Linda Burenius Magnusson, Head of Public Affairs på OX2.

 

3 av 4 lokalpolitiker anser att en skatterabatt till de som investerar i andelsägd förnybar el är bra eller mycket bra.

 

Svar på frågor i enkätundersökningen:

  • 93 procent anser att den befintliga ”skattereduktion för hushåll som för egen förbrukning producerar förnybar el på sitt tak eller sin tomt” är  mycket bra eller bra.
  • 75 procent anser att ”förslaget att också andelsägd förnybar elproduktion ska ge rätt till skattereduktion” är mycket bra eller bra.
  • 10 procent av politikerna producerar redan sin egen förnybara el, antingen genom att de äger andelar i vindkraft eller solkraft (6,6 procent) eller har installerat (eller beställt) solceller på taket (3,9 procent).
  • 36 procent anger att de skulle kunna tänka sig att bli andelsägare av vindkraft eller solkraft.
     

För mer fullständiga resultat och grafer uppdelat på politiska partier följ denna länk

Senast uppdaterad 2017-03-24

WWF Earth Hour 2018
- tillsammans för klimatet

Earth Hour 2018 - Tillsammans för klimatet


Lördag 24 mars 2018 klockan 20.30-21.30 lokal tid tar världen ställning för planeten under WWF Earth Hour – världens största miljömanifestation. Var med och uppmana makthavarna att ta krafttag för klimatet du också!

Allt om Earth Hour 2018

Klimatkalkylatorn

Testa dig själv med Klimatkalkylatorn!

Dina val i vardagen spelar stor roll för hur mycket utsläpp du orsakar. Att äta mer vegetariskt, resa mer kollektivt, cykla mer och välja miljömärkt el i hemmet är enkla saker du kan göra för att minska utsläppen. Klimatkalkylatorn är framtagen av WWF i samarbete med SEI, Stockholm Environment Institute.

 

Testa dig själv här