Outnyttjad potential för jordbrukets miljöstöd 

2012-03-27

En studie genomförd av WWFs Baltic Ecoregion Programme som presenteras på en konferens idag i Jurmala, Lettland, visar att trots många positiva resultat av jordbrukets miljöstöd så kan mycket mer uppnås med tydligare mål, större samarbete mellan länder samt förbättrad uppföljning och utvärdering.


WWFs studie täcker de åtta EU medlemsstaterna runt Östersjön och deras Landsbygdsprogram. Resultatet visar att länderna sällan använder miljöstöden på ett målinriktat sätt för att uppnå överenskomna syften. En slutsaten är att även om miljöstöden helt klart har positiva effekter så skulle pengarna kunna användas mycket effektivare.


Det finns heller inga tecken på samarbete mellan Östersjöländerna vad gäller att sätta mål, utforma planer eller att utvärdera effekter av åtgärder på vattenkvalitet, utlakning av näringsämnen och övergödning – några av de mest akuta hoten mot Östersjön.


– Alla länderna runt Östersjön har ett gemensamt intresse att rädda detta unika innanhav. Man borde samarbeta bättre runt sakfrågorna, samla resurser och sätta gemensamma mål med tydlig transparens i arbetet, säger Lennart Gladh, expert övergödning och Östersjön på Världsnaturfonden WWF.


EU medlemsstaterna runt Östersjön tillsammans med EU har anslagit runt åtta miljarder Euro för miljöstödsåtgärder inom jordbruket under perioden 2007-2013. Åtgärderna täcker hundratals miljöprogram, alla unika för det land där de används.
– Dagens system med miljöstöd inom jordbruket är en labyrint, en snårskog av oändliga delstöd, säger Lennart Gladh. Det är mer eller mindre omöjligt att få en överblick av vad som görs och vilka resultaten är.


WWFs Baltic Ecoregion Programme är en aktiv kraft för förändring och uthållig förvaltning av Östersjön. Programmet består av WWF och partners i alla nio länder runt Östersjön.

För mer information, kontakta:
Lennart Gladh, expert övergödning och Östersjön, Världsnaturfonden WWF
Tfn: 070-221 03 67
Lennart.Gladh@wwf.se

Senast uppdaterad 2012-03-27