Ny WWF-rapport: Energibesparing och förnybar energi krävs för att nå EUs utsläppsmål till 2050

2012-11-27

Om EU menar allvar med åtagandet att minska utsläppen av växthusgaser med 85-90 procent fram till 2050, måste energibesparingar och förnybar energi prioriteras före riskabla och skadliga fossila bränslen och kärnkraft. Det visar en ny rapport från WWF.

WWFs nya rapport Cutting Energy Related Emissons the Right Way utvärderar de fem scenarier för att minska koldioxidutsläppen i EU som presenteras i European Commission’s Energy Roadmap 2050. Den visar att EU-kommissionens energifärdplan endast betraktar ett begränsat antal alternativ för minskade utsläpp. Samtliga med ungefär liknande nivåer på andelen förnybar energi år 2030 – men med en betydande återstående användning av fossila bränslen fram till 2050.

̶̶  Förnybar energi representerar redan idag beprövade lösningar. Varför göra oss beroende av ohållbar och kostsam kärnkraft eller oprövad koldioxidavskiljning och lagring? Vägval som inte alls leder rätt mot en fossilfri ekonomi till 2050, vare sig i EU eller i Sverige, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.Formulärets överkant

WWFs rapport visar även att EU skulle kunna gynnas av mer ambitiösa alternativ – till exempel 95 procents utsläppsminskningar där en stor andel förnybar energi kombineras med stora energibesparingar.

I rapporten identifieras fyra viktiga lärdomar för att uppnå större energirelaterade utsläppsminskningar och därmed minska hoten från klimatförändringarna:

1. Energibesparingar är nyckeln till att minska energirelaterade koldioxidutsläpp
2. Nu är det ett gyllene tillfälle att öka den förnybara energiproduktionen
3. Ny infrastruktur för elektricitet är troligen enbart fördelaktigt
4. Att sikta på 95 procents minskade koldioxidutsläpp från början bidrar till en framgångsrik omställning av energisystemet

̶  De växande ekonomiska, sociala och miljömässiga kostnaderna för vårt nuvarande energisystem samt hotet från en klimatkatastrof gör att användning av allt annat än hållbar förnybar energi kombinerat med energieffektivisering måste rättfärdigs och inte tvärtom som historiskt har varit fallet, säger Mattias de Woul, energihandläggare WWF.

WWF förutsätter att den kommande svenska färdplanen för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 presenterar ett tydligt alternativ baserat enbart på förnybar och hållbar energi – och samtidigt undviker att förlita sig på ett högst osäkert tekniskt genombrott för koldioxidavskiljning och lagring. Sverige har nu en unik chans att visa världen att det är möjligt och fördelaktigt att göra det som krävs genom att på ett ansvarsfullt och globalt rättvist sätt nå det helt avgörande 2-gradersmålet.

Fakta:
Risker från klimatförändringarna kan bara undvikas om industriländerna minskar sina utsläpp av växthusgaser med 40 procent fram till 2020 och med 95 procent till 2050. Detta är nödvändigt om vi ska lyckas hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Allt fler internationella organisationer varnar för att vi är på väg mot en 4 grader global uppvärmning. Därför måste vi lämna merparten av de fossila bränslena kvar i marken.

WWFs vision om en värld som i mitten av 2000-talet drivs av 100 procent förnybara energikällor på naturens villkor är realistisk. Sverige bör sätta ett etappmål till 2030 för ett energisystem med minst 80 procent förnybar energi samtidigt som vi minskar vår energianvändning samt säkerställer att biologisk mångfald och ekosystemfunktioner inte skadas.

WWFs rapport: Cutting Energy Related Emissons the Right Way

European Commission’s Energy Roadmap 2050

Världsnaturfonden WWFs svenska energirapport: Hållbar Energi
– 100 % förnybart på naturens villkorFör frågor, kontakta:
Mattias de Woul, energihandläggare WWF, 070-687 10 74
Barbara Evaeus, klimatkommunikatör WWF, 070-39 39 030
Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 77

 

 

Senast uppdaterad 2013-10-18

Ladda ner rapporten