(c) WWF / Fritz PÖLKING

På väg mot ren energi

2012-12-12 (publicerad i Dagens Industri) 

Det är dags att Sveriges politiker inser att förnybar energi och energieffektiviseringar inte bara handlar om att komma till rätta med koldioxidutsläppen, utan är av avgörande betydelse för landets framtida utveckling. Det skriver företrädare för svensk förnybar industri och miljöorganisationer.

 
De globala utsläppen fortsätter att öka samtidigt som allt fler internationella rapporter varnar för att vi är på väg mot en ökning av jordens medeltemperatur på 4 grader om vi inte agerar nu. Samtidigt är potentialen för förnybart i Sverige enorm och vi står redo att leverera. Sveriges regering måste nu ta sitt ansvar och kraftfullt satsa på förnybar energi och energieffektiviseringar.

Klimatförhandlingarna är över för den här gången och det enda som världens ledare egentligen har lyckats enas om är att det ska finnas ett avtal att implementera från 2020. I samband med presentationen av"World Energy Outlook" sa IEA:s chefsekonom Fatih Birol, som var på besök i Sverige, att den nuvarande utsläppstrenden"är i perfekt linje med en temperaturhöjning på 6 grader, vilket kommer att få förödande konsekvenser för planeten".

Detta i ett sammanhang då vi inte vet om mänskligheten över huvud taget kan anpassa sig till att leva med 4 graders global uppvärmning.

Budskapet från IEA är skarpt och manar till handling.

Samtidigt växer den förnybara sektorn snabbt och förnybar elproduktion utgjorde mer än 30 procent av nyinstallerad elproduktion globalt under 2011. Det är en snabb ökning från 5 procent 2005. 2015 kommer förnybart att vara den näst största kraftkällan globalt enligt IEA. De länder som slagit in på det förnybara spåret har gjort det inte bara för klimatets skull utan också för att de ser den positiva utveckling som förnybar energi bidrar till när det gäller jobb, innovation, export, energisäkerhet och ekonomisk stabilitet.

2011 satte investeringar i förnybar energi nytt rekord och uppnådde hela 257 miljarder dollar. Det kan jämföras med de globala investeringarna i ny kärnkraft på 16 miljarder dollar. Marknaden för ny kärnkraft förväntas minska till 5 miljarder dollar per år under de närmaste fyra åren. 70 200 MW sol och vindenergi installerades globalt och dessa produktionsanläggningar förväntas leverera förnybar el motsvarande produktionen från 18 konventionella fossila kraftverk. I EU var 70 procent av all ny produktionskapacitet som installerades 2011 förnybar. Detta visar att det är fullt möjligt att ställa om till 100 procent förnybar energi innan 2050.

Det är nu dags att svenska politiker inser att satsningar på förnybar energi och energieffektiviseringar inte enbart kan hjälpa oss att komma tillrätta med koldioxidutsläppen utan också är av avgörande betydelse för Sveriges framtida utveckling.

Vi står redo att bidra till omställningen till ett nytt hållbart energisystem och vi förväntar oss att den underlagsrapport till regeringens färdplan för ett utsläppsfritt Sverige 2050 som Naturvårdsverket presenterar i december innehåller skarpa energieffektiviseringsåtgärder och en omställning till ett helt förnybart energisystem.

Att anta en 100 procent förnybar energivision skulle också ge energimarknaden och investerare den långsiktighet som efterfrågas. Eftersom Sverige redan i år har uppnått målet om 49 procent förnybar energi till 2020, finns det stora möjligheter för Sverige att höja ambitionerna och sätta högre mål till 2020 och 2030. Höjer vi inte ribban riskerar vi att äventyra en utveckling som redan i dag skapat 37 000 arbetstillfällen och 2020 kan innebära 100 000 arbetstillfällen.

Nu är det upp till regeringen att sluta skylla ifrån sig och våga satsa. En ny generation entreprenörer står redo att hjälpa till.

 

 

HANS NILSSON, Energieffektiviseringsföretagen

BIRGITTA GOVÉN, Energirådgivarna

JOHAN EHRENBERG, Egen El

PONTUS LÖFSTRAND, EWT Nordics

ANNA-CARIN WINDAHL, Grapevine PR

ANNICA JACOBSSON, Greenpeace

SVANTE AXELSSON, Naturskyddföreningen

LINDA BURENIUS MAGNUSSON, O2 Vindel

JOHNN ANDERSSON, Ocean Energy Centre

GÖRAN BRYNTSE, Sveriges energiföreningars riksorganisation

LENA LINDAHL, Sustainable Sweden Association

LARS ANDRÉN, Svensk Solenergi

LARS ROSÉN, Svensk Vattenkraftförening

FREDRIK LINDAHL, Svensk Vindkraftsförening

MARIA RÖSKE, GÖRAN DALÉN, WPD

HÅKAN WIRTÉN, Världsnaturfonden WWF

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2013-02-08

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se