Remissvar 2018

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Redovisning och rapportering av makrill i elektronisk kustfiskejournal."

2018-04-11

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Resurstillträde och kontroll på fiskets område avseende fördelning av laxkvot".

2018-03-13

 

 Världsnaturfonden WWFs remissvar "Skyddsjakt efter gråsäl, knubbsäl och vikaresäl (dnr:NV-08921-17).

2018-03-12

 

Världsnaturfonden WWFs remiissvar "Effektivare beredning av vissa ändringar i jaktförordningen (N2017/04233/FJR)

2018-02-20

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Ansökningsformulär för Vindelälven-Juhtatdahka"

2018-01-17

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar " Uppförande och drift av gruppstation för vindkraft på Södra Midsjöbankaren (M2012/00714/ME), (N2012/1323/FÖF) samt (1992:1140).

2018-01-10

 

Världsnaturfonden WWFs remissvar "Miljötillsyn och sanktioner (SOU 2017:63)

2018-01-08

 

Senast uppdaterad 2018-04-12

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se