Selous

Fyra tjuvjägare gripna nära Selous

2017-04-19

Myndigheter i södra Tanzania har gripit fyra personer som är misstänkta för att ha dödat två elefanter och avlägsnat deras betar. De döda elefanterna hittades intill Selous viltreservat, och är en påminnelse om den massiva slakt som skedde i reservatet under några år.

 


Elefanterna ska ha dödats den 18 april och man tror att de har befunnit sig i Selous men på något sätt fåtts att förflytta sig till utanför reservatsgränsen. Olyckligtvis har man inte kunnat hitta elefanternas betar.

– De kriminella ligorna är oerhört effektiva i att smuggla iväg elfenbenet till beställarna som ofta finns nere i någon av städerna vid kusten. Från byarna dit betarna bärs in kvällstid för att på motorcyklar transporteras bort från själva brottsplatsen, berättar Allan Carlson, WWFs Afrikaexpert.

– På bara en eller två dagar är betarna nere vid kusten för att så smugglas vidare till de asiatiska marknaderna. Betalningen sker oftast med mpesa, ett betalsystem som påminner om Swish och som gör det oerhört svårt att spåra transaktionerna.

Tjuvjakt är ett enormt problem i Afrika, och Selous är inget undantag. På 40 år har antalet elefanter i området minskat med mer än 90 procent och av de tusentals noshörningarna finns bara max 50 kvar. Efterfrågan på elfenben och noshörningshorn är det som driver jakten.

– Det är skrämmande att tjuvjakten under ett antal år tog livet av 8 000 elefanter per år. Det var av industriell skala och frågan alla ställer sig idag är hur det kunde ske, säger Allan Carlson.

Förklaringen är att det tidigare fanns mycket gott om elefanter, medan parkvakterna var få och korruptionen utbredd. Kriminella drog fördel av situationen och tjäna grova pengar på ”det vita guldet”.

– Tack och lov har vinden vänt och vi ser att myndigheterna nu tillsätter fler och fler parkvakter, och  byter ut personer i ledande befattningar. Man har från högsta ort tydligt sagt att nu ska vi gemensamt arbeta för att tjuvjakten ska ner på noll, för att rädda det unika världsarvet.

WWF uppmärksammar just nu det allvarliga läget i Selous genom en kampanj för att rädda parken och dess spektakulära djurliv. Världsarvet hotas nu inte bara av tjuvjakt utan också av industriell exploatering av naturresurser som olja, gas och uran. WWF ger stora bidrag till antitjuvjakts arbetet och samarbete med lokalbefolkningen. 
 

Fakta: Selous Game Reserve

Selous Game Reserve i sydöstra Tanzania är Afrikas största viltreservat på 50 000 kvadratkilometer - lika stort som Danmark. Området utnämndes till Världsarv 1984. Stora delar består av lövskog, så kallad miomboskog, och öppna gräsmarker med en mångfald av djur. Området hyser till exempel den största koncentrationen av lejon och vildhundar på jorden. Tidigare även jordens största elefantpopulation men på grund av tjuvjakt endast 15 000 kvar av 120 000.  Nästan all safariturism sker norr om Rufijifloden i nordöstra delen.  

Landskapet är rikt på mineral, olja och gasfyndigheter och 75 procent av ytan har upplåtits som olje-, gas- och gruvkoncessioner. Många innehas av utländska exploatörer som får finansiering av internationella banker. WWF anser att alla hot mot världsarvet Selous måste stoppas omedelbart.

 

Fakta illegal handel med vilda djur:

Illegal jakt hotar flera av världens flaggskeppsarter och handeln beräknas omsätta nästan 125 miljarder kronor per år globalt. WWF arbetar mot den illegala handeln genom lobbying mot regeringar, rättsväsendet, FN och EU. WWF stöttar utbildning och ger ekonomiskt stöd till parkvakter och anti-tjuvjaktteam som ofta jobbar med fara för sina egna och sina familjers liv. Tjuvjakt straffas med 20-30 års fängelse i Tanzania, men en dramatisk ökning i efterfrågan har gjort jakten mer lönsam än den varit tidigare.

  

Till kampanjen Rädda Selous 

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-05-05

 

 Giraffer finns bara norr om Rufijifloden. Foto: Torbjörn Hegedüs

Giraffer finns bara norr om Rufijifloden. Foto: Torbjörn Hegedüs/WWF

 

George Athanus har jobbat som parkvakt sedan 1978. Foto: Greg Armfield / WWF

George Athanus har jobbat som parkvakt sedan 1978.
Foto: Greg Armfield / WWF

 

Lejon i Selous. Foto: Florian Schulz / WWF

Lejon i Selous.
Foto: Florian Schulz / WWF

 

Sabelantilop. Foto: Martin Harvey / WWF

Sabelantilop. Foto: Martin Harvey / WWF

 

Flodhäst. Foto: Michael Poliza / WWF

Flodhäst. Foto: Michael Poliza / WWF

 

 

Elefanter. Foto: WWF

Elefanter. Foto: WWF

 

 

En av afrikas största stammar med vildhund finns i Selous

En av afrikas största stammar med vildhund finns i Selous