WWF: Stoppa ny oljeutvinning i Arktis 

2013-02-05

Med start idag samlas miljöministrar från alla arktiska länder – bland annat Ryssland, Kanada, Sverige och Norge – för att diskutera åtgärder mot klimatförändringen i Arktis och hur man kan bevara den biologiska mångfalden och ekosystemen.

– Förändringen i Arktis är dramatisk. Det forskarna har förutspått ska hända i Arktis om tiotals år sker redan nu. Havsisens utbredning 2012 var den minsta som någonsin uppmätts, 50 procent mindre än tidigare, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.


Det viktigaste för att minska klimatförändringarnas påverkan på Arktis är att ställa om världens energisystem med fossila bränslen till förnybara energikällor som baseras på sol, vind och vatten.


– Framtiden är redan här. Det Arktis vi är vana vid kommer att försvinna och istället kommer något nytt. Därför är miljöministrarnas möte extra viktigt, säger Tom Arnbom, Arktisansvarig på WWF.


Exploateringen av naturresurser som olja, gas, mineraler och fisk måste regleras gemensamt av de olika länderna. WWF anser att ingen ny exploatering kan ske innan det finns bindande överenskommelser med långtgående åtgärder som förhindrar miljöförstöring.


– Vi säger nej till ny oljeutvinning så länge det saknas beprövad teknik som kan ta hand om oljeutsläpp. Idag finns ingen teknik som klarar iskalla vintrar i snöstorm med flera meter drivis. Vi måste hitta sätt att förvalta ekosystemen över ländernas gränser med hänsyn till både människor och naturens behov, säger Tom Arnbom.


WWF uppmanar också ministrarna att vidta åtgärder för att stoppa sotutsläppen och starta pilotprojekt kring ekosystembaserad förvaltning.

 

För frågor, kontakta:

Tom Arnbom, Arktisexpert, WWF

Tfn: 08- 624 74 03, 070-554 40 66

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF
Tel: 08-624 74 03, 070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se

 

 


 

Senast uppdaterad 2013-10-16

 

Pressbild:

Oljespill, Berings hav, Attu Island, Alaska. © Kevin Schafer / WWF-Canon

Ladda ner bilden