© WWF / Cat Holloway

 

 

WWF:”Fiskekvoter för 2018 drabbar redan hårt pressade bestånd”

2017-10-10

Sent i natt kom EUs fiskeministrars beslut om 2018 års fiskekvoter. Förslaget om ett ålfiskestopp i Östersjön röstades ned och kvoterna för torsken hamnar långt över forskarnas rekommendationer för västra beståndet där rådet är att minska med tjugo procent. Världsnaturfonden WWF är besvikna över att Sverige inte lyckades bättre i förhandlingarna. Ålen drar det kortaste strået och förlorar stärkt livsrum men även torsken får det fortsatt kämpigt framöver. För laxen är kvoten i linje med forskarnas råd, men man måste fortsatt värna om de vilda bestånden i regionen och skapa fria vandringsvägar i älvarna.

 

Ål Anguilla Anguilla. Foto: Erling Svensen / WWF-Canon.jpgWWFs fiskeexpert Inger Näslund kommenterar besluten:
- Årets kvotbeslut visar att medlemsländerna fortsatt ignorerar den tuffa situationen för vissa fiskarter. Ålen är starkt hotad och torsken är sedan flera år i en svår situation i Östersjön, och behöver varenda möjlighet att växa till sig för vi ska kunna säkra framtida bestånd och fiske framöver. Vi hade förväntat oss mer radikala beslut för dessa arter.

- Vi är besvikna på att den svenska förhandlingslinjen inte fick med sig andra länder för EU-kommissionens förslag om ett ålfiskestopp i Östersjön 2018. Att stå fast vid inställningen om att återetablera och skapa hållbart fiske bör gälla alla fiskarter, inte minst de som är starkt hotade och bara har kvar några få procent av ursprungsbeståndet. Vi hade velat se länderna runt Östersjön ställa upp för ett ålfiskestopp i Östersjön och därefter i hela Europa, samtidigt som man tydligt klargjort vikten av fria vandringsvägar för ål i rinnande vatten.

 
Läs mer om WWFs syn på EU-kommissionens förslaget om ålfiskestopp i Östersjön här:

WWF välkomnar EU-förslag om ålfiskestopp

Senast uppdaterad 2017-10-10

 

Var med och rädda haven!

 

Vi är problemet, men vi är också lösningen. De senaste 70 åren har vi människor utsatt haven och dess invånare för enorma påfrestningar.
Vi har förorenat och fyllt haven med skräp. Vi har fiskat för mycket av vissa fiskar, och rubbar urgamla marina ekosystem. Vi har redan förlorat nästan en tredjedel av världens korallrev, och om inget görs kan de vara borta 2050.

 

WWF jobbar globalt med att sätta press på politiker och andra beslutsfattare. Nu har de fått upp ögonen för konsekvenserna av människors handlingar och börjat agera – lagar har skärpts och bättre skydd och skötsel av haven har blivit en angelägen fråga. Men det behöver hända mycket mer. Och det är bråttom.
 
Vill du också bli en del av lösningen?

Läs mer om vårt arbete och vad du kan göra för haven: Rädda Haven