WWF: Brist på B-vitamin allvarligt hot mot arter 

2016-12-14

Brist på tiamin kan vara anledningen till att många arter minskat drastiskt i antal. Det visar en ny rapport från Stockholms universitet som Världsnaturfonden WWF har varit med och stöttat.

 

- När grunden i ekosystemen hotas så kommer det direkt eller indirekt att påverka vår överlevnad. Det är mycket viktigt att vi får reda på den bakomliggande orsaken som med stor sannolikhet är orsakad av människan, säger Tom Arnbom naturvårdsexpert på WWF.

 

Forskare på Stockholms universitet avslöjar i en ny rapport att brist på tiamin påverkar livsavgörande processer för att uppehålla kroppens funktioner. Det kan  vara orsaken till att arter från helt olika grupper minskar drastisk i antal och kan bidra till det pågående globala utdöendet av många djurarter. Musslor, fisk och fåglar vet man drabbas, men om människor och andra däggdjur påverkas är inte bevisat ännu. Tiaminet är avgörande för att flera livsavgörande enzymer fungerar på rätt sätt. Enzymerna i sin tur påverkar exempelvis reproduktionen, hjärnan och immunförsvaret. Tiaminbristen har varierat inom och mellan åren och orsaken till den är ännu oklar. En hypotes för haven är tiaminbrist i växtplankton, som är den främsta tiaminproducenten.

 

Detta stärker allvaret i WWFs färska Living Planet Report 2016 där tusentals artpopulationer har minskat med 58 procent 1970. Bristen på tiamin kan vid sidan av förstörelsen  av livsmiljöer, överfiske och miljögifter bidra till att den biologiska mångfalden minskar.

 

- Det är viktigt att resurser tillförs för att kunna se hur utbredd B-vitaminbristen är och vad som egentligen ligger bakom, fortsätter Tom Arnbom.

 

Forskarna har visat att blåmusslor, lax, ål och ejder påverkas negativt av tiaminbristen och detta kan vara toppen på ett isberg av arter som drabbats. Att det skulle vara okej att fiska ål med den senaste information kring tiaminet håller inte WWF med om. Snarare pekar den nya forskningen på att ålen även hotas av tiaminbrist och är än mer känslig som art.

 

- Det här visar ju att läget är ännu allvarligare än vi trodde och det är dags att politikerna inför ett fiskestopp för den känsliga arten, säger Tom Arnbom.

 

För frågor, kontakta:

Tom Arnbom, naturvårdsexpert WWF, 070-554 40 66

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77

Senast uppdaterad 2016-12-14

 

Pressbilder

Laxar. Foto: Calle Bredberg / WWF

Laxar. Foto: Calle Bredberg / WWF

Ladda ner bilden högupplöst

 

Ål Anguilla Anguilla. Foto: Erling Svensen / WWF-Canon.jpg

Ål (Anguilla Anguilla). Foto: Erling Svensen / WWF

Ladda ner bilden högupplöst

 

Ål Anguilla Anguilla. Foto: Rudolf Svenson / WWF

Ål Anguilla Anguilla. Foto: Rudolf Svenson / WWF

Ladda ner bilden högupplöst