Föreningen Laponiatjuottjudus får WWFs naturvårdspris av kungen

2011-10-10

Den ideella föreningen Laponiatjuottjudus och den så kallade Laponiprocessen får WWFs naturvårdspris – Jihdepriset – på 50 000 kronor för sitt framgångsrika arbete med att utveckla förvaltningen av världsarvet Laponia. Priset delas ut av kung Carl XVI Gustaf den 11 oktober på Ulriksdals slott utanför Stockholm.

 

Utdelningen av Jihdepriset sker under Världsnaturfondens höstmöte som leds av kungen.
 
– Priset känns otroligt hedrande. En ny anda har vuxit fram och förhoppningsvis har vi hittat en modell för hur man kan samsas i en förvaltning och samtidigt garantera urfolkens rättigheter, säger Michael Teilus från Jokkmokk och ordförande i föreningen Laponiatjuottjudus, som tar emot priset ur kungens hand.
 
Juryns motivering lyder: ”Föreningen Laponiatjuottjudus och Laponiaprocessen har bedrivit ett framgångsrikt och innovativt arbete för att utveckla formerna för en gemensam, deltagande förvaltning av skyddade områden som ligger i den absoluta frontlinjen såväl i ett svenskt som europeiskt naturvårdsperspektiv. Med en hög grad av uthållighet och förmåga att finna former för ett samtal, har företrädare för de samebyar och kommuner i vilket världsarvet Laponia ingår, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och Naturvårdsverket, arbetat fram en ny modell för en lokalt förankrad samförvaltning av världsarvet Laponia – ett av Europas mest värdefulla naturområden
– där den levande samiska kulturen och rennäringen utgör en integrerad del.”


– Laponiaprocessens sätt att arbeta för att säkra lokalt- och regionalt engagemang och deltagande är nyskapande och visionärt och har gett eko på hög nivå. Vi hoppas att den kan bli en bra förebild och inspirationskälla för andra, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

 

Fakta om Världsarvet Laponia:

Världsarvet Laponia bildades 1996 och består av Sarek, Padjelanta/Badjelánnda, Stora Sjöfallet/Stuor Muorrke och Muddus/Muttos nationalparker samt Sjaunja/Sjávnja och Stubba/Stubbá naturreservat  – över 80 procent av Sveriges nationalparksyta (tre gånger större än Gotland). Processen med att ta över förvaltningen inleddes för drygt tio år sedan. Formellt bildades Laponiatjuottjudus i augusti som tagit över skötsel och drift från staten och Länsstyrelsen för leder, anläggningar, naturum mm. På dagordningen står också att skapa samråd, rådslag och arenor för möten med medborgare och organisationer i mark-, jakt- och fiskefrågor. Myndigheterna och kommunerna är representerade, men samerna har majoritet i styrelsen. Rovdjursfrågorna beslutas fortfarande på nationell nivå.

 

För frågor, kontakta:

Michael Teilus, ordförande, Laponiatjuottjudus

Tfn: 070-222 48 59

 

Peter Westman, naturvårdschef, WWF

Tfn: 076-837 80 59

Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF
Tel: 08-624 74 03, 070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se


 

Senast uppdaterad 2013-10-17

Bilder för nedladding:

Kung Carl XVI Gustaf delade ut Jihdepriset vid WWFs höstmöte 11 oktober. I mitten i bild ser vi en stolt Michael Teilus, ordförande i föreningen Laponiatjuottjudus.
Foto: Ola Jennersten / WWF

Ladda ner bilden

 

Fakta om Jihdepriset:

Världsnaturfondens pris ur "Elisabeth Jihdes Minnesfond" grundades 1999. Priset på 50 000 kronor belönar viktiga naturvårdsinsatser till minne av Elisabeth Jihde, som under sin livstid var djupt engagerad i Afrikas natur.