WWF inför slutförhandlingarna om EUs budget: Satsa på gemensamma nyttigheter

2012-11-22

Idag och imorgon diskuterar Europas regeringschefer EUs långtidsbudget från 2014-2020. En tuff match återstår. EU-ordföranden Herman Van Rompuy har lagt fram ett bantningsförslag som det väntas bli hård strid om. WWF uppmanar regeringscheferna att inte skära rakt över utan att göra kloka val som gynnar kollektiva nyttigheter som miljö och klimat.

 

 – Sverige har en viktig röst både när det gäller att värna kloka besparingar av skattemedel och vårt gemensamma naturkapital. Det är inte rimligt att budgetposter som LIFE, utvecklingsbistånd och landsbygdsutveckling som är bra för naturen och miljön skärs ned samtidigt som direktstöden till jordbrukarna – som ger upphov till konkreta problem – bibehålls, säger Lovisa Hagberg, miljöpolicyrådgivare på WWF.


Jordbrukspolitiken står för mer än 40 procent av EUs budget – av den svarar landsbygdsutvecklingen för 25 procent och direktstöden till lantbrukarna för 75 procent.

 
– Att skära i stödet till landsbygdsutveckling är ett stort steg tillbaka som kommer att slå hårt mot både det europeiska och svenska odlingslandskapets mångfald och förmåga att erbjuda ekosystemtjänster, säger Lovisa Hagberg.

 
– WWF anser att pengarna i jordbrukspolitiken ska gå till att betala de kollektiva nyttigheter som ett aktivt lantbruk skapar. Att då på ett oproportionerligt sätt minska den del av jordbrukspolitiken som har förutsättningar till det är mycket olyckligt, säger Jan Wärnbäck, jordbrukshandläggare på WWF.


Van Rompuy föreslår att 20 procent av budgeten skall användas för klimatåtgärder. WWF tycker att det är ett mycket positivt förslag, men för att få ett rejält genomslag behöver andelen öka till 25 procent.


Att EUs internationella bistånd föreslås minska mer än övriga poster är kortsiktigt och svarar inte mot de globala fattigdoms-, klimat- och miljöutmaningar EU måste vara med och lösa. Det här är också en fråga som har ett mycket brett stöd bland EUs medborgare.

För frågor, kontakta:
Lovisa Hagberg, miljöpolicyrådgivare på WWF, 070-584 15 81
Jan Wärnbäck, jordbrukshandläggare WWF, 073-654 88 76
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

 

 

Senast uppdaterad 2012-11-22