Gammelskog. Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe

 

 

WWF välkomnar regeringens satsning på att kartlägga skyddsvärd natur

2017-09-04

Efter kritik mot Skogsstyrelsens beslut om att pausa inventeringarna av nyckelbiotoper väljer regeringen nu att skjuta till 20 miljoner kronor årligen i en tioårsperiod för att säkerställa att inventeringen av skyddsvärd skog återupptas. Världsnaturfonden WWF ser mycket positivt på regeringens besked som presenterades som en del i den kommande budgeten för 2018.

 

- Det är glädjande att regeringen skickar denna starka signal om att inventeringen av nyckelbiotoper i hela Sverige ska återupptas. Det är en förutsättningen för att vi både ska kunna nå de miljömål som är kopplade till skogen samt ha ett hållbart nyttjande av skogslandskapen, säger Peter Westman, vice generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.
 
Sverige har många områden med särskilt skyddsvärd, känslig skog och natur, så kallade nyckelbiotoper, som spelar en avgörande roll både som livsmiljö för hundratals rödlistade arter och som ett slags nav för ekosystemet i den svenska skogen. Det råder dock stor okunskap om var dessa områden finns och enligt Skogsstyrelsen så bedöms hälften av de nyckelbiotoper som finns i landskapet ännu vara oidentifierade.
 
I våras gick Skogsstyrelsen ut med att de skulle pausa kartläggningen av nyckelbiotoper i norra Sverige. Världsnaturfonden WWF reagerade starkt på beskedet och har varit mycket kritiska till att myndigheten valde föregå den pågående samverkansprocess kring nyckelbiotoper som nyligen inletts. Nu väljer regeringen att skjuta till medel och ge myndigheten ett tydligt uppdrag om att återinföra inventeringen av nyckelbiotoper i hela landet från årsskiftet. 20 miljoner kronor årligen i en tioårsperiod fördelas till Skogsstyrelsen för inventeringen.
 
- Det är ett enormt kunskapsglapp som behöver täckas och det är viktigt att de fortsatta inventeringarna sker enligt all tillgänglig kunskap med kvalitetssäkrade och beprövade metoder. Det kan ge ett jämförbart underlag som möjliggör bra avvägningar som faktiskt leder till att de värdefulla skogarna bevaras, säger Peter Westman.

Senast uppdaterad 2017-09-04

Pressbild skog

Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe

Gammelskog.

Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe

Ladda ner högupplöst

 

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

Peter Westman, Naturvårdschef

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

Ladda ner bild högupplöst