Presskontakter Världsnaturfonden WWF

 

 
Kontakta WWFs pressavdelning!


Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se  

Senast uppdaterad 2016-08-04

WWFs talespersoner

Ledning:

Håkan Wirtén

Generalsekreterare

 

Peter Westman

Naturvårdschef 

Talespersoner inom natur, miljö och samhälle (i bokstavsordning):

Allan Carlson
Afrika, tjuvjakt och biologisk mångfald

Anna Richert
Matfrågor och Köttguiden

Carina Borgström-Hansson
Ekologiska fotavtryck

Charlotte Permell

Chefredaktör WWF EKO

Daniel Robertsson
VD Världsnaturfondens AB, företagssamarbeten

 

Inger Melander

Fiske och marknad, Fiskguiden

Inger Näslund
Havs- och fiskefrågor

Lennart Gladh
Övergödning, Östersjön, sötvatten och jordbruk

Linda Berglund
Svensk skog

Lovisa Hagberg
Miljöpolicyansvarig
 

Magnus Emfel

Hållbar ekonomi

Margareta Renström
Marknadspåverkan (bl a palmolja, soja)
 

Mats Forslund

Handel med hotade arter

Mattias Rust
Olja, sjöfart och havsplanering. Tf Chef Vattenmiljö (hav och sötvatten

Ola Jennersten
Biologisk mångfald, tiger och internationell naturvård 

Olle Forshed

Regnskog och tropiskt skogsbruk

 

Per Larsson

Skog och handel med träprodukter

 

Stefan Henningsson
Klimatinnovationer

 

Tom Arnbom
Arktis och rovdjur

Åsa Ranung
Chef vattenmiljö (föräldraledig)

Presskontakter:

WWFs pressavdelning

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se