WWF kommenterar det tillfälliga ålfiskestoppet 2018

2017-12-13

Idag kom beskedet att EUs fiskeministrar för första gången enats om ett tre månader långt ålfiskestopp i EUs vatten, i bland annat Östersjön. WWF anser att beslutet är historiskt, och ett bra första steg givet hur förhandlingarna sett ut - även om ett tillfälligt fiskestopp i praktiken får en svag effekt på ålbeståndet.

 

Inger Näslund. Foto: Peter Knutson– Fiskestoppet på ål i tre månader under hösten 2018 är ett steg i rätt riktning för att rädda den känsliga arten, även om det inte inkluderar fiske på glasål som vi helst hade sett varit med. WWF hade helst sett ett totalt stopp för allt ålfiske, men givet hur förhandlingarna sett ut så är detta ett steg i rätt riktning, säger Inger Näslund, havs- och fiskeexpert på Världsnaturfonden WWF.

 

 

Varje medlemsland får själv bestämma vilka tre månader de vill stänga ned fisket under september - januari. Nu är det viktigt att Hav- och vattenmyndigheten fattar beslut om att stänga ålfisket från 1 september, för att ge största möjliga effekt för bevarandet av ålen.


Ål Anguilla Anguilla. Foto: Erling Svensen / WWF-Canon.jpg

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-12-13

 

Falta om ålen

Den europeiska ålen tillhör ett och samma bestånd. Den klassas som akut hotad på Internationella naturvårdsunionens rödlista (liksom hos Artdatabanken). Ålen har rött ljus i WWFs fiskguide och visar inga tecken på återhämtning. Invandringen av yngel, "glasål", från Sargassohavet är nere på några få procent jämfört med 1970-talet.

Ål Anguilla Anguilla. Foto: Rudolf Svenson / WWFI Östersjön fiskar man huvudsakligen på den utvandrande blankålen, den ål som ska vandra tillbaka till Sargasso för att para sig. Vid Atlantkusten mot Frankrike och Spanien fiskas glasål, det vill säga unga ålar på 2-3 år. 

Ålen har en spännande livscykel. Den föds på stora djup i Sargassohavet utanför den amerikanska ostkusten, driver med strömmen till östra Atlanten och simmar vidare upp i floder och sjöar i Europa. 

I de kalla vattnen i norr kan livslängden överstiga 80 år om ålen blir instängd. Vanligen vandrar den tillbaka till Sargasso för att fortplanta sig när den är 5-20 år och dör sedan. Världens äldsta ål dog 155 år gammal i slutet av 2014, efter att ha tillbringat nästan hela sitt liv i en brunn i Österlen. Ålen kan till och med ta sig över land.


Läs mer på www.wwf.se/radda-alen