WWF: Satsa på färre utsläppsrätter i EU

2012-11-07

Minska mängden utsläppsrätter i EU. Då kan klimatambitionerna höjas och medlemsländernas intäkter öka med 500 miljarder kronor mellan 2013 och 2020, enligt en färsk rapport från WWF och Greenpeace. Pengarna kan gå till gröna investeringar utan negativa konsekvenser för den europeiska industrin.

 

FEU-handeln med utsläppsrätter för kolidoxid (ETS) lider av för låga priser och ett stort överskott av utsläppsrätter. Nedsmutsande företag gynnas medan utsläppen inte minskar i tillräckligt hög grad, menar WWF och Greenpeace i rapporten Costs of inaction.


– EU måste göra om spelreglerna för utsläppsmarknaden. Utan starkare mekanismer förlorar EU-länderna inklusive Sverige möjligheten att skicka en prissignal till Europas största utsläppare. Svenska företag har stora möjligheter att bli vinnare om utsläppsrätterna blir färre, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF.

 

– Vi är ytterst förvånade att Moderaterna med ansvarig finansminister inte stöttar en linje som sätter ett högre pris på utsläpp i EU som kan bidra till målet om minst 30 procents utsläppsminskningar 2020 och ge nya skatteintäkter, tillägger han.

 

Rapporten från WWF och Greenpeace bygger på tyska Öko-Institutets modeller som visar att det temporärt går att få en större effekt i systemet genom att undanhålla utsläppsrätter – så kallad "backloading”. Det kan öka auktionsintäkterna på 500-700 miljarder euro mellan 2013-2020.

 

För Sveriges del skulle borttagandet av utsläppsrätter i kombination med ett klimatmål på 30 procent för 2020 kunna generera cirka 1 miljard svenska kronor per år i nya och additionella statsintäkter de närmaste 8 åren. Flera EU-länder, däribland Tyskland och Lettland, har beslutat att använda auktionsintäkterna från utsläppshandelsystemet för att stödja klimatinnovationer.

Storbritanniens premiärminister David Cameron har lagt fram ett konkret förslag som skulle innebära att EU lägger undan och skrotar utsläppsrätter motsvarande 1,7 miljarder ton koldioxid. EU är splittrat i frågan, flera östeuropeiska länder är emot och därmed kan Sverige få en viktig vågmästarroll.

 

WWF har uppvaktat Moderaterna i frågan som säger nej till att undanhålla utsläppsrätter.

 

– Vi är förvånade att Moderaterna med ansvarig finansminister inte stöttar en linje som sätter ett högre pris på utsläpp i EU och som kan ge nya skatteintäkter. Regeringen har samtidigt lovat att öka stödet med nya medel till FNs gröna klimatfond under de närmaste åren. Nya statsintäkter borde välkomnas med öppna armar, säger Stefan Henningsson.

 

Rapporten visar också att effekterna av utsläppshandeln på den energiintensiva industrin är försumbar och kompensationsmekanismer, t ex för höjt elpris finns redan på plats.

 

WWF och Greenpeace stödjer ”backloading” som en viktig tillfällig lösning för att få en fungerande utsläppshandel och uppmanar EU att krympa utsläppsrätterna med minst 1,4 miljarder ton. Att temporärt ta bort utsläppsrätter från systemet måste snarast följas upp med strukturella åtgärder för att minska de inhemska utsläppen i EU med minst 30 procent till 2020 jämfört med 1990 års nivåer. För frågor, kontakta:
Stefan Henningsson, klimatexpert WWF, 070-579 92 91
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

 

 

Senast uppdaterad 2012-11-07