© natureplace.com/ David Fleetham

 

 

Efter havsmötet: Nu börjar det hårda arbetet

Uppdatering 2017-06-13

 

Utfiskning, försurning, föroreningar och döda havsbottnar. Världens hav är i kris och haven är den nya klimatfrågan. Men det positiva är att problemen äntligen tas på allvar. I New York avslutades på fredagen historiens första FN-konferens om haven.

Tom Arnbom på FNs havskonferens juni 2017

– Det positiva är att nu finns det en stor energi som tidigare saknats för att jobba för hållbara hav. Politikerna har äntligen insett hur illa det är. Men det är nu det hårda arbetet börjar, säger Tom Arnbom, havsexpert på Världsnaturfonden WWF.

Ungefär 1400 frivilliga åtaganden för haven kom in inför och under konferensen, vilket är positivt. Det handlar bland annat om att satsa stora summor pengar på att minska mängden plast som kommer ut i haven.

 

WWF följer upp

– WWF kommer nu att arbeta intensivt på bred front i många länder med att följa upp vad enskilda nationer, organisationer och företag lovat att göra. Den svenska regeringen kommer att få känna på trycket från oss, fortsätter Tom Arnbom.

Initiativtagare till konferensen var Fiji tillsammans med Sverige, där klimatminister Isabella Lövin har varit en av de drivande krafterna.

– Havskonferensen ska bli den vändpunkt haven så desperat behöver. Världen har redan kommit överens om att säkra levande hav till år 2030, och konferensen ska leda till konkreta att-göra-listor om hur vi ska nå dit, sa Isabella Lövin inför konferensen, t v på bilden tillsammans med miljöminister Karolina Skog.

Klimatminister Isabella Lövin tillsammans med miljöminister Karolina Skog inför Havskonferensen 2017. Foto: Elin Dunås
(Bilden är från en förkonferens arrangerad av organisationen Peace Boat i Stockholm 2 juni.)

Det som är unikt är att man för första gången riktar in sig på alla havens problem samtidigt och försöker lösa dem gemensamt. Det gör Isabella Lövin hoppfull.


 

Klimatförändringar och plast

– Tidigare har vi alltid tittat på ett problem i taget och det har hindrat oss från att komma någon vart. Överfiske här, föroreningar där, behovet av skydd där borta, och så vidare. Det här är första gången vi verkligen samlas kring alla problem. Och vi behöver egentligen inte komma överens om något nytt, det räcker att titta på det som redan överenskommits, säger Isabella Lövin.

Den allra största utmaningen för haven menar hon är klimatförändringarna.

 

Korallrev riskerar blekas när havens temperatur stiger. Foto: Cat Halloway / WWF

– Haven har blivit 30 procent surare sedan förindustriell tid och har dessutom absorberat så mycket värme att om den kommit ut i atmosfären hade det varit 36 grader varmare och vi hade kokat bort för länge sedan! Klimatförändringarna förändrar havens ekosystem i grunden och vi har bara börjat förstå konsekvenserna, säger Isabella Lövin.

Plasten och utfiskningen utgör också stora problem.

– Mängden plast har ökat lavinartat. Om vi fortsätter som nu kan vi ha mer plast än fisk i haven år 2050. Samtidigt hotar det olagliga och oreglerade fisket fortsatt att dammsuga haven, säger Isabella Lövin.

Som enskild individ kan man börja med att sluta använda plastpåsar och köpa kosmetikaprodukter utan mikroplaster – det finns redan idag ersättning för plast.


Kvinnor viktiga för haven

Det är viktgit att stötta kvinnors projekt för en hållbar havsförvaltning. Foto: Sowanto
WWF har varit delaktigt i flera av de formella punkterna på mötet, som riskerna med att haven utsätts för stress kopplat till klimatförändringarna, illegalt fiske etcetera. 3 miljarder människor är beroende av haven för sitt uppehälle och cirka 500 miljoner har protein från haven som sin proteinbasföda.

WWF höll i eller deltog i flera av de över 100 sidoeventen, om bland annat mangroveskog, migration, Arktis, Norra Mozambiquekanalen, ”blå ekonomi” (havsekonomi) samt genderfrågor.

– När kvinnor får driva projekt inom hållbar havsförvaltning fungerar det jättebra. De får inkomster, kan starta småföretag som genererar pengar och ha råd med utbildning till barnen. Vi vill att man skapar en kvinno- och ungdomsfond för uthållig förvaltning, säger Tom Arnbom, havsexpert på Världsnaturfonden WWF som är på plats på toppmötet.

 

Förslag: Ombudsman för haven

Tom Arnbom påpekar att det är viktigt att inte bara skapa att-göra-listor utan även en metod för uppföljning.

– Det är en sak att säga något, en helt annan att se till att det verkligen görs. Från Världsnaturfondens sida har vi ett förslag: utse en ombudsman för haven, en UN Ocean Ombudsman, som ser till att FN gör det man säger att man ska, så att saker inte hamnar i luften.


WWFs 7 havsuppmaningar till världen


- Skydda minst 30 procent av mangroveskogar, korallrev, sjögräsängar och alla nyckel-ekosystem. Stötta lokalsamhällen i detta.

- Omgående minska koldioxidutsläppen för att reducera klimatrelaterade förändringar på korallrev, mangroveskog, Arktis och Antarktis.

- Fasa ut skadliga fiskemetoder, som bottentrålning i sårbara områden, och se till att bifångst minskas kraftigt. Satsa på verklig hållbarhet i fisket, även i den småskaliga sektorn.

- Anta en effektiv global överenskommelse att fasa ut skadliga fiskesubventioner.

- Snabba på förhandlingarna om ett juridiskt bindande avtal om biologisk mångfald i utsjöhaven för att möjliggöra integrerad havsförvaltning över nationsgränserna.

- Inför sunda principer och riktlinjer för offentliga och privata investeringar i den hållbara blå ekonomin.

- Minska produktion och användning av plaster och mikroplaster, och använd återvinning och avfallshantering.


Lär dig mer:

Så jobbar WWF för haven

Senast uppdaterad 2017-06-13

 

 

Ocean Conference

Havskonferensen Ocean Conference hölls i New York 5-9 juni, med målet att få fler medlemsländer att ta ansvar för havens framtid för att uppnå FNs globala utvecklingsmål om haven. Utvecklingsmålet kallas SDG 14 och antogs sent 2015. Sverige och Fiji var initiativtagare till konferensen.

Havskonferensen samlade inte bara världens länder; även mängder av organisationer, företag, universitet och privatpersoner är engagerade. Vem som helst har inför konferensen haft möjlighet att skicka in egna åtaganden och i mer än 1300 sådana från hela världen kom in.

Mer info: https://oceanconference.un.org