(c) WWF / Fritz PÖLKING

Tusentals pendlar till jobbet i onödan

2013-02-03 (publicerad i SvD Brännpunkt) 

Nu krävs nya initiativ för att råda bot på regionens stora miljöutmaningar. Alla lösningar behöver inte vara resultat av politiska beslut eller resurskrävande investeringar. Det handlar om att utnyttjade resurser som redan finns, skriver bland andra Per Adolfsson, vd för Microsoft i Sverige.

 
I takt med att Stockholmsregionen växer kommer dessutom belastningen på trafiksystemen att öka. Framtill 2030 kommer regionen att växa med motsvarande ett Oslo. Att vi varje dag får nya invånare motsvarande två SL-bussar märks i trängsel, såväl på våra vägar som i tunnelbanan.

Utsläppen från trafiken har varit och är ett av de största miljöproblemen. Trots satsningar på trängselavgifter, investeringar i kollektivtrafik och förbättrad infrastruktur fortsätter dessa utsläpp att vara ett av de stora hoten mot hälsan och miljön i våra storstäder.

Varje dag görs tusentals arbetsresor i onödan. Slentrianmässig organisering av arbetet tvingar många anställda att sätta sig i bilen eller på bussen för att resa till jobbet – trots att en stor del av dem inte behöver åka till sin arbetsplats varje dag för att uträtta sitt arbete. Idag finns förutsättningarna. Idag har det stora flertalet av dem som skulle kunna arbeta hemma tillgång till bredband i hemmet och de har även möjlighet att använda de system och program som krävs för att sköta sina sysslor hemifrån.


Att distansarbete inte fått större genomslag beror i stor utsträckning på att vi fortfarande uppfattar arbete som en plats vi går till istället för något vi gör. Det är främst en fråga om ledarskap och attityd. Genom att chefer uppmuntrar till en mer flexibel syn på arbetsplatsen skulle företagen göra en insats för miljön.

Den 6 februari är Jobba hemma-dagen, och då vi vill manifestera fördelarna med en mer flexibel syn på arbetet. Om fler skulle välja att arbeta hemifrån skulle det ha positiv effekt på miljön. Antalet arbetsresor med bil skulle minska och dessutom skulle det få effekt på trängseln i kollektivtrafiken.

Bara genom att ställa bilen och arbeta hemifrån 1-3 dagar i veckan kan en svensk minska sina klimatutsläpp med 0,4 – 1,1 ton per person och år (”Flexibelt arbete – lösningar för ett hållbart arbetsliv i en föränderlig värld”, Giritech Svenska AB med input av WWF, sep. 2011). Det är en ansenlig mängd, med tanke på att en svensk i genomsnitt släpper ut 6,4 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Räknar vi med importen av sådant som produceras utomlands men konsumeras i Sverige blir konsumtionen 10 ton.

Samtidigt minskar lokalbehoven hos företagen, vilket inte bara påverkar kostnaderna positivt utan också minskar behovet av uppvärmning.

Det är inte bara miljön som vinner på att ha en mer flexibel syn på var arbetet ska utföras. För alla de som kläms när de försöker få ihop vardagens pussel skulle stressen minska om man någon gång ibland slapp lägga ineffektiv tid på att pendla.

Det är dags att bryta slentrianen. Istället för att åka till jobbet på rutin bör vi fatta medvetna beslut om när vi måste vara på kontoret för att uträtta våra arbetsuppgifter. Det vinner miljön på.


HÅKAN WIRTÉN
Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

SOPHIA LÖVGREN
Generalsekreterare Sveriges Makalösa Föräldrar

JAKOB LAGERCRANTZ
Ordförande Gröna Bilister

PER ADOLFSSON
vd Microsoft Sverige

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2013-02-26

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se