Jaktfalk. Foto: Tom Arnbom / WWF

 

 

Jaktfalken minskar i fjällkedjan

2017-06-30

Det finns som mest runt 90 par jaktfalkar i Sverige och de är känsliga för klimatförändringen. Därför stöttar WWF ett projekt för att ringmärka och studera arten.

– Just nu ser vi en minskning. Jaktfalken har försvunnit nästan helt från östra delen av fjällkedjan. Istället kommer pilgrimsfalkar och häckar där, förklarar Berth-Ove Lindström på Norrbottens Ornitologiska förening.

Jaktfalk Foto: Tom ArnbomUnder ringmärkningen nu i vår hittades bara sju jaktfalksbon med ungar i Norrbotten, som har 50 procent av alla jaktfalkar i Sverige. Det ska jämföras med 2016 då man hittade 13 bon med ungar. I årets sju bon fanns 21 små vita, duniga ungar, varav sex stycken fick en liten ring runt fotleden. WWFs Arktiskexpert Tom Arnbom var med under inventeringen, som tog tre dagar uppe i fjällkedjan där jaktfalken håller till. Han berättar om ett gripande ögonblick.

– Jag var tonåring när jag såg min allra första jaktfalk i Abiskofjällen. Nu 43 år senare återvände vi till samma bo, och när jag fick hjälpa till att ringmärka två ungar kunde jag knappt hålla tårarna tillbaka, säger han.
 

WWFs Tom Arnbom med jaktfalksunge. Foto: Berth-Ove Lindström

 

Äggtjuvar


– Jaktfalken är en av de häftigaste fåglarna vi har i Sverige. Det är världens största falk som kan flyga i 200 km/h, en riktig tuffing som överlever i det karga klimatet uppe i norr. Den har varit utsatt för tjuvjakt tidigare men inte längre. Däremot tar tjuvjägare fortfarande ägg, det finns de som samlar på dem, fortsätter han.

Äggtjuvar är alltså ett hot, men det största hotet är klimatförändringen som gör att jaktfalkens huvudföda, riporna, minskar i antal i jaktfalkens utbredningsområde. Jaktfalken är en symbolart som kan berätta mycket om klimatförändringen.

– Jaktfalkar lever till 90 procent av dalripa och fjällripa, och de arterna har minskat. Här uppe ser vi klimatförändringarna tydligt. Våren kommer allt senare, sommaren blir mer nederbördsrik och höstarna är varmare. Dessutom är vintervädret mer ojämnt nu, säger Berth-Ove Lindström.


 

Inventering med helikopter


Under ringmärkningen flyger representanter från Norrbottens Ornitologiska Förening tillsammans med WWF runt med helikopter och inspekterar de kända boplatserna, samt ser om det finns nya.


För att ringmärka jaktfalk landar man uppe på en klipphäll ovanför boet och klättrar sedan ned. Föräldrarna skräms då tillfälligt bort så att ungarna kan märkas med en liten metallring runt foten. Man tar också dna-prover med hjälp av blodprov.

– Allt går väldigt snabbt, och när vi klättrat upp igen kommer föräldrarna tillbaka, förklarar Tom.

– Jaktfalken är hotad av klimatförändringarna, men jag vill att mina barnbarn också ska få uppleva den. Det är precis därför jag arbetar för WWF, för att bevara vår fantastiska svenska natur, säger han.

 

Senast uppdaterad 2017-06-30

Rapport:
Inventering av pilgrimsfalk och jaktfalk i Norrbottens län

Fakta: Jaktfalk

Jaktfalken är världens största falkart med en kroppslängd på 53–63 cm och ett vingspann på 109–134 cm. Vingarna är breda med rätt trubbiga spetsar för att vara en falk. Arten kan förväxlas med pilgrimsfalk, och unga fåglar kan även lätt förväxlas med duvhök.

 

Jaktfalken finns inom arktiska och nordliga tempererade områden i Europa, Asien, Nordamerika, på Grönland och Island.

 

Världspopulationen uppskattas till 7000–17 000 par. I Sverige finns den häckande i fjällkedjan från norra Dalarna och norrut. Högsta antalet kända par i Sverige var 89 par, år 2004.

 

I en undersökning 2003 beräknades 50 procent  av paren finnas i Norrbotten, 20 procent i Västerbotten och 30 procent i Jämtland.

 

År 1994 startade Sveriges Ornitologiska Förening Projekt Jaktfalk som omfattar Jämtlands län. Två år senare påbörjades Projekt Jaktfalk Norrbotten med länsstyrelsen som huvudman. Senare har även Länsstyrelsen i Västerbotten startat ett inventeringsarbete. WWF har i flera år stöttat Projekt Jaktfalk Norrbotten.

 

WWFs sida om jaktfalk