WWF: Miljöministerns svar till EU om vargjakten håller inte

2011-03-28

I den svenska regeringens svar idag till EU-kommissionen i den infekterade frågan om vargjakt innehöll inga nyheter. Miljöminister Andreas Carlgren anser att EU-kommissionen trots flera skriftväxlingar och möten är okunnig och inte har förstått den svenska rovdjurspolitiken.
– EU lär inte nöja sig med regeringens förklaring, säger WWF.


Miljöorganisationernas anmälan av vargjakten till EU 2010 har lett till att regeringen flera gånger tvingats förklara varför den godkänt licensjakt på en hotad djurart. Sverige riskerar att dras inför EUs domstol om inte regeringen har bra argument för sitt handlande.

– Regeringens svar är diffust och besvarar inte EU-kommissionens hårda frågor om varför vargetablering inte tillåts i renskötselområdet eller det godtyckliga ”taket” på att max 210 vargar får finnas i Sverige. En förklaring till hur licensjakten ska öka acceptansen för varg saknas liksom en svensk förvaltningsplan, säger Tom Arnbom, rovdjursexpert på WWF.

Miljöministern antyder att det är troligt att Sverige efter ytterligare skriftväxling kommer att dras inför domstol. Jakten på varg är acceptabel och helt i linje med EUs egna regler, enligt Carlgren, som också hävdar att vargangreppen på tamdjur ökat kraftigt sedan 2004. Den senaste sammanställningen från Viltskadecenter från 2010 visar att det inte stämmer. Under de senaste tio åren har antalet angripna tamdjur av varg fördubblats, från drygt 100 till 201 djur, inte fyrdubblats (493 angripna) som miljöministern antyder. 

– WWF är glada över att en varg inom Sverige nu har flyttats med syfte att förbättra den genetiska statusen. Men inga vargvalpar sätts ut i det vilda i år och de vuxna vargar Sverige har erbjudits från Finland kan inte föras in till Sverige på grund av smittorisk för rabies, säger Tom Arnbom. 

För tillfället har regeringen inga konkreta planer på att genetiskt förstärka vargstammen, förutom att eventuellt flytta en andra varg från renskötselområdet till mellersta Sverige.  Det är långt ifrån tillräckligt för att stärka vargstammen genetiskt. 

– Världsnaturfonden ska nu granska Sveriges svar till EU och jämföra med de vetenskapliga underlag som regeringen hänvisar till, säger Tom Arnbom.

 

För frågor, kontakta:

Tom Arnbom, rovdjursansvarig, WWF
Tfn: 08-624 74 39, 070-554 40 66

 

Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF
Tel: 08-624 74 03, 070-629 10 77

 

 

Senast uppdaterad 2011-03-29

 

 

Vargunge. Foto: Staffan Widstrand / WWF

Vargunge. Foto: Staffan Widstrand / WWF