MSC utsedd till bästa miljömärkning för fisk i ny rapport

2012-09-06

Den globala miljömärkningen av fisk – Marine Stewardship Council, MSC –toppar för andra gången i rad en internationell rankning av miljömärkningar. De övriga nådde bara upp till drygt hälften av MSCs poäng.
– Det är positivt att MSC klarar den höga ribban och vi hoppas att fler skärper sina krav, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén i en kommentar.


Undersökningen som släpptes den 6 september på den internationella konferensen Seafood Summit i Hongkong, jämför fyra olika miljömärkningssystem för vildfångad fisk - Alaska Seafood Marketing Institute, Friend of the Sea, Iceland Responsible Fisheries och MSC .

Rankningen har utvärderat hur effektiva miljömärkningarna är jämfört med WWFs globala hållbarhetskritier för hållbara fiskbestånd och välmående hav – och omfattar status för fiskbestånden, miljöpåverkan av fisket och hur effektiva ledningssystemen är. Andra faktorer är öppenhet, professionalism och certifieringsprocessens opartiskhet.

MSC klarade 93 procent medan de andra kom långt efter med allt från 46 till 54 procent. Det beror bland annat på bristande kriterier för hur de ska nå ett hållbart fiske liksom lägre omdömen när det gäller öppenhet och information

Den globala konsumtionen av fisk och skaldjur världen över sätter extremt tryck på världens fiske Havens fiskbestånd har belastats hårt och cirka 80 procent är idag överutnyttjade globalt.  Föroreningar, dåligt planerad utveckling och effekterna av klimatförändringar har också bidragit till försämringen av havsmiljön, vilket sätter ytterligare press på våra havsresurser.

– Rapporten visar att MSC är den mest trovärdiga certifieringen av fisk och skaldjur som bidrar till skydd av ekosystemen och en effektiv och hållbar fiskeriförvaltning, säger Inger Näslund, enhetschef för vattenmiljöenheten på WWF.
 
Rankningen bedömer bästa tillgängliga metoder – “best practice” – när det gäller miljömärkning av vildfångad fisk. Den grundar sig bland annat på FN-organet FAOs krav och standarder (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance, ISEAL) samt på WWFs ramverk för ekosystembaserad havfiskeförvaltning.

– De tio senaste åren har certifieringen ökat starkt och många miljömärkta fiskprodukter har sett dagens ljus. Det är en signal om att både konsumenter och fiskproducenter ställer krav på ett mer hållbart fiske, säger Inger Näslund.

Med ett växande antal miljömärkningar med olika kriterier ökar också risken för förvirring. Förtroendet kan då minska hos inköpare och konsumenter.

– Vi hoppas att granskningen lyfter fram oklarheter och bidrar till att förbättra märkningen. Då är den till nytta för både producenter och konsumenter, avslutar Inger Näslund.

 

Läs rapporten här:

http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_report_comparison_wild_capture_fisheries_schemes.pdf

 


WWF rekommenderar MSC och KRAV för den svenska marknaden

För att vara på den säkra sidan rekommenderar WWF konsumenter att köpa miljöcertifierad fisk med den globala märkningen MSC, Marine Stewardship Council, eller den svenska Krav-märkningen. Dessa produkter har tydlig spårbarhet och är det mest miljömässigt hållbara valet på svensk marknad.

 


För mer information, kontakta:

Inger Näslund, fiskeansvarig, WWF

Tfn: 08-624 74 09, 070-105 30 57
E-post: inger.naslund@wwf.se

 

Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF
Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77
E-post: marie.vonzeipel@wwf.se

 

 

 

Senast uppdaterad 2012-09-06

 

MSCs officiella logga. © MSC

© MSC

Fakta om MSC

  

Bild för nedladdning

Torsk (Gadus morhua).
© Erling Svensen / WWF-Canon

Ladda ner bilden