Protest mot norsk vargpolitik

2012-11-20

Kritik riktas nu mot att Norge under det bilaterala mötet mellan norska och svenska statssekreterare ska framföra förslag om att vargreviren på gränsen mellan Sverige och Norge ska fördelas så att Norge kan räkna dem som norska. I protest har 25 miljö- och naturvårdsorganisationer i Sverige, Norge och Finland med totalt 800 000 medlemmar/supportrar skrivit till respektive länders statsministrar.


– I Sverige finns det troligen minst 26 vargrevir med föryngring samt fyra gränsrevir som delas med Norge. Norges regering borde ta ett större ansvar för den skandinaviska vargstammen, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Norge har ett nationellt mål på 3 vargrevir och om landet får räkna hälften av dagens gränsrevir mellan Sverige och Norge kommer antalet ”norska” revir att öka med 50 procent. Det finns då en uppenbar risk att vargrevir som enbart är på norsk mark skjuts bort för att Norge ska nå begränsningen med 3 revir.

– Om det skulle ske utrotas i princip vargen i Norge och den norska vargstammen kommer delvis att leva i Sverige och vara ett svenskt ansvar. Det är inte acceptabelt, menar Tom Arnbom, rovdjursexpert på Världsnaturfonden.

Organisationerna som undertecknat brevet till de tre ländernas statsministrar efterlyser en samförvaltning av en gemensam Fennoskandinavisk vargstam där Norge, Sverige, Finland och Ryssland tar ansvar för en livskraftig vargstam.

– Idag är den skandinaviska vargstammen i stort sett isolerad från de finsk-ryska vargarna. Berörda länder måste ta ett gemensamt ansvar för att isoleringen bryts så att vi får ett naturligt genflöde och inaveln minskar i den norska och svenska vargstammen,
säger Tom Arnbom. Dessvärre har Finland just tagit beslut om att ett obegränsat antal vargar kan skjutas inom deras renskötselområde, vilket innebär att chansen att en varg ska vandra in från Finland till Sverige minskar. Beslutet innebär att det som tidigare krävs tillstånd för skyddsjakt men att det inte längre finns något tak för hur många som får dödas.

Brevet till statsministrarna i Sverige, Norge och Finland bifogas.

För frågor, kontakta:
Tom Arnbom, rovdjursansvarig WWF, 070-554 40 66
Peter Westman, naturvårdschef WWF, 076-837 80 59
Katarina Herou, projektledare press, 0702-825 125
Marie von Zeipel, pressekreterare, 070-629 10 77

Senast uppdaterad 2012-11-21

 

Brevet till statsministrarna