Rösta ned regeringens rovdjursproposition

2013-09-12

I dagens rovdjursproposition föreslår regeringen att jakt kan inledas på Sveriges rovdjursstammar – inklusive kungsörn. Proposition genomsyras av stor okunnighet och förpassar svensk rovdjurspolitik årtionden tillbaka i tiden, menar Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen.

 

- Årtiondens naturvårdsarbete för att öka rovdjursstammarna riskerar nu att spolieras. Den helhetssyn som Vargkommittén nyligen presenterat, vars förslag stöttats av de organisationer som deltagit i kommitténs arbete, saknas helt, menar Tom Arnbom, rovdjursexpert på Världsnaturfonden WWF.


Regeringens förslag öppnar för en halvering av varg- och björnstammarna och även för en decimering av populationerna av järv och lodjur. Att dessutom öppna upp för jakt på kungsörn är chockerande även ur ett internationellt perspektiv.


- Regeringen skämmer ut Sverige med förslaget. Från att under decennier ha varit ett föredöme i många naturvårdsfrågor vill nu regeringen genomföra omfattande jakt på flera hotade och sårbara rödlistade rovdjur, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.


Den föreslagna propositionen riskerar att skapa kaos hos de olika myndigheter som ska utföra förvaltningen. Propositionen skapar en stor otydlighet i förvaltningen och hur den ska genomföras och på vilka grunder besluten om skydds- och licensjakt ska tas.


Förslaget bäddar även för mycket större konflikter i rovdjursfrågan och förslaget saknar vetenskaplig grund. Därför bör riksdagen rösta ned regeringens förslag. Något annat vore ett stort bakslag för svensk rovdjursförvaltning.


För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22


Tom Arnbom, rovdjursexpert på WWF, 070-554 40 66


Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

Senast uppdaterad 2013-09-17