Elever i Umeå och Kristianstad vinner första pris i tävlingen ”Jakten på de glömda kartongerna”

2012-12-20

Skolelever i Umeå och Kristianstad har vunnit återvinningstävlingen ”Jakten på de glömda kartongerna”. Vinnarna är klass 2 på Stöcksjö skola i Umeå och klass 6 A på Väskolan i Kristianstad. Totalt har 61 234 elever i hela landet samlat in använda mjölk, juice- och filförpackningar under hösten.

Tävlingen har varit öppen för barn från förskoleklass till årskurs 6. Alla klasser som återvunnit mer än 50 procent av sina förbrukade förpackningar under två veckor, blir årets ”Återvinnarklass 2012”. Nu har Världsnaturfonden WWF och Tetra Pak med hjälp av lotten utsett vinnarna: klass 2 på Stöcksjö skola i Umeå och klass 6 A på Väskolan i Kristianstad.

– Vi är jätteglada att så många elever, lärare och föräldrar engagerar sig för återvinning. Det är fantastiskt att se att återvinningen av dryckeskartonger nu ökar i hela samhället. Om hushållen slänger kartongerna i de vanliga soporna går vi miste om värdefull returfiber som kan bli nya produkter, säger Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak Sverige.
 
Klass 2 på Stöcksjö skola och klass 6 A på Väskolan får välja att stödja ett av tre fadderprojekt hos WWF till ett värde av 1 000 kronor per elev samt ett års gruppmedlemskap i Panda Planet, WWF:s community på webben för unga. Dessutom får klass 2 på Stöcksjö skola hjälp till en grönare skolgård till ett värde av 10 000 kronor. Klass 6 A på Väskolan får 10 000 kronor till en önskeresa.

– En rolig tävling där vi kunde jobba med miljöfrågor i undervisningen som engagerat både hemmen och hela skolan. Vi är gärna med nästa år igen, säger Lina Magnusson, klasslärare i klass 2, Stöcksjö Skola.

– För mig som lärare kändes det mycket positivt att Världsnaturfonden WWF och Tetra Pak stod bakom tävlingen tillsammans, tillägger Maria Olsson, klasslärare i 6A, Väskolan.
 
Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF har under 2012 startat ett samarbete för att öka återvinningen av dryckeskartong. Bakgrunden var att endast en av fyra kartonger lämnades till återvinning 2011. Målet var att öka återvinningen med 3-5 procentenheter i ett första steg. Nu strax innan årets slut ser det ut som det målet kommer att uppnås, mycket tack vare engagemanget från elever, skolor och familjer.

– När lärare och elever får mer kunskap om vilken skillnad återvinning gör har vi kommit en bit på vägen mot ett mer resurseffektivt samhälle. Returfiber från kartong kan användas flera gånger om i andra pappersprodukter. En mjölkkartong kan återfödas som exempelvis flingpaket eller pizzakartong. Det handlar om att hushålla med jordens resurser, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.  

 


Här kan du läsa mer om skoltävlingen ”Jakten på de glömda kartongerna”:
www.tetrapak.se/tavling eller www.pandaplanet.se  

Här kan du läsa mer om Världsnaturfondens WWF och Tetra Paks arbete för att öka återvinningen: www.facebook.com/Atervinnarna  

Här kan du se en film som sammanfattar utmaningen och tävlingen:
http://www.youtube.com/watch?v=KvAVxRBr-7U&feature=youtu.be

Fler pressbilder från prisutdelningen:
http://www.tetrapak.com/se/about_tetra_pak/press_room/news/Pages/elevervinnerpris.aspx 

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Erik Lindroth, Miljödirektör Tetra Pak Sverige AB, 0733-36 59 96
erik.lindroth@tetrapak.com


Marie von Zeipel, pressekreterare WWF
Tfn: 08-624 74 03. 0706 - 29 10 77
E-post: marie.vonzeipel@wwf.se

 

 

Senast uppdaterad 2013-10-18

 

Bilder för nedladdning

Glada vinnare: Klass 6A på Väskolan i Kristianstad.

Ladda ner bilden

 

Glada vinnare: Klass 2 på Stocksjö skola i Umeå.

Ladda ner bilden 

 


Fler pressbilder från prisutdelningen