WWF och Trygg-Hansa ingår strategiskt partnerskap


2009-11-17

Världsnaturfonden WWF och Trygg-Hansa ingår ett strategiskt partnerskap för att stärka insatserna för klimatet och miljön. Samarbetet spänner bland annat över forskningsprojekt på Arktis, i Östersjön, nya klimatinnovationer och utveckling av försäkringar med miljöprofil.


WWF och Trygg-Hansas moderbolag, RSA, ingår i dag ett globalt klimatpartnerskap. Partnerskapet ska mynna ut i både nationella och globala initiativ – däribland en rad forskningsprojekt – som exempelvis fokuserar på utvecklingen i Arktis och i Östersjön. Initiativen ska utvecklas och genomföras lokalt på den globala försäkringskoncernens olika marknader och får därför stor betydelse, både för WWF:s aktiviteter och för Trygg-Hansas fortsatta CSR-arbete.

– Det är viktigt att arbeta med gemensamma krafter om klimatfrågan ska lösas. WWF vill samarbeta med utvalda företag som aktivt vill göra en skillnad. Trygg-Hansa har en klar och tydlig ambition inom klimatområdet, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på WWF i Sverige.

Som en del av partnerskapet kommer WWF och Trygg-Hansa att granska och analysera försäkringsrisker som kan uppstå till följd av klimatförändringarna och få betydelse för både privatpersoner och samhället. Nya produkter med miljöprofil ska också tas fram. Samtidigt vill WWF även bistå Trygg-Hansa med att optimera koncernens interna klimatarbete. Det handlar inte minst om klimatinnovationer och andra initiativ som kan sänka företagets CO2-utsläpp.

 – Det ska bli otroligt spännande att arbeta tillsammans med WWF. Till exempel kommer vi stödja forskningsprojekt i Arktis och Östersjön för att säkra en mer hållbar samhällsutveckling. Vi kommer också att ta fram nya smarta innovationer och klimataktiviteter för skolbarn så att framtida generationer blir bättre rustade att tackla klimatutmaningarna. Med det nya partnerskapet, tillsammans med en av världens största och mest inflytelserika miljöorganisationer, får vårt klimatarbete ännu större räckvidd och genomslagskraft, säger Rickard Gustafson, vd Trygg-Hansa.

Gemensamt fokus på Arktis under COP15
Under FN:s klimatförhandlingar i Köpenhamn i december kommer det globala partnerskapet mellan WWF och RSA även att ta fysisk form. Vid Ströget i Köpenhamn ska till exempel ett arktiskt tält sättas upp med aktiviteter som belyser konsekvenserna av klimatförändringarna i Arktis. Tältet, som kan ta emot 150 besökare, kommer att vara en av WWFs många satsningar under COP15.

– En omfattande rapport från WWF, som lanserades i september 2009, visar att konsekvenserna av uppvärmningen i Arktis blir långt allvarligare än vad som tidigare förutspåtts av bland andra FN:s klimatpanel (IPCC). Rapporten understryker tydligare än någonsin tidigare, hur avgörande det är att världens politiker agerar nu. Förändringarna i Arktis är ett globalt problem, som kommer att påverka miljoner människor över hela jorden. Vi är glada över att Trygg-Hansa och RSA har valt att stötta vårt arbete, säger Lasse Gustavsson.

 


Om Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:
– bevara världens biologiska mångfald
– verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
– minska föroreningar och ohållbar konsumtion.

 

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa är ett av Sveriges största försäkringsbolag med en årspremievolym på runt tio miljarder kronor och cirka 2 000 medarbetare. Vi erbjuder företagsförsäkringar för både småföretag och stora företag samt sjukvårdsförsäkringar. Trygg-Hansa erbjuder även ett flertal privatförsäkringar som till exempel hemförsäkring, bilförsäkring och sjuk- och olycksfallsförsäkring och är marknadsledande inom barnförsäkringar. Trygg-Hansa ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA. Genom vårt globala nätverk kan vi erbjuda attraktiva försäkringslösningar i såväl Sverige som i övriga världen. Läs mer på www.trygghansa.se.

 


För frågor, kontakta:

Marie von Zeipel, Pressansvarig, WWF, Telefon: +46 70 629 0 77, e-post: marie.vonzeipel@wwf.se  
Johan Eriksson, Presschef, Trygg-Hansa, Telefon: +46 70 1682 872, e-post: johan.eriksson@trygghansa.se  

 

 

 

Senast uppdaterad 2010-06-14
Bilder för nedladdning
Lasse Gustavsson, generalsekreterare WWF.
Foto: Elisabeth Ohlson
Ladda ner bilden
 
Foto: Trygg-Hansa
Rickard Gustafson, vd Trygg-Hansa. © Trygg-Hansa
Ladda ner bilden
 
Isbjörn i ryska Arktis.
Foto: Tom Arnbom / WWF
Ladda ner bilden