Replik: När räkfisket blir hållbart får det grönt ljus

WWF har bekymrat följt räkans situation under lång tid. Vi har diskuterat med myndigheter och fiskerinäringen för att hitta lösningar. Men alldeles för lite har hänt. Situationen är allvarlig och om vi ska kunna äta räkor i framtiden måste skutan vändas i tid.

Henrik Loveby, ordförande i Sveriges Fiskares Riksförbund (SRF) ifrågasätter (Aftonbladet Debatt 8/2) WWFs trovärdighet och bakomliggande motiv till att den svenska västkusträkan (nordhavsräkan) får rött ljus.


WWFs Fiskguide 2014 grundar sig på offentlig information från ett tusental fisken och arter. Förutom bestånden räknar WWF också in ekologiska faktorer och förvaltning i sina konsumentråd. Kontrollen av fisket på nordhavsräka är inte bra nog och dumpningen av småräkor fortsätter trots förbud. Dokumentation saknas om selektiva fiskemetoder och effekter på havsmiljön. Enligt WWFs globala utvärdering är inte räkfisket tillräckligt hållbart.

Loveby hävdar att vi tidigare gjort misstag i fiskguiden genom att felaktigt påstå att torsken i Östersjön var utfiskad. Just torsken är ett belysande exempel. Under första halvan av 2000-talet slog WWF larm om illegalt fiske och låga torskbestånd och så småningom fick vi saker att börja hända. Fiskekontrollen skärptes och både politiker och näring beslöt att följa forskarnas råd. Torsken återhämtade sig och kunde 2011 godkännas för MSC-certifiering. Det går att vända utvecklingen om berörda aktörer samarbetar. Samma sak gäller räkfisket.

WWF vill värna hållbara marina ekosystem och stoppa utfiskning. Vi arbetar för ett hållbart räkfiske så att vi kan fortsätta att fiska och njuta av svenskfångade räkor även i framtiden.

WWF välkomnar att svenska räkfiskare ansöker om att bli MSC- eller Krav-märkta. När certifieringen är klar ger vi grönt ljus direkt.

Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Inger Näslund, expert fiskefrågor, Världsnaturfonden WWF

Senast uppdaterad 2014-02-10

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se